Skip to content

Mimo czasu pandemii w naszej Spółdzielni dzieje się dużo, bo jak zwykle pod koniec roku otrzymujecie Państwo wiele dokumentów , rozliczeń i informacji związanych m.in. z kosztami centralnego ogrzewania, zużycia wody zimnej, opłatami za wymianę podzielników kosztów centralnego ogrzewania, a dla niektórych budynków i mieszkań, także – kosztów energii cieplnejCzytaj Dalej

 W związku z ograniczeniami  i obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID -19, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, podjęto następujące zasady przeprowadzania kontroli technicznych w budynkach Spółdzielni „Górnik”:   -kontrole wykonują pracownicy Spółdzielni  „Górnik” lub  inne upoważnione osoby posiadające potwierdzone identyfikatory. O planowanych przeglądach i terminach wymiany wodomierzy Mieszkańcy będą wcześniej informowani przezCzytaj Dalej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców  dotyczącymi przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w czasie pandemii, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, w nadesłanym do Spółdzielni „Górnik” piśmie,  potwierdza obowiązek dokonywania  przez Spółdzielnię  kontroli okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego użytkowanych budynków. Rocznemu sprawdzeniu podlegać winny w szczególności: elementy wCzytaj Dalej

Zgodnie z informacją przekazaną w październikowym wydaniu naszej spółdzielczej gazety „Pod wspólnym dachem”, rozpoczęła się wymiana wodomierzy indywidualnych w całych zasobach Spółdzielni. W związku z wieloma obawami mieszkańców związanymi z trwającym stanem pandemii, Zarząd Spółdzielni zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby to niezbędne przedsięwzięcie było prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożnościCzytaj Dalej

Z  zachowaniem epidemicznych obostrzeń w siedzibie Spółdzielni, 15 października odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości. Laureatów wyłoniło Jury w skład którego wchodzili przedstawiciele wszystkich rad osiedli. W głosowaniu wybrano najciekawsze prezentacje fotograficzne balkonów i przydomowych ogródków nadesłane na konkurs. WręczającCzytaj Dalej

W  związku ze zbliżającym się okresem zimowym MOPS w Katowicach  za pośrednictwem Spółdzielni „Górnik” zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych. .Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy doCzytaj Dalej

Pomimo wielu informacji przekazywanych w naszej gazecie jak i na stronie internetowej oraz w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami nadal budzi emocje sprawa zastawiania korytarzy meblami i niepotrzebnym w mieszkaniach sprzętem. Wciąż otrzymujemy sygnały od mieszkańców niemal wszystkich naszych osiedli o zagraconych korytarzach. Ostatnio szczególnie dużo skarg w tej sprawie napłynęłoCzytaj Dalej

Wprowadzony od 10.10.2020 r reżim sanitarny związany z noszeniem maseczek w miejscach publicznych dotyczy również miejsc wspólnych w budynkach wielorodzinnych takich jak klatki schodowe, windy czy podziemne garaże. W przeciwnym razie trzeba się liczyć z mandatem. Choć zakrywanie twarzy w budynkach to rzadkość i w praktyce robi to niewiele osób,Czytaj Dalej

W związku z rozszerzeniem na cały kraj od 10.10.2020r. roku zasad strefy żółtej związanej z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie Mieszkańców i Pracowników, zawiesza bezpośrednią obsługę we wszystkich działach Spółdzielni.Wszelkie dokumenty niezbędne dla Mieszkańców należy składać, w zamkniętej kopercie, do urny postawionejCzytaj Dalej

Niskie dochody, utrata pracy, choroba, wypadki losowe, to niektóre powody opóźnień i zaległości w opłatach za mieszkanie. Nierzadko kilka z nich występuje równocześnie. Jednak są również przyczyny wynikające z lekkomyślności, jak nierozważne i nadmierne zaciąganie kredytów i pożyczek lub wręcz ze złej woli, gdy opłaty świadomie nie są regulowane, czasemCzytaj Dalej

Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości zlokalizowanej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik. Jury składające się z przedstawicieli wszystkich Rad Osiedli w głosowaniu wybrało  najciekawsze prezentacje fotograficzne balkonów i przydomowych ogródków nadesłane na konkurs. Pierwsze miejsce otrzymał Andrzej Grabowski, drugie miejsce przypadło Maria Kapci aCzytaj Dalej

Niektórzy z Państwa pamiętają zapewne, że w grudniowym wydaniu naszej gazety spółdzielczej „Pod wspólnym dachem”informowaliśmy o planowanej wymianie wodomierzy indywidualnych w naszych zasobach. W artykule staraliśmy się przybliżyć Państwu dostępne na rynku urządzenia pomiarowe przedstawiając ich wady i zalety. Spółdzielnia przygotowała przetarg na wymianę wodomierzy, kładąc w nim nacisk na ograniczenieCzytaj Dalej