Skip to content

Tytuł gazety nie jest przypadkowy. Nawiązuje do głównej roli jaką pełni spółdzielnia  chcąc być wspólnym dobrem  i wygodnym oraz bezpiecznym   miejscem do życia dla jej członków. Ukazuje się od grudnia 2019 roku w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Dociera do blisko 20 tys. mieszkańców , którzy otrzymują ją w swoich skrzynkachCzytaj Dalej