Skip to content

Celem konkursu, o charakterze artystycznym, organizowanego i finansowanego w ramach działalności społeczno-kulturalno-oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, jest:– rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników konkursui mieszkańców w dziedzinie fotografii,– popularyzacja (promowanie) wśród mieszkańców Osiedla i inspirowanie ich do dbałościo estetykę najbliższego otoczenia – zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, wszczególności Osiedla „Centrum” – poprzez zakładanieCzytaj Dalej

W ostatnich dniach kwietnia członkowie naszej spółdzielni otrzymali rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków za okres od 01.08.2023r. do 31.01.2024r., które wykonane zostało w oparciu o obowiązujący Regulamin rozliczeń dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków w zasobach S.M. „Górnik” w Katowicach. Jego podstawą prawną  jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniuCzytaj Dalej

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP skierował do Premiera Donalda Tuska pilną prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zmiany zapisów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Określa ono warunki ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupuCzytaj Dalej

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, mieszczące się  w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 38, tworzy archiwum społeczne. Jego celem jest gromadzenie pamiątek materialnych (zdjęć, dokumentów, wspomnień), utrwalających przeszłość  z tych dzielnic Katowic, gdzie mieszkają członkowie naszej spółdzielni, zwłaszcza z Brynowa i Ligoty lub z Załęża. Pracownicy  Centrum  od kilku miesięcyCzytaj Dalej

W okolicy budynków przy ulicy Słonecznej 65,67,69 stanęły czterometrowe srebrne słupy. Zamontowano na nich trzy latarnie fotowoltaiczne zasilane  ogniwami słonecznymi znajdującymi się w panelach słonecznych. To początek przedsięwzięcia, dzięki któremu doświetlone zostaną  miejsca na osiedlu, które z powodów trudności technicznych np. braku doprowadzonych przyłączeń sieciowych były zaciemnione i przez toCzytaj Dalej

Z pierwszymi wiosennymi dniami otwarto jeden z największych w naszej spółdzielni plac zabaw dla dzieci na osiedlu w pobliżu ulic Janasa i Ondraszka  na Załężu. Podobnie jak pozostałe ogródki zabaw odnowione i  ze świeżym piaskiem w piaskownicach czekają  już na  dzieci i ich rodziców. W tym roku, po wieloletnich staraniachCzytaj Dalej

W czasach, kiedy ogólnoświatowe trendy ukierunkowane są na ochronę środowiska, a Unia Europejska dąży do wyzerowania emisyjność CO2 , w naszych budynkach niestety wciąż „całkiem nieźle” funkcjonują zsypy i komory zsypowe do wyrzucania odpadów komunalnych. Tymczasem większość zarządców nieruchomości odchodzi od korzystania z tego typu rozwiązań w gospodarce odpadami Dlaczego?Czytaj Dalej

12 marca Parlament Europejski przegłosował kontrowersyjną nowelizację dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Celem tej nowelizacji jest przede wszystkim znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez sektor mieszkalnictwa. Zmiany te są częścią polityki Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem nadrzędnym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej państw Unii Europejskiej. Przegłosowana nowelizacja przepisów stawiaCzytaj Dalej

Przed Świętami Wielkanocnymi do skrzynek pocztowych dotrze najnowszy numer gazety spółdzielczej. Przeczytają w nim Państwo m.in. o tym, jak spółdzielnia „Górnik” gospodaruje wspólnymi pieniędzmi oraz w jaki sposób kształtowany jest i na co wydawany fundusz remontowy. Warto te teksty przeczytać. Zapraszamy zatem do lektury. Wersja elektroniczna „Pod wspólnym dachem”:

Pomyślnie zakończyła się próbna instalacja lamp zasilanych dzięki panelom fotowoltaicznym na Osiedlu „Słoneczna”. Jeśli powiedzie się ta inicjatywa członków rady osiedla: Łukasza Hankusa, Piotra Kordaszewskiego i Dariusza Grajewskiego, byłoby to pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane w naszej spółdzielni. Okazuje się, że w miejscach niedoświetlonych, z powodów trudności technicznych np. brakuCzytaj Dalej

Garaż można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „ZADOLE” przy ul. Zadole 37 w Katowicach – tel. 32 25 25 400. Instrukcja postępowania: Oferta powinna zawierać proponowaną cenę miesięcznego czynszu najmu netto i być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem „NAJEM GARAŻU Zadole 37 – Przetarg”. Do oferty należy dołączyć: Dodatkowe informacje:

Zarząd  naszej spółdzielni zaakceptował decyzję komisji przetargowej o rozpoczęciu od 15 marca remontów balkonów w blokach przy ulicach: Gdańskiej 14,16,18, Zadole 44, 44A oraz Piotrowickiej 47,49 i Małopolskiej 32. W sumie -17 płyt balkonowych. Dotyczy to balkonów zakwalifikowanych do remontu w ubiegłym roku. W balkonach mieszczących się powyżej parteru prace wykonywaneCzytaj Dalej