Skip to content
L.p.Data zamieszczenia na stronie wwwData składania ofertStatusOpis
12024.06.17Ogłoszony Przetarg na dostawę piasku do piaskownic i pól piaskowych położonych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
22024.06.17Ogłoszony Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd uciążliwych owadów w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. na Osiedlach Centrum Północ, Centrum Południe, Zadole, Kokociniec, Rolna, Słoneczna i Załęże.
32024.06.17Ogłoszony Przetarg nieograniczony na: 1. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja kanału  zsypowego od wewnątrz i rury wentylacyjnej kanału zsypowego oraz przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu 2. Mechaniczne czyszczenie, mycie, dezynfekcja i dezodoryzacja szuflad wywrotnych pomieszczeń w których zostały one zlokalizowane 3. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja głównych komór zsypowych 4. Przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu 5. Mechaniczne udrażnianie kanału zsypowego i rury wentylacyjnej 6. Uzupełnianie uszczelek gumowych szuflad/drzwiczek do kanałów zsypowych 7. Wykonywanie, w oparciu o wystawione przez Zleceniodawcę zlecenie, robót remontowych związanych m.in. z naprawą lub wymianą odcinków kanałów zsypowych, naprawą lub wymianą lejów zsypowych w komorach, naprawa lub wymiana szuflad, drzwiczek zsypowych, malowanie szuflad.
42024.06.06Ogłoszony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni drogowych przy ul. Brynowskiej 57A, 63, 53 – 55A w Katowicach, remont sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brynowskiej 51C w Katowicach wraz z towarzyszącym remontem nawierzchni drogowej, remont nawierzchni polegający na utwardzeniu terenu przy ul. Brynowskiej 51C w Katowicach.
52024.06.06Ogłoszony Przetarg nieograniczony na remont tarasu obejmujący okładziny z płytek oraz balustrady z wypełnieniem płyt HPL wraz z robotami towarzyszącymi, uzupełnienie kratek we wlotach wentylacyjnych, montaż balustrady na schodach terenowych w pawilonie handlowym przy ul. Mikołowskiej 117a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
62024.05.29Ogłoszony Przetarg na remont instalacji elektrycznej polegający na wykonaniu  zabezpieczeń tablic w obrębie klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Gawliny 2 i ul. Kominka 7 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami.
72024.05.29Ogłoszony Przetarg na remont polegający na wymianie zaworów podpionowych zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Kruczej 24 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
82024.05.29Ogłoszony Przetarg na remont polegający na wymianie instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gliwickiej 222B w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
92024.05.29Ogłoszony Przetarg na wykonanie kontroli okresowej obiektów, o której mowa w art. 62a ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki oraz ich otoczenia – przegląd 5-letni (część budowlana), z wyłączeniem badań: instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, wymienionych w zał. nr 1.
102024.05.23Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu polegającego na wymianie instalacji wod-kan w budynku przy ul. Adamskiego 14a w Katowicach – Etap I oraz w budynku przy ul. Adamskiego 14 w Katowicach – Etap II
112024.05.22Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów instalacji wod-kan wraz z likwidacją kratek ściekowych w stropie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 57-59 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
122024.05.22Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego oraz nawierzchni chodników przy ul. W. Pola 77 – 85 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją.
132024.05.22Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Brynowskiej 51A-51B w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
142024.05.22Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu wraz z remontem kominów i montażem nasad kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Brynowskiej 63 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją oraz inwentaryzacją przewodów kominowych.
152024.05.06Zakończony Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Fliegera 12 w Katowicach zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, przedmiarami robót, specyfikacją i decyzją RDOŚ wraz z robotami towarzyszącymi.
162024.04.25Zakończony Przetarg na wykonanie zadań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lisieckiego 6 w Katowicach zgodnie z  przedmiarem robót i specyfikacją: 1. Remont polegający na wymianie pionów instalacji wod-kan w segmencie południowym budynku 2. Remont polegający na wymianie pionów instalacji wod-kan w segmencie północnym budynku.
172024.04.25Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ligockiej 7a w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami:
182024.04.24Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie instalacji wod-kan w 8 pionach kuchennych oraz 8 pionach łazienkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Brynowskiej 57a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
192024.04.19Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie 6 szt. pionów instalacji wod-kan oraz poziomu zimnej wody w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szeligiewicza 4 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
202024.04.12Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na modernizacji SWC, montażu automatyki pogodowej, systemu telemetrii oraz remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Mikołowskiej 116  w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami i projektem.
212024.04.12Zakończony Przetarg na wykonanie remontu 20 szt. balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Kijowskiej 47, 49, 51, 53, ul. Płochy 2, 5, ul. Małej 25,ul. Radomskiej 9, ul. Kruczej 24 oraz demontaż, transport i utylizacja płyt acekolowych ( zakres dotyczy dwóch balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Radomskiej 9, i ul. Kruczej 24) w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją .
222024.04.11Zakończony Przetarg na remont polegający na uszczelnieniu dwóch pionów kanalizacji deszczowej w technologii rękawa termoutwardzalnego CIPP w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 69 w Katowicach zgodnie ze specyfikacją.
232024.04.11Zakończony Przetarg nieograniczony na zakup i montaż 2 szlabanów ograniczających wjazd na teren przy ul. Słonecznej 74, 76, 78 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
242024.04.03Zakończony Przetarg na wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej (ochrona przeciwporażeniowa i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych) w mieszkaniach, lokalach użytkowych i biurowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „GÓRNIK” w Katowicach, których dokładny wykaz  budynków znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji.
252024.04.03Zakończony Przetarg na wykonanie kontroli okresowych 5-cio letnich instalacji odgromowej, zgodnie z przepisami Art. 62 pkt. 1 Prawo Budowlane w budynkach określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji.
262024.03.29Zakończony Przetarg na remont zsypu polegający na wymianie rury zsypowej z remontem komory zsypowej i komórek zsypowych w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 57A  w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
272024.03.29Unieważniony Zakończony Przetarg na remont loggii i balkonów wraz z wymianą posadzki oraz balustrad ( łącznie 15 sztuk – Etap I ) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kłodnickiej 68-74 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
282024.03.29Zakończony Przetarg na wymianę 2 pionów kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janasa 3a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
292024.03.29Zakończony Przetarg na remont schodów wejściowych do lokalu użytkowego Silesia Medical przy ul. Ściegiennego 49c w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
302024.03.29Zakończony Przetarg na: 1.   Remont nawierzchni w obrębie pawilonów handlowych polegający na utwardzeniu terenu przy ul. Kijowskiej 49 w Katowicach, 2.   Remont nawierzchni miejsc postojowych polegający na utwardzeniu terenu przy ul. Kruczej 24 w Katowicach.
312024.03.28Zakończony Przetarg na wymianę pionów instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mikołowskiej 39 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
322024.03.28Zakończony Przetarg na wymianę pionów instalacji wod-kan, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fliegera 10 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
332024.03.28Zakończony Przetarg dotyczący wymiany pionów instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kominka 2 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
342024.03.14Zakończony Przetarg na remont dotyczący wymiany 16 pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi w budynkach przy  ul. Gdańskiej  14, 16 (łącznie 4 piony), ul. Gdańskiej 18 (6 pionów), ul. Zadole 44B (6 pionów) w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót ( przedmiar sporządzono na 1 pion) i specyfikacją.
352024.03.13Zakończony Przetarg na remont zewnętrznej strefy wejścia do budynku przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
362024.02.28Zakończony Przetarg na remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 21B w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
372024.02.15Zakończony Przetarg na zakup i montaż wiaty śmietnikowej na wskazanym podłożu przy ul. Akacjowej 1, 3, 5 w Katowicach zgodnie ze specyfikacją.
