Skip to content

Od początku roku Spółdzielnia otrzymuje informacje o wprowadzanych systematycznie podwyżkach cen energii cieplnej. W zależności od źródła jej wytwarzania wzrosty cen kształtują się na różnych poziomach. Skalę wzrostu obrazuje zamieszczona niżej tabela. Najwyższe koszty ogrzewania poniosą mieszkańcy, dla których ciepło jest  wytwarzane w kotłowniach gazowych stanowiących własność firmy dostarczającej ciepło.Czytaj Dalej

Celem konkursu, finansowanego z Funduszu Społeczno-Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, w szczególności Osiedla Centrum, poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przyblokowych, terenów wokół nieruchomości i zieleni balkonowej a w szczególności: promowanie wśród mieszkańców Osiedla dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Osiedla, inspirowanie mieszkańcówCzytaj Dalej

Do 23 września mieszkańcy Katowic zdecydują, które z zadań zgłoszonych w IX edycji Budżetu Obywatelskiego zostaną przeznaczone do realizacji. Głosować możemy przez internet lub w punktach stacjonarnych. Głosowanie internetowe Wejdź na stronę bo.katowice.eu i kliknij zakładkę lub baner „GŁOSOWANIE” Wpisz swój nr PESEL oraz nazwisko panieńskie matki i zaznacz, żeCzytaj Dalej

Emilia Wandzik -Jasiok – wiceprezes SM Górnik ds. eksploatacji udzieliła wywiadu reporterowi radia Eska o spodziewanych kosztach ogrzewania mieszkań w czasie tegorocznej zimy oraz o działaniach Zarządu Spółdzielni „Górnik” w celu zmniejszenia skali podwyżek cen i objęcia zapisami tarczy ochronnej członków naszej spółdzielni. Wywiad ukazał się 8 września na antenieCzytaj Dalej

Od 10 do 23 września można głosować na projekty IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach Pozytywną weryfikacje formalną przeszło 308 z 323 zaproponowanych przez mieszkanki i mieszkańców inicjatyw. W dzielnicach przygotowane zostaną Stacjonarne Punkty Głosowania. Budżet Obywatelski tegorocznej edycji wynosi 17,5 mln zł, z czego 12,5 mln zł przeznaczono na zadania lokalne, a 3Czytaj Dalej

Po godzinie 9. 23 sierpnia doszło do odspojenia i oderwania się żelbetowej cienkościennej balustrady na 6 piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Gallusa 5 w Katowicach. Płyta spadła na chodnik w sąsiedztwie wejścia do budynku  uszkadzając główne przyłącze gazowe. Nikt z mieszkańców ani przechodniów nie został poszkodowany. Na miejsce zdarzenia przyjechałyCzytaj Dalej

SM „Górnik” informuje, że dostawcy (TAURON CIEPŁO i DALKIA) podnieśli OPŁATYW poniższym zestawieniu przedstawiono, niezależny od Spółdzielni, wzrost cen ciepła.Stawki w taryfach są zatwierdzone i ogłoszone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).W związku z poniższymi zmianami wzrosną koszty ogrzewania Państwa mieszkań. Zobacz szczegółowe informacje o wzroście cen w poszczególnych nieruchomościach zarządzanychCzytaj Dalej

Od 1 sierpnia rusza trzecia edycja konkursu fotograficznego  na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.W tym roku organizatorem Konkursu jest Zarząd Spółdzielni oraz Rady Osiedli: Kokociniec, Rolna, Słoneczna, Zadole i Załęże. Celem Konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Konkurs organizowany jest przeprowadzonyCzytaj Dalej

Nie ustają działania  członków  Zarządu Spółdzielni „Górnik” w celu pozyskania sprzymierzeńców mogących wesprzeć starania o  wprowadzenie przez rząd regulacji prawnych, które pozwolą  na powstrzymanie spodziewanych olbrzymich podwyżek za ciepło. Tym razem o interwencję zwrócono się do Izabeli Kloc – posłanki Ziemi Śląskiej do Parlamentu Europejskiego i członka Komisji Przemysłu, BadańCzytaj Dalej

Nie ustają działania podejmowane przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawie ochrony mieszkańców przed zapowiadanymi podwyżkami cen ciepła. W Spółdzielni „Górnik”, zgodnie z nową taryfą zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki, nastąpić może wzrost ceny ciepła nawet o 131 % dla ponad 300 mieszkań głównie z Osiedla Kokociniec. Podczas spotkania z prezesem „TauronCzytaj Dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Górnik” od 6 do 14 czerwca przeprowadziła w siedmiu  częściach Walne Zgromadzenie Członków. W trakcie zebrań omawiany był rok 2021. Spółdzielcy zatwierdzili m.in. bilans spółdzielni i podział nadwyżki bilansowej, a także udzielili absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. Na podstawie protokołówCzytaj Dalej