Skip to content

W związku z pytaniami dotyczącymi udostępnienia placów zabaw, zgłaszanymi zarówno bezpośrednio do Spółdzielni jak i na forach internetowych, informujemy, że  do czasu obowiązywania zaostrzonych  rygorów sanitarnych wszystkie place zabaw oraz siłownie zewnętrzne zarządzane przez Spółdzielnię „Górnik” pozostaną zamknięte. Decyzja władz Spółdzielni podyktowana jest brakiem możliwości zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla osóbCzytaj Dalej

Ukazał się już najnowszy, świąteczny numer gazety Spółdzielni Górnik pt. „Pod wspólnym dachem” Tym razem oprócz świątecznych życzeń bardzo dużo informacji o opłatach, kosztach i zasadach tworzenia funduszu remontowego, czyli tematy, które bardzo często są treścią pytań kierowanych do Naszej Spółdzielni. Oprócz tego oczywiście dużo ciekawych artykułów o tym coCzytaj Dalej

Dla większości nieruchomości od 1 czerwca.2021 roku wzrasta opłata wnoszona na fundusz remontowy. Ta zmian wynika z olbrzymich potrzeb remontowych, których zaspokojenie nie znajduje pokrycia w wysokości środków wpłacanych na fundusz remontowy przez mieszkańców. Postaram się wyjaśnić dlaczego tak się dzieje i dlaczego niezbędne są nam  zgromadzone na tym funduszuCzytaj Dalej

Uprzejmie przypominamy, że na mocy uchwał Rady Nadzorczej nr 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021 z dnia 11.01.2021 r. oraz 13/2021, 14/2021, 15/2021 z dnia 01.03.2021 r. a także zgodnie z §11 ust. 16 Statutu Spółdzielni oraz „Regulaminu ponoszenia kosztów związanych z regulacją stanu terenowo – prawnego gruntów przynależnych do poszczególnych nieruchomości”Czytaj Dalej

W specjalnej zakladce https://smgornik.katowice.pl/pl4-cp/?p=13204 zamieszczamy bieżące hrmonogramy wymiany wodomierzy w budynkach naszej Spółdzielni. Znane sa już marcowe terminy wymiany tych urządzeń dla mieszkańców Osiedli: Słoneczna, Rolna, Centrum i Kokociniec,. w zakladce zamieszcamy także wcześniejsze terminy

Kontynuując odpowiedzi na pytania  i wątpliwości zgłaszane przez Mieszkańców zarówno na  internetowych forach dyskusyjnych jak i te nadsyłane na adres:sekretariat@smgórnik.katowice.pl dziś wracamy do tematów  jakie nadeszły z osiedli: Ligota, Zadole i Słoneczna. Nasza zakładka  pn. „Masz pytanie -przeczytaj odpowiedź” dostępna jest dla wszystkich Mieszkańców, którzy tą drogą zechcą zgłosić nurtującyCzytaj Dalej

Ponieważ bardzo dużym zainteresowaniem Mieszkańców spotkało się zestawienie w latach 2014-2021 wysokości opłaty eksploatacyjnej zależnej od Spółdzielni, prezentujemy ją jeszcze raz w tym miejscu aby każdy mógł odnaleźć swój blok. Opłaty te bowiem kształtowane są odrębnie dla każdej nieruchomości. Zależne są od ich wielkości i usytuowania  (sprzątanie, zużycie mediów, utrzymanieCzytaj Dalej

Trwająca rok pandemia znacznie utrudnia nam wszystkim wzajemną komunikację. Pewnie także dlatego na niektórych osiedlach jak Ligota, Zadole czy Słoneczna powstały internetowe grupy dyskusyjne, w których głos między sobą zabierają nasi Mieszkańcy na tematy związane z szeroko pojętym życiem Spółdzielni.Ponawiamy więc inicjatywę aby nadsyłać na adres :sekretariat@smgornik.katowice.pl pytania, głosy, wątpliwości,Czytaj Dalej

Przy ulicy Ligockiej 4 rozpoczęły się prace przygotowawcze do wyprostowania kolejnego-siódmego już- budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, który przechylił się w wyniku eksploatacji górniczej prowadzonej przez całe lata w Kopalni ” Wujek” Prostowanie oraz prace z tym związane zaplanowano od 4 marca do 15 października 2021r Odbywać się one będą wCzytaj Dalej

Jak co roku zderzyć się musimy z rozliczeniem kosztów i przychodów roku poprzedniego i ustalić nowy wymiar opłat eksploatacyjnych. Uchwalając plan gospodarczy na rok 2021 należało szukać   kompromisu pomiędzy potrzebami technicznymi, mieszkaniowymi, koniecznością i oczekiwaniami mieszkańców, a konsekwencją ich realizacji tj. wpływem tego działania na poziom opłat Nic nie dziejeCzytaj Dalej

W naszej Spółdzielni wzorem Krakowa, Warszawy, Gdyni , a nawet śląskiej gminy Bobrowniki rozpoczęto eksperyment ekologiczny polegający na tym aby zamiast soli na niektórych chodnikach i alejkach parkowych wysypywać fusy po kawie.Na osiedlu Słoneczna ustawiono więc specjalny pojemnik z informacją dla mieszkańców aby wrzucali do niego zbierane w domach fusyCzytaj Dalej