382024.02.15Zakończony Przetarg na wymianę pionów kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 345, 341, 341A, 339, 337A, 357, 359, 351 w Katowicach.
392024.02.14Unieważniony Zakończony Przetarg na wykonanie remontów nawierzchni polegających na utwardzeniu terenów przy ul. Kijowskiej 49 oraz przy ul. Kruczej 24 w Katowicach.
402024.02.14Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Ondraszka 19 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
412024.02.09Zakończony Przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, ul. Zadole 44, 44a, ul. Piotrowickiej 47, 49, ul. Małopolskiej 32 w Katowicach (łącznie 17 szt. płyt balkonowych) zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
422024.02.07Zakończony Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w części parterowej budynku przy ul. Gdańskiej 14 w Katowicach wraz z odbiorami UDT, zgodnie ze specyfikacją i kosztorysem nakładczym.
432024.02.01Zakończony Przetarg na montaż kanałów kablowych dla instalacji teletechnicznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ściegiennego 43 – 43 g, ul. Słonecznej 71, ul. Słonecznej 81 – 81g, ul. Słoneczna 83 – 83g w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami.
442024.02.01Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu techniczno-użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków przy ul. Gliwickiej w zasobach Administracji „Załęże” w Katowicach
452024.02.01Zakończony Przetarg na remont 6 szt. balkonów na elewacji południowej budynku przy ul. Lisieckiego 35 – 37 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
462024.01.16Zakończony Przetarg na usługi związane z doraźnym wywozem odpadów wielkogabarytowych, które nie podlegają odbiorowi przez MPGK z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach
472024.01.15Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów wraz z wymianą posadzki oraz balustrad czołowych w budynku mieszkalnym przy ul. Traktorzystów 30 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem – ETAP I.
482024.01.08Unieważniony Zakończony Przetarg na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych parteru wraz z remontem wejść do budynku mieszkalnego przy ul. Panewnickiej 337 – 339 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
492024.01.04Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu pokrycia dachu wraz z remontem naświetli dachowych oraz nasad kominowych zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami
502024.01.04Zakończony Przetarg na wykonanie remontu pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Strzeleckiej 19 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
512024.01.04Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypu polegający na wymianie rury zsypowej z wywrotkami, remont komórek zsypowych oraz komory zsypowej w budynku mieszkalnym przy ul. Ligockiej 5  w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
522024.01.03Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie w obiektach budowlanych na Osiedlu Załęże, zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik nr 1 do zawiadomienia, usług w zakresie: 1) przeglądów stanu technicznego i badań skuteczności wentylacji mechanicznej, konserwacji i napraw wentylatorów oraz czyszczenia kanałów i przykanalików wentylacji mechanicznej  zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 2) przeglądów stanu technicznego i badań skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej 3) kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i wytycznymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
532023.12.27Zakończony Przetarg na dostawę piasku do piaskownic i pól piaskowych położonych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
542023.12.22Zakończony Przetarg na remont zewnętrznej strefy wejścia do budynku przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
552023.12.22Zakończony Przetarg na remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów ponad dachem na budynku przy ul. W. Pola 87 – 95 w Katowicach ( 5 segmentów) zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
562023.12.15Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów wraz z wymianą posadzki oraz balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 21 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
572023.12.14Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Gallusa 4 w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, przedmiarami robót, decyzją RDOŚ oraz zakup i montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej w oparciu o projekt techniczny wraz z robotami towarzyszącymi.
582023.12.06Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Zadole 44B w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, przedmiarami robót, decyzją RDOŚ oraz zakup i montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej w oparciu o projekt techniczny
592023.11.28Zakończony Ogłoszenie – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach poszukuje firm zajmujących się rozbiórką wewnętrzną starych kotłów instalacji centralnej ciepłej wody (JUBAM).   
602023.11.24Zakończony Przetarg na remont elewacji pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Grzyśki 15 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót
612023.11.23Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie tablic przedlicznikowych wraz z zabezpieczeniami, wymianą WLZ, wymianą opraw oświetlenia na LED oraz z okablowaniem w części piwnicznej budynków przy ul. Słonecznej 65 i 67 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
622023.11.22Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z doraźnym wywozem odpadów wielkogabarytowych, które nie podlegają odbiorowi przez MPGK z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
632023.10.10Zakończony Przetarg nieograniczony na: 1) Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja kanału  zsypowego od wewnątrz i rury wentylacyjnej kanału zsypowego oraz przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu. 2) Mechaniczne czyszczenie, mycie, dezynfekcja i dezodoryzacja szuflad wywrotowych i pomieszczeń w których zostały one zlokalizowane. 3) Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja głównych komór zsypowych. 4) Przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu. 5) Mechaniczne udrażnianie kanału zsypowego i rury wentylacyjnej. 6) Uzupełnienie uszczelek gumowych szuflad/drzwiczek do kanałów zsypowych. 7) Wykonywanie, w oparciu o wystawione przez Zleceniodawcę zlecenie, robót remontowych związanych m.in. z naprawą lub wymianą odcinków kanałów zsypowych, naprawą lub wymianą lejów zsypowych w komorach, naprawa lub wymiana szuflad, drzwiczek zsypowych, malowanie szuflad.
642023.10.10Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w 8 pionach w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
652023.10.10Zakończony Przetarg na remont pokrycia dachu i kominów wraz z uzupełnieniem kratek we wlotach wentylacyjnych w pawilonie handlowym przy ul. Mikołowskiej 117a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
662023.10.09Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów wraz z wymianą posadzki oraz balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 21 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
672023.10.09Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie 3 pionów łazienkowo – kuchennych instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Wyplera 9g w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
682023.10.06Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach
692023.10.05Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie 10 miejsc  postojowych dla samochodów osobowych wraz z ciągiem pieszo – jezdnym przy ul. Złotej 41a, 43a, 45a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
702023.10.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont elewacji wraz z balkonami (strona południowej) oraz jednej ściany szczytowej (strona zachodnia) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Złotej 41a, 43a, 45a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
712023.10.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Tomasza 6 – 8 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
722023.10.05Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu techniczno – użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków przy ul. Janasa 3a wraz z hydroforem i ul. Ondraszka 19 w Katowicach.
732023.10.02Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług polegających na odśnieżaniu chodników, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, itd. oraz posypywaniu ich piaskiem lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni pisemnie wskazane przez Zamawiającego, na następujących Administracjach: Centrum, Kokociniec, Zadole, Rolna, Słoneczna, Załęże.
742023.09.27Zakończony Przetarg nieograniczony na remont pionów instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Fliegera 4, 6, 8, 10 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
752023.09.27Zakończony Przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach SM „Górnik” w Katowicach na terenie Administracji Zadole i Kokociniec
762023.09.22Unieważniony Zakończony Przetarg na naprawę i uszczelnienie fragmentów elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Radomskiej 11, ul. Kijowskiej 51, ul. Panewnickiej 341 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
772023.09.19Zakończony Przetarg na wykonanie: projektu, dostawy, montażu, doprowadzenia zasilania, podłączenia i konfiguracji jednego systemu szlabanu wjazdowego  otwieranego za pomocą systemu połączenia komórkowego w okolicach budynku przy ul. Słonecznej 65 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
782023.09.08Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach
792023.09.05Zakończony Przetarg na remont balkonów na elewacji południowej budynku przy ul. Lisieckiego 35 – 37 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
802023.09.05Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 45  w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
812023.08.31Zakończony Przetarg nieograniczony na: usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu technicznego budynków i terenów przyległych do budynków, utrzymanie i pielęgnację zieleni, świadczenie usług konserwacyjnych i drobnych robót budowlanych na wybranym terenie w obszarze ul. Brynowskiej w Katowicach zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.
822023.08.31Zakończony Przetarg nieograniczony na: usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu technicznego budynków i terenów przyległych do budynków, utrzymanie i pielęgnację zieleni, świadczenie usług konserwacyjnych i drobnych robót budowlanych na wybranym terenie w obszarze ul. Lisieckiego w Katowicach zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.
832023.08.31Zakończony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg i utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Ściegiennego 45 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
842023.08.31Zakończony Przetarg nieograniczony na remont  dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Ligockiej88A – 90A w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami.
852023.08.29Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zadaszenia i schodów zewnętrznych od strony wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Janasa 7a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
862023.08.24Zakończony Przetarg na malowanie klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Bronisławy 29a i 29b w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
872023.08.23Zakończony Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 35 – 37 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
882023.08.22Unieważniony Zakończony Przetarg na wykonanie remontu ciągu pieszego pomiędzy budynkami 12 i 14 przy ul. Fliegera  w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
892023.08.21Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 75 w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, przedmiarami robót, decyzją RDOŚ oraz zakup i montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej w oparciu o sporządzony przez Oferenta projekt techniczny.
902023.07.26Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu zadaszenia i schodów zewnętrznych od strony wschodniej oraz remont schodów od strony północnej w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 7a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem
912023.07.14Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych polegającego na malowaniu ścian i sufitów oraz białkowaniu piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Pięknej 50, 52, 54 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
922023.07.13Unieważniony Zakończony Przetarg na wykonanie: 1. Remontu nawierzchni w obrębie pawilonów handlowych polegający na utwardzeniu terenu przy ul. Kijowskiej 49 w Katowicach. 2. Remontu nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Kruczej 24 w Katowicach. 3. Remontu nawierzchni z kostki betonowej przy ul. kijowskiej 53 w Katowicach.
932023.07.13Zakończony Przetarg na remont elewacji wraz z balkonami budynku przy ul. Złotej 5a w Katowicach – strona wschodnia, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
942023.06.27Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu techniczno-użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków przy ul. : Ligocka 88-90 ab, Ligocka 92-pawilon, Hetmańska 20, teren pod zatoczką od ul. Tomasza, ul. Rolna 49ab, 53ab, 55, 51, 57, 61, Grzyśki 1-11, 13b, 17,Hetmańska 36, teren zielony pod parkingiem ul. Grzyśki, teren pod drogami, Pawilon przy ul. Rolnej 59c oraz garaże, teren pod wymiennikownią, teren pod ul. Grzyśki w zasobach Administracji „Rolna” w Katowicach
952023.06.22Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji centralnego ogrzewania – II etap, wymiana pionów w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach.
962023.06.22Zakończony Przetarg na remon dachu w pawilonie handlowym przy ul. Słonecznej 54b w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją w dwóch wariantach.
972023.06.20Bez kategorii Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu techniczno-użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków przy ul. Gallusa 13, 13a, 13b, ul. W. Pola 27,29 i ul. Gallusa 15 -pawilon w zasobach Administracji „Centrum” w Katowicach
982023.06.15Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w 6 pionach kuchennych oraz w 7 pionach łazienkowych w budynku mieszkalnym przy ul. Ligockiej 5 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
992023.06.06Zakończony Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kredytowej 17 w Katowicach.
1002023.06.05Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji centralnego ogrzewania – II etap, wymiana pionów w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach.
1012023.05.18Zakończony Przetarg na remont dachu w pawilonie handlowym przy ul. Dzierżonia 10 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i  specyfikacją.
1022023.05.18Zakończony Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 65 i 67 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami i projektami.
1032023.05.16Zakończony Przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzyśki 2, 9, 13b, 17, ul. Hetmańskiej 36, Kredytowej 15, ul. Ligockiej 88b, 90, ul. Adwentowicza 17 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją
1042023.05.16Zakończony Przetarg na remont klatek schodowych polegający na malowaniu ścian i sufitów, remoncie posadzek na parterach oraz białkowaniu piwnic w budynku przy ul. Pięknej 57 – 59 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami.
1052023.04.28Zakończony Przetarg na remont schodów przy wejściu ewakuacyjnym z budynku przy ul. Gdańskiej 18 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1062023.04.27Zakończony Przetarg na wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej (ochrona przeciwporażeniowa i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych) w mieszkaniach, lokalach użytkowych i biurowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „GÓRNIK” w Katowicach
1072023.04.14Unieważniony Zakończony Przetarg dotyczący remontu ciągu pieszego pomiędzy budynkami 12 i 14 przy ul. Fliegera  w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
1082023.04.14Zakończony Przetarg nieograniczony na: 1.) Remont instalacji gazowej polegający na wyprowadzeniu pionów gazowych i liczników gazu na klatkę schodową w budynku mieszkalnym przy ul. Pięknej 52, 54 w Katowicach. 2.) Remont pionowych i poziomych koryt teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Pięknej 52 , 54 oraz likwidację nieczynnego pionu c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Pięknej 52 w Katowicach.
1092023.04.07Zakończony Przetarg na remont indywidualnych stacji wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gallusa 4, 5, 6, ul. Leśnego Potoku 30, 32, 32a, ul. Rochowiaka 20a w Katowicach.
1102023.04.06Zakończony Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na wskazanym podłożu przy ul. Słonecznej 81g w Katowicach. Zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z wykonaniem z kostki betonowej podbudowy na całej powierzchni wiaty przy ul. Leśnego Potoku 30 w Katowicach .
1112023.03.31Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” tj. na Osiedlu „Zadole”
1122023.03.29Zakończony Przetarg na remont murków oporowych przy zjazdach do garaży wbudowanych przy ul. Lisieckiego 25-25a, 33-33a w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1132023.03.28Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Malinowej 17, 23, 27, 31 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1142023.03.27Zakończony Przetarg na malowanie wybranych pomieszczeń biurowych wraz z wymianą wykładzin i pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1152023.03.27Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Raciborskiej 40 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
1162023.03.23Bez kategorii Zakończony Przetarg na remont pokrycia dachu z orynnowaniem do odprowadzenia wód opadowych na garażach nr 7, 11, 29, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50 przy ul. Bocznej – ul. W. Pola 10 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1172023.03.22Zakończony Przetarg na remont polegający na montażu liczników ciepła / przepływomierzy ultradźwiękowych (telemetria) wraz z włączeniem ich do systemu zdalnego odczytu liczników GlobeOms w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gdańskiej 14 i ul. Zadole 44 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1182023.03.21Zakończony Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku przy ul. Zadole 44a w Katowicach zgodnie ze specyfikacją i kosztorysem nakładczym.
1192023.03.21Zakończony Przetarg na remont polegający na montażu kanałów kablowych dla instalacji teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Adwentowicza 17 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją
1202023.03.21Zakończony Zaproszenie do składania ofert na dostawę i wymianę piasku w piaskownicach i na polach piaskowych
1212023.03.07Zakończony Przetarg na zakup wraz z dostarczeniem 45 szt. fabrycznie nowych laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office i pięcioletnią gwarancją.
1222023.03.01Zaproszenie do składanie ofert na sporządzanie i przekazywanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali
1232023.02.27Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych i instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Pięknej 50-64 w Katowicach polegający na wykonaniu zadań:
1242023.02.21Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji centralnego ogrzewania na podstawie PT, w tym: wymiana zaworów c.o. z głowicami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonecznej 69 i 71 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót.
1252023.02.17Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją w budynkach mieszkalnych:
1262023.02.16Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont murków oporowych przy zjazdach do garaży wbudowanych przy ul. Lisieckiego 25-25a, 33-33a w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1272023.02.16Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu (etap I) oraz remontu polegającego na montażu systemu oddymiania – klap pożarowych (etap II) w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 18 w Katowicach.
1282023.02.16Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie 3 pionów kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach kuchennych i łazienkowo – ubikacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 337 (pion mieszkań nr 2, 4, 6, 8), przy ul.  Panewnickiej 343C  ( pion mieszkań nr 1, 3, 5, 7) oraz przy ul. Panewnickiej 351 (pion mieszkań nr 2, 4, 6, 8 ) w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1292023.02.02Zakończony Przetarg nieograniczony na remont holi wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Zadole 44, 44a, 44b, ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i projektami.
1302023.01.31Zakończony Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż platform dla osób niepełnosprawnych typu KALI B900 (szt. 2) przy wejściu do budynku przy ul. Janasa 3a i 7a w Katowicach zgodnie ze specyfikacjami i kosztorysami nakładczymi.
1312023.01.26Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zadaszeń oraz schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrad (strona wschodnia i północna) w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 7a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
1322023.01.26Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji centralnego ogrzewania na podstawie PT, w tym: wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami oraz montaż zaworów podpionowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janasa 3a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót.
1332023.01.25Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zadole 44a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1342023.01.24Zakończony Przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, ul. Zadole 44, 44a, ul. Koszalińskiej 37, ul. Bromboszcza 7, ul. Piotrowickiej 45, ul. Wileńskiej 35 w Katowicach ( łącznie 23 szt. ), zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją
1352023.01.24Zakończony Przetarg na remont schodów wejściowych do lokalu użytkowego przy ul. Kołobrzeskiej 20 – 20a w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1362023.01.20Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Kijowskiej 49, 51, 53, 55, ul. Płochy 2, 4, 5, ul. Małej 25, ul. Radomskiej 9, 11, ul. Kruczej 24 w Katowicach ( łącznie 19 szt. ), zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1372023.01.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku przy ul. Złotej 5a w Katowicach – część południowa, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1382023.01.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont trzech mieszkań, stanowiących mienie Spółdzielni, powstałych po przekształceniu z lokalu użytkowego przy ul. Ściegiennego 49d w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
1392023.01.03Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu techniczno-użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków przy ul. Małopolskiej 22,24,26,32,34, ul. Wileńskiej 35,37 i ul. Bronisławy 29 a,b w zasobach Administracji „Zadole” w Katowicach
1402022.12.19Zakończony Przetarg nieograniczony na remont loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gallusa 5 w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi na podstawie dokumentacji projektowej ( I – projekt zagospodarowania, II – projekt architektoniczno – budowlany, III – projekt techniczny) oraz przedmiaru robót.
1412022.11.29Zakończony Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku przy ul. Akacjowej 6 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1422022.11.18Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu techniczno-użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków przy ul. Mikołowskiej 113,119,129 oraz terenu na nier. 1507,1508 i terenu pod drogą – nier. 534-537,1507,1508 w zasobach Administracji „Centrum” w Katowicach
1432022.11.17Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Panewnickiej 343a (2 piony), ul. Panewnickiej 343b (1 pion) w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1442022.11.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 11-13-15, ul. Lisieckiego 14-16-18, ul. Brynowskiej 56-58, ul. Strzeleckiej 17a /pawilon handlowy/ w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami.
1452022.10.27Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Słonecznej 65 i 67 w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektami budowlanymi, decyzją RDOŚ oraz projekt, zakup i montaż na dachach budynków instalacji fotowoltaicznej.
1462022.10.27Zakończony Usługi w zakresie kontroli przewodów kominowych i kontroli szczelności instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. Osiedla Centrum
1472022.10.20Zakończony Przetarg nieograniczony na remont naświetli wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Fliegera 12 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
1482022.10.18Zakończony Przetarg nieograniczony na zakup i montaż wiat śmietnikowych przy ul. Akacjowej 2,4, ul. Kijowskiej 53, 55, ul. Fliegera 4 w Katowicach.
1492022.10.06Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu polegającego na opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem telemetrii. Lokalizacja obiektów przy ul. Brynowskiej 43, 45, 51a i b, 57a, 63, ul. Brynowska 56-68 / Dworska 17 – 19, ul. Woźniczki (wymiennik), ul. Bromboszcza 7 (zasila budynki przy ul. Bromboszcza2, 7, ul. Bromboszcza 1-3, ul. Piotrowicka 45 – 49 Wspólnotę Mieszkaniową Bromboszcza 9) i Wspólnotę Mieszkaniową ul. Bromboszcza 11 w Katowicach) zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zawiadomienia.
1502022.10.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów (na parterze i na 1 piętrze) wraz z remontem instalacji wodociągowej wewnątrz pawilonu przy ul. W. Pola 10 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1512022.10.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont fragmentu nawierzchni drogowej (bez asfaltowania) lub z kostką betonową wraz z remontem instalacji odwadniającej teren przy zespole garażowym znajdującym się przy budynku ul. Gallusa 5 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1522022.10.05Zakończony Przetarg nieograniczony na: 1. Opracowanie Projektu Architektoniczno – Budowlanego zabudowy podnośnika dla osób z niesprawnością ruchową  przy ul. Kijowskiej 55 w Katowicach wraz z projektem podbudowy, projektem zadaszenia podestu wejściowego i projektem  instalacji elektrycznej zasilającej napęd podestu, w zakresie uzgodnionym ze Zamawiającym. 2. Wykonanie robót budowlanych zabudowy podnośnika dla osób z niesprawnością ruchową  wraz z zadaszeniem  w oparciu o zatwierdzony przez WAiB UM Katowice projekt
1532022.09.26Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont klatek schodowych wraz ze strefą wejściową w budynkach mieszkalnych przy ul. Rolnej 55, 61 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją i projektem.
1542022.09.26Zakończony Przetarg nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kredytowej 17 w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektem budowlanym, decyzją RDOŚ, specyfikacją ( w tym dodatkowe specyfikacje stanowiące załącznik nr 1 do Zawiadomienia) oraz projekt, zakup i montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej.
1552022.09.22Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont elewacji budynku przy ul. Ligockiej 88b-90b w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1562022.09.13Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na: 1. Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Słonecznej 65 i 67 w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektami budowlanymi, decyzją RDOŚ oraz projekt, zakup i montaż na dachach budynków instalacji fotowoltaicznej. 2. Remont naświetli wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Fliegera 12 w Katowicach.
1572022.08.31Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie w trybie pilnym demontażu cienkościennych podwieszanych żelbetowych balustrad na półloggiach w budynku mieszkalnym wolnostojącym 11 kondygnacyjnym przy ul. Gallusa 5 w Katowicach.
1582022.08.31Zakończony Przetarg na remont sanitariatów na poziomie pierwszego piętra w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1592022.08.22Zakończony Przetarg nieograniczony na remont schodów zewnętrznych i zadaszenia wraz z wymianą balustrad / strona zachodnia / przy ul. Janasa 7a w Katowicach, zgodnie  z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
1602022.08.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych na poziomie parteru w budynkach mieszkalnych przy ul. Zadole 44a, 44b w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją i projektami.
1612022.08.16Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont fragmentu nawierzchni drogowej (bez asfaltowania) oraz instalacji odwadniającej teren przy zespole garażowym znajdującym się przy budynku ul. Gallusa 5 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1622022.08.16Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów (na parterze i na 1 piętrze) wraz z remontem instalacji wodociągowej wewnątrz pawilonu przy ul. W. Pola 10 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1632022.07.26Zakończony Przetarg dotyczący remontu polegającego na przeniesieniu złącza energetycznego na zewnątrz budynku i zabudowaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 7a w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robó.t, specyfikacją i projektem technicznym.
1642022.07.26Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z odśnieżaniem chodników, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, schodów terenowych, wejść do klatek schodowych, dojść do śmietników oraz samych śmietników i miejsc gromadzenia odpadów, itd. oraz posypywaniu ich piaskiem lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, w soboty i  dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni pisemnie wskazane przez Zamawiającego
1652022.07.22Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont fragmentu nawierzchni drogowej (bez asfaltowania) oraz  instalacji odwadniającej teren przy zespole garażowym znajdującym się przy budynku ul. Gallusa 5 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1662022.07.20Zakończony Remont polegający na zabudowaniu zgodnie z posiadaną dokumentacją i prawomocnym pozwoleniem na budowę balkonów (25 szt.) o konstrukcji aluminiowej w systemie podwieszanych oraz całkowite wyburzenie istniejących płyt balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Rolnej 51 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją, projektem i opinią techniczną.
1672022.07.19Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów (na parterze i na 1 piętrze) wraz z remontem instalacji wodociągowej wewnątrz pawilonu przy ul. W. Pola 10 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1682022.07.19Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sanitariatów na poziomie pierwszego piętra w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1692022.07.15Zakończony Przetarg nieograniczony na remont naświetli wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Fliegera 12 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
1702022.07.15Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z wycinką drzew, wykonaniem nasadzeń zastępczych wraz z pracami towarzyszącymi w zasobach SM ” Górnik” w Katowicach na Administracji Centrum:
1712022.07.05Unieważniony Przetarg nieograniczony na: remont fragmentu nawierzchni drogowej (bez asfaltowania) oraz instalacji odwadniającej teren przy zespole garażowym znajdującym się przy budynku ul. Gallusa 5 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1722022.06.21Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Malinowej 19, ul. Borówkowej 3, 5, 11, ul. Jeżynowej 6, 10 w Katowicach.
1732022.06.21Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont węzła cieplnego niskich parametrów (rozdzielaczy) polegający na zabudowie układu optymalizacji zużycia ciepła celem założenia telemetrii umożliwiającej kontrolę parametrów dostawy ciepła na potrzeby c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Ondraszka 11, ul. Ondraszka 19 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót.
1742022.06.15Zakończony Przetarg na wykonanie montażu rusztowania elewacyjnego wraz z częściowym osiatkowaniem w celu zabezpieczenia  terenu od strony południowej i zachodniej  budynku przy ul. Fliegera 14 w Katowicach przed zagrożeniem spowodowanym odspojonym dociepleniem.
1752022.06.14Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie Projektu (etap I) oraz remontu polegającego na montażu systemu oddymiania – klap pożarowych (etap II) w budynku mieszkalnym przy ul. Zadole 44a i ul. Zadole 44b w Katowicach.
1762022.06.14Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów na poziomie pierwszego piętra w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1772022.06.13Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie pionów kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 3a (1 pion), ul. Janasa 15a (1pion) w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami.
1782022.06.07Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie pionów instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Drzymały 7 i ul. W. Pola 27 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami.
1792022.06.07Unieważniony Zakończony Przetarg na wykonanie remontu naświetli wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Fliegera 12 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
1802022.06.07Zakończony Remont polegający na wymianie rozdzielni głównej wraz z wymianą linii kablowej WLZ oraz tablic zabezpieczeń przedlicznikowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wodospady 54, 54a, 56 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem technicznym.
1812022.06.02Unieważniony Remont polegający na zabudowaniu zgodnie z posiadaną dokumentacją i prawomocnym pozwoleniem na budowę balkonów (25 szt.) o konstrukcji aluminiowej w systemie podwieszanych oraz całkowite wyburzenie istniejących płyt balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Rolnej 51 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją, projektem i opinią techniczną.
1822022.06.01Zakończony Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku przy ul. Złotej 5a w Katowicach.
1832022.05.30Zakończony Remont polegający na wymianie pionów kanalizacji sanitarnej (5 pionów) wraz z montażem izolacji na instalacji CWU, ZW i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Płochy 2 w Katowicach.
1842022.05.13Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów kanalizacji sanitarnej (4 piony mieszkań – łącznie 8 pionów kanalizacji) w budynku mieszkalnym przy ul. Panewnickiej 365 – 367 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1852022.05.12Zakończony Przetarg na remont osiedlowego placu zabaw obejmujący montaż obiektów małej architektury przy ul. Ściegiennego 43-43g, ul. Słonecznej 83-83g w Katowicach.
1862022.05.05Zakończony Przetarg na remont związany z przeprowadzeniem prac naprawczych w obrębie okien w pomieszczeniach suszarni wraz z wymianą parapetów zewnętrznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Płochy 2, 4 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1872022.05.04Zakończony Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej 113, 119 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót, projektami budowlanymi ( w tym aktualizacja: projektów technicznych i przedmiarów) i decyzją RDOŚ.
1882022.05.02Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzyśki 2, 4a, 13b, 15c, ul. Hetmańskiej 36, ul. Ligockiej 88a, 88b, ul. Kredytowej 15 w Katowicach ( łącznie 16 szt. ), zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1892022.04.25Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Malinowej 19, ul. Borówkowej 3, 5, 11, ul. Jeżynowej 6, 10 w Katowicach.
1902022.04.14Zakończony Przetarg na remont schodów wejściowych do lokalu użytkowego przy ul. Kołobrzeskiej 20 – 20a w Katowicach, zgodnie z przedmiarem i specyfikacją.
1912022.04.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowej przy ul. Ściegiennego 49b, 49c, 45 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1922022.04.06Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie pionów instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 222(1 pion), ul. Gliwickiej 222a (1 pion) w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
1932022.04.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych na poziomie parteru w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją i projektami.
1942022.04.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont przegród budowlanych w obrębie kondygnacji technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 37 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1952022.04.04Zakończony Przetarg na remont schodów zewnętrznych z przebudową pochylni i remontem cokołu pawilonu przy ul. Brynowskiej 49 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1962022.04.04Zakończony Przetarg nieograniczony na remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 7 w Katowicach, polegający na wymianie stopnic schodów wejściowych z obłożeniem płytami granitowymi, montażu nowych balustrad z profili stalowych wraz z montażem najazdów dla wózków i wykonaniem nowego punktu świetlnego przed wejściem do budynku, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1972022.04.04Zakończony Przetarg na remont fragmentu nawierzchni przy budynku ul. Gallusa 13 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
1982022.04.04Zakończony Przetarg na dostawę, montaż, doprowadzenie zasilania, podłączenie i konfigurację dwóch sztuk systemów szlabanów wjazdowych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Ściegiennego 43 – 43g, ul. Słonecznej 81-81g, 83-83g w Katowicach zgodnie z kosztorysem nakładczym i specyfikacją.
1992022.04.04Zakończony Przetarg nieograniczony remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Gallusa 13, 13a, 13b w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
2002022.04.04Zakończony Przetarg na remont pokrycia dachu polegający na naprawie podłoża i pokryciu jednokrotnym dachu papą termozgrzewalną oraz wykonaniu tynków, konserwacji rynien i nasad kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Pięknej 11 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
2012022.04.04Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont pokrycia dachu segmentu „A” wraz z remontem kominów i ścian segmentu „B” wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 51AB w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
2022022.04.04Zakończony Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu (segment północny) w budynku mieszkalnym przy ul. Gallusa 4 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
2032022.03.31Zakończony Przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 74, 77, 78, ul. Ściegiennego 49 D, ul. Akacjowej 4, ul. Widok 8A, ul. Złotej 43A w Katowicach ( łącznie 7 szt. ), zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
2042022.03.30Zakończony Przetarg na naprawę elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Ligockiej 88 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
2052022.03.30Zakończony Przetarg na remont związany z wymianą wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 335, 337, 341, 347, 363, ul. Radomskiej 11 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
2062022.03.28Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej (ochrona przeciwporażeniowa i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych) w mieszkaniach, lokalach użytkowych i biurowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „GÓRNIK” w Katowicach, których dokładny wykaz budynków znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji.
2072022.03.28Zakończony Przetarg na odtworzenie systemu wentylacji grawitacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Tomasza 6 – 8 w Katowicach, wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opinią techniczną oraz projektem technicznym. Zakres prac obejmuje: Zakres I – udrożnienie, frezowanie przewodów kominowych i uszczelnienie metodą szlamowania; Zakres II – udrożnienie, frezowanie przewodów kominowych i uszczelnienie metodą szlamowania oraz remont kominów ponad dachem łącznie z remontem czapek kominowych i montażem turbowentów.
2082022.03.24Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypu w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 14 w Katowicach.
2092022.03.23Zakończony Przetarg na zakup wraz z dostarczeniem 15 laptopów z oprogramowaniem Microsoft (wymagana 5-letnia gwarancja).
2102022.03.18Unieważniony Przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzyśki 2, 4a, 13b, 15c, ul. Hetmańskiej 36, ul. Ligockiej 88a, 88b, ul. Kredytowej 15 w Katowicach łącznie ( 16szt. ).
2112022.03.16Zakończony wykonanie Projektów Architektoniczno – Budowlanych i Projektów Technicznych centralnego ogrzewania z podziałem na zadania:
2122022.03.14Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli okresowych 5-cio letnich instalacji odgromowej, zgodnie z przepisami Art. 62 pkt. 1 Prawo Budowlane zgodnie ze specyfikacją w budynkach określonych w załączniku nr 1.
2132022.03.14Zakończony Przetarg nieograniczony dotyczący wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Rolnej 49, 49a, 49b, 53, 53a, 53b,ul. Grzyśki 4-4a, ul. Wodospady 54-66a, ul. Ligockiej 88-90, 88a-90a, 88b-90b, ul. Leśnego Potoku 30, 32, 32a w Katowicach, zgodnie z kosztorysami nakładczymi i specyfikacją.
2142022.03.14Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę trzech pionów instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych przy ul. Szeligiewicza 8 i 10 w Katowicach.
2152022.03.14Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zadaszeń oraz schodów zewnętrznych z wymianą balustrad przy ul. Janasa 7a w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
2162022.03.14Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW, umożliwiających odcięcie dopływu wody do pionów w budynku mieszkalnym przy ul. Radomskiej 11 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
2172022.03.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 14 w Katowicach
2182022.03.07Zakończony Przetarg nieograniczony na naprawę fragmentów elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Radomskiej 9 w Katowicach.
2192022.03.04Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu techniczno-użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków przy ul. Gallusa 4 i 6 w Katowicach będących w zasobach Administracji „Centrum”
2202022.03.03Zakończony Przetarg nieograniczony na odtworzenie systemu wentylacji grawitacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Tomasza 6 – 8 w Katowicach wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opinią techniczną oraz projektem technicznym.
2212022.02.23Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont czterech pionów balkonów elewacji wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Panewnickiej 335 i a w Katowicach (łącznie 16 szt.) wraz z wymianą parapetów zewnętrznych okien przynależnych do nw. mieszkań, oraz wymiana obróbek blacharskich attyki zgodnie z przedmiarem robót i projektem technicznym.
2222022.02.16Zakończony Remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Płochy 5 w Katowicach
2232022.02.11Unieważniony Zakończony Przetrg na odtworzenie systemu wentylacj grawitacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Tomasza 6-8 w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi.
2242022.02.03Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na naprawę fragmentów elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Radomskiej 9 w Katowicach.
2252022.02.01Zakończony Remont klatek schodowych na poziomie parteru w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją i projektami.
2262022.02.01Zakończony Remont przegród budowlanych w obrębie kondygnacji technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej 37 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
2272022.01.26Zakończony Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b, ul. Koszalińskiej 37, ul. Bromboszcza 2 w Katowicach
2282022.01.20Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji elektrycznej związanej z wymianą tablic zabezpieczeń przedlicznikowych, wymianą WLZ od tablic zbezpieczeń przedlicznikowych do rozdzielni głównej oraz wymiana opraw oświetleniowych znajdujących się w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 69 i 71 w Katowicach.
2292022.01.20Zakończony Przetarg nieograniczony na zabudowę wyłącznika przeciwpożarowego prądu wraz ze sterownikiem w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 73, 75, 77 w Katowicach
2302022.01.19Zakończony Przetarg nieograniczony na remont czterech pionów balkonów elewacji wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Panewnickiej 335 i a w Katowicach (łącznie 16 szt.) wraz z wymianą parapetów zewnętrznych okien przynależnych do mieszkań oraz wymiana obróbek blacharskich attyki zgodnie z przedmiarem robót i projektem technicznym.
2312022.01.18Zakończony Przetarg nieograniczony na naprawę fragmentów elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Radomskiej 9 w Katowicach.
2322021.12.23Zakończony Przetarg na przebudowę istniejącej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. W. Słonecznej 73 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót i projektem.
2332021.12.06Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych na poziomie parteru w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach.
2342021.11.23Odwołany Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych na poziomie parteru w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją i projektami.
2352021.11.16Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypów polegający na wymianie rur zsypowych wraz z remontem komórek zsypowych i remoncie komór zsypowych w budynkach mieszkalnych przy ul. W. Pola 11, 13, ul. Ligockiej 6, ul. Fliegera 12, ul. Brynowskiej 43, 45, ul. Mikołowskiej 113 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
2362021.10.29Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd uciążliwych owadów w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” tj. Administracji Centrum
2372021.10.29Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd uciążliwych owadów w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” tj. na Osiedlach Zadole, Kokociniec, Rolna, Słoneczna i Załęże
2382021.10.21Zakończony Przetarg nieograniczony na: zakup i montaż wiat śmietnikowych na wskazanym podłożu wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Lokalizacja wiat śmietnikowych: ul. Raciborska 40, ul. Ligocka 5A, w Katowicach.
2392021.10.21Zakończony Przetarg nieograniczony na: zakup i montaż wiat śmietnikowych na wskazanym podłożu wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Lokalizacja wiat śmietnikowych: ul. Kijowska 47-49, ul. Ściegiennego 45, 49, ul. Słoneczna 75, ul. Złota 41A-43A- 45A / ul. Sportowa 36, 36A,36B, ul. Gliwicka 218 – 222 w Katowicach.
2402021.10.08Unieważniony Przetarg nieograniczony na zakup i montaż wiat śmietnikowych na wskazanym podłożu wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Lokalizacja wiat śmietnikowych: ul. Kijowska 47-49, ul. Ściegiennego 45, 49, ul. Słoneczna 75, ul. Złota 41A-43A-45A / ul. Sportowa 36, 36A,36B, ul. Gliwicka 218 – 222 w Katowicach.
2412021.09.24Zakończony Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę dwóch serwerów wraz z urządzeniami UPS do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, ul. Mikołowska 125a zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2422021.09.16Zakończony Przetarg nieograniczony na remont poziomej instalacji c.o. w budynku przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach wraz z montażem zaworów równoważących.
2432021.09.09Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów kanalizacji deszczowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 351 (1pion), ul. Kijowskiej 51 (2 piony) ul. Kijowskiej 53 (1 pion) w Katowicach.
2442021.09.08Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont polegający na wymianie pionów kanalizacji sanitarnej, wody zimnej oraz c.w.u. wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. W. Pola 2 w Katowicach.
2452021.09.08Zakończony Przetarg nieograniczony na zakup i montaż wiat śmietnikowych na wskazanym podłożu wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Lokalizacja wiat śmietnikowych: ul. Mikołowskiej 117a, Raciborskiej 40, ul. Ligocka 5A, ul. Kijowska 47-49, ul. Ściegiennego 45, 49, ul. Słoneczna 75, ul. Złota 41A-43A – 45A / ul. Sportowa 36, 36A,36B, ul. Gliwicka 218 – 222 w Katowicach.
2462021.09.02Zakończony Przetarg nieograniczony na remont sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilanej z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Kominka 7 w Katowicach zasilającego budynek przy ul. Gawliny 2 oraz przy ul. Gawliny 4 zasilającego budynki przy ul. Kubiny 3 i ul. Kubiny 5 w Katowicach.
2472021.09.02Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont poziomej instalacji c.o. w budynku przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach wraz z montażem zaworów równoważących .
2482021.08.31Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ligockiej 2 w Katowicach, wraz z nadbudową kominów, wykonaniem wielkowymiarowych odkrywek zewnętrznej wyprawy tynkarskiej w miejscach wskazanych przez sprawującego nadzór autorski projektanta z EkoProBud w celu określenia zakresu dodatkowego wzmocnienia ścian konstrukcyjnych kotwami naprawczymi do murów warstwowych VBS 8 firmy FISCHER, zgodnie z przedmiarami robót, projektami budowlanymi, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną.
2492021.08.17Zakończony Przetarg nieograniczony na remont drogi przy ul. Ściegiennego 49 w Katowicach.
2502021.08.06Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów kanalizacji deszczowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 351 (1pion), ul. Kijowskiej 51 (2 piony) ul. Kijowskiej 53 (1 pion) w Katowicach.
2512021.08.06Zakończony Przetarg na remont murków oporowych znajdujących się przy garażach budynku przy ul. Lisieckiego 25-25a, ul. Lisieckiego 33-33a w Katowicach.
2522021.08.05Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik: tj. na Osiedlu „KOKOCINIEC”
2532021.07.23Zakończony Przetarg na wykonanie projektu technicznego instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy do 10 KW na budynku Administracji Centrum Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. W. Pola 10 oraz wykonanie koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej.
2542021.07.16Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont polegający na wymianie pionów instalacji wodnej (cwu, zw, cyrkulacja) w pomieszczeniach kuchennych i łazienkowych w 6 pionach mieszkań (łącznie 12 pionów) wraz z wykonaniem izolacji termicznej pionów wodnych i centralnego ogrzewania oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kijowskiej 51 w Katowicach
2552021.07.13Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Janasa 3a w Katowicach, wraz z rozbiórką istniejącej izolacji cieplnej i jej utylizacją zgodnie z przedmiarami robót, projektem budowlanym, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną.
2562021.07.06Zakończony Przetarg na remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Malinowej 21, 25, 29, ul. Borówkowej 7, 9, 13, ul. Jeżynowej 8 w Katowicach.
2572021.07.05Odwołany Zakończony Przetarg nieograniczony na remont drogi przy ul. Ściegiennego 49 w Katowicach.
2582021.06.30Zakończony Przetarg na remont schodów wejściowych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Ligockiej 5 w Katowicach.
2592021.06.30Zakończony Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych (chodników, jezdni oraz miejsc postojowych) przy ul. Brynowskiej 57A, 63 w Katowicach zgodnie ze specyfikacją.
2602021.06.24Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Słonecznej 69 i 71 w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektami budowlanymi, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną oraz dodatkowo montażem na dachu budynku zaprojektowanej przez Oferenta instalacji fotowoltaicznej.
2612021.06.22Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypów polegający na całkowitej wymianie rury zsypowej z wyposażeniem w automatyczny moduł sortujący i dostawą pojemników na odpady w budynkach wielorodzinnych przy ul. Brynowskiej 43 i 45 w Katowicach
2622021.06.17Zakończony Przetarg na: remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 75, 76, 77, 78 w Katowicach.
2632021.06.16Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu wraz z instalacją odgromową w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej 8 w Katowicach.
2642021.06.16Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z mechanicznym i chemicznym czyszczeniem zsypów i komór zsypowych oraz wykonywaniem robót remontowych zsypów w budynkach zarządzanych przez SM „Górnik” tj. na terenie Adm. Zadole, Kokociniec, Słoneczna i Załęże
2652021.06.14Zakończony Przetarg nieograniczony na remont niskich parametrów (rozdzielaczy) wraz z zabudową układu optymalizacji zużycia ciepła z przygotowaniem do telemetrii w budynkach mieszkalnych przy ul. Janasa 3a, 7a, 15a w Katowicach.
2662021.06.02Zakończony Przetarg nieograniczony na remont drogi przy ul. Ściegiennego 49 w Katowicach.
2672021.05.31Zakończony Przetarg nieograniczony na remont wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynków przy ul. Widok 4, ul. Dobrej 2, 4 w Katowicach, zgodnie z przedmiarami robót i projektami.
2682021.05.31Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach.
2692021.05.31Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Dworskiej 13 b-c w Katowicach.
2702021.05.21Zakończony Przetarg nieograniczony na: remont polegający na wymianie pionów instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 222 (2 piony), ul. Wyplera 7b (1 pion) i ul. Wyplera 7g (1 pion) w Katowicach
2712021.05.21Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów kanalizacji sanitarnej (4 piony) w budynku mieszkalnym przy ul. Panewnickiej 361 – 363 w Katowicach
2722021.05.18Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi związane z odśnieżaniem dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. na terenie Administracji Centrum, Rolna, Słoneczna i Załęże
2732021.05.13Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypów, polegający na całkowitej wymianie rury zsypowej z wyposażeniem w automatyczny moduł sortujący i dostawą pojemników na odpady w budynkach wielorodzinnych przy ul. Brynowskiej 43 i 45 w Katowicach.
2742021.05.13Zakończony Przetarg na remont cokołu przyziemia wraz z malowaniem, wymianą obróbek blacharskich cokołu wraz z reprofilacją spadków podłoża oraz malowanie fragmentu elewacji nad cokołem w budynku mieszkalnym przy ul. Kijowskiej 55 w Katowicach.
2752021.05.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na montażu koryt PCV dla instalacji teletechnicznych wraz z wymianą opraw oświetleniowych /na oprawy typu LED/ na klatkach schodowych i w piwnicach w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołowskiej 113, 119 w Katowicach.
2762021.05.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie tablic licznikowych i WLZ wraz z montażem wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołowskiej 113, 119 w Katowicach.
2772021.05.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu wraz z remontem świetlika w budynku przy ul. Strzeleckiej 13 w Katowicach.
2782021.04.30Zakończony Przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzyśki 2, 15ab, ul. Adwentowicza 17, ul. Kredytowej 15, ul. Rolnej 53 w Katowicach
2792021.04.29Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej (ochrona przeciwporażeniowa i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych) w mieszkaniach, lokalach użytkowych i biurowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „GÓRNIK” w Katowicach, których dokładny wykaz budynków znajduje się w załączniku nr 1 do Zawiadomienia.
2802021.04.15Zakończony Przetarg na remont chodnika przy ul. Grzyśki 1-11 i ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.
2812021.04.14Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu czterech pionów balkonów elewacji wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Panewnickiej 335 i a w Katowicach (łącznie 16 szt.) wraz z wymianą parapetów zewnętrznych okien przynależnych do mieszkań, oraz wymiana obróbek blacharskich attyki zgodnie z przedmiarem robót i projektem technicznym.
2822021.04.08Odwołany Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę zaworów odcinających pod pionami centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzyśki 1- 11, 13b, 15a-15b-15c, 17 Katowicach.
2832021.04.02Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów kanalizacji sanitarnej (5 pionów) wraz z wymianą zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie odpływu wody w poszczególnych pionach w budynku mieszkalnym przy ul. Płochy 2 w Katowicach.
2842021.03.29Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli okresowych 5-cio letnich instalacji odgromowej, zgodnie z przepisami Art. 62 pkt. 1 Prawo Budowlane
2852021.03.17Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu czterech pionów balkonów elewacji wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Panewnickiej 335 i a w Katowicach (łącznie 16 szt.) wraz z wymianą parapetów zewnętrznych okien przynależnych do mieszkań, oraz wymiana obróbek blacharskich attyki zgodnie z przedmiarem robót i projektem technicznym.
2862021.03.17Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Strzeleckiej 17 w Katowicach.
2872021.03.12Zakończony Przetarg na wykonanie projektu aranżacji wnętrza klatki schodowej w budy kach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach.
2882021.03.10Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Podchorążych 11 w Katowicach.
2892021.03.08Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie pionów instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szeligiewicza 12 w Katowicach.
2902021.03.08Zakończony Przetarg na dostawę, montaż, doprowadzenie zasilania, podłączenie i konfiguracja dwóch sztuk systemów szlabanów wjazdowych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych ul. Sportowa 36-36b, ul. Złota 35-39, Złotej 41a-45a w Katowicach
2912021.03.08Zakończony Przetarg na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.
2922021.03.08Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na montażu wspólnych kanałów dla instalacji teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Ondraszka 11 w Katowicach.
2932021.02.23Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie rozdzielni głównej oraz przeniesieniu zasilającego złącza kablowego na zewnątrz budynku przy ul. Brynowskiej 43 oraz wymianie rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ligockiej 2 w Katowicach.
2942021.02.19Zakończony Przetarg na remont chodnika z wymianą obrzeży i nawierzchni przy ul. Gliwickiej 224 w Katowicach.
2952021.02.17Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b, ul. Koszalińskiej 37, ul. Piotrowickiej 49, ul. Bromboszcza 2 w Katowicach.
2962021.02.08Zakończony Usługi związane z bieżącym sprzątaniem i dozorem stanu techniczno-użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków przy ul. Fliegera 12,14 i 16 będących w zasobach Administracji „Centrum” w Katowicach
2972021.02.03Zakończony Przetarg nieograniczony na remont schodów zewnętrznych i zadaszeń z wymianą balustrad przy ul. Janasa 15a w Katowicach.
2982021.02.03Zakończony Przetarg na remont polegający na montażu wspólnych kanałów dla instalacji teletechnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Ondraszka 11 w Katowicach.
2992021.01.11Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik tj. na Osiedlu „ZADOLE”
3002020.12.07Zakończony Przetarg na wykonanie inwentaryzacji systemu wentylacji wraz z inspekcją TV przewodów kominowych oraz dokumentacji przebudowy wentylacji mającej na celu przywrócenie wentylacji grawitacyjnej lub w przypadku braku takiej możliwości zastosowanie rozwiązania umożliwiającego optymalizację wymiany powietrza wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót w budynku mieszkalnym przy ul. Tomasza 6-8 w Katowicach.
3012020.12.02Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Fliegera 14 w Katowicach
3022020.11.25Zakończony Przetarg na remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego przy ul. Płochy 2 w Katowicach.
3032020.11.24Zakończony Przetarg nieograniczony na remont trzech pionów balkonów elewacji zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Panewnickiej 335 i a w Katowicach (łącznie 12 szt.) wraz z wymianą parapetów zewnętrznych okien przynależnych do mieszkań.
3042020.11.20Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z wymianą uziomu otokowego oraz zasypaniem ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach.
3052020.11.20Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypu polegający na całkowitej wymianie rury zsypowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołowskiej 129 w Katowicach.
3062020.11.17Bez kategorii Zakończony Przetarg nieograniczony na mechaniczne i chemiczne czyszczenie zsypów i komór zsypowych oraz wykonywanie robót remontowych zsypów w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” tj. w zasobach Administracji „CENTRUM”
3072020.11.06Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 KW na budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a oraz wykonanie koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej.
3082020.11.05Zakończony Przetarg na remont wolnostojącego budynku garażowego w zakresie poprawy odprowadzania wód opadowych ze strony północnej części dachu przy ul. Fliegera w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
3092020.11.02Bez kategorii Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik: tj. na Osiedlu „KOKOCINIEC”
3102020.10.08Zakończony Przetarg na remont polegający na ułożeniu płytek gresowych na spocznikach i biegach schodowych klatek ogólnodostępnych w budynku przy ul. Grzyśki 1-11 w Katowicach zgodnie ze specyfikacją i przedmiarem robót.
3112020.10.02Unieważniony Przetarg na wymianę rozdzielnicy głównej prądu i tablicy SZR w budynku mieszkalnym przy ul. Płochy 4 w Katowicach oraz zabudową wyłącznika p.poż. prądu wraz ze sterowaniem, sprawdzeniem i pomiarami instalacji.
3122020.09.24Zakończony Przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Kijowskiej 49, 51, 53, 55, ul. Kruczej 24, ul. Małej 25, ul. Płochy 2, 5, ul. Radomskiej 9, 11 w Katowicach.
3132020.09.24Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie tablic licznikowych i wlz oraz wyłącznika głównego prądu w budynku mieszkalnym przy ul. Ligockiej 4 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
3142020.09.23Zakończony Przetarg nieograniczony na dostosowanie klatki schodowej i korytarzy do aktualnych wymagań p.poż w zakresie wymiany drzwi wejściowych na korytarzu na stalowe EI 30 Sm z samozamykaczem i możliwością podłączenia instalacji dzwonkowej wraz z robotami towarzyszącymi w oparciu o projekt w budynku mieszkalnym przy ul. Ondraszka 11 w Katowicach.
3152020.09.23Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zadaszeń oraz schodów zewnętrznych z wymianą balustrad wiatrołapu w budynku przy ul. Ondraszka 19 w Katowicach.
3162020.09.23Zakończony Przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach SM „Górnik” w Katowicach.
3172020.09.15Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów 5 – letnich (część budowlana) zgodnie z załącznikami.
3182020.09.07Zakończony Przetarg na remont polegający na ułożeniu płytek gresowych na spocznikach i biegach schodowych klatek ogólnodostępnych w budynku przy ul. Grzyśki 1-11 w Katowicach.
3192020.09.04Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kanalizacji sanitarnej przy ul. Widok 6, 8, 8a w Katowicach.
3202020.09.04Zakończony Przetarg nieograniczony na remont ciągu pieszo – jednego wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych przy ul. Hetmańskiej 22-24 w Katowicach.
3212020.09.03Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatki schodowej i piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołowskiej 129 w Katowicach
3222020.09.03Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów ponad dachem płaskim na budynku przy ul. Mikołowskiej 37-39c w Katowicach
3232020.08.31Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wyprowadzeniu wyłączników p.poż. przy drzwiach wejściowych do budynków przy ul. Słonecznej 71, 78 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
3242020.08.28Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont trzech pionów balkonów elewacji zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Panewnickiej 335 i a w Katowicach (łącznie 12 szt.) wraz z wymianą parapetów zewnętrznych okien.
3252020.08.25Zakończony Przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
3262020.08.06Zakończony Przetarg na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Ściegiennego 49b, 49d, ul. Słonecznej 67, 69, 78, ul. Widok 4 w Katowicach.
3272020.08.06Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypu w budynku mieszkalnym przy ul. Zadole 44 w Ktowicach.
3282020.08.06Zakończony Przetarg nieograniczony na całoroczne świadczenie w budynkach zarządzanych przez SM „Górnik” w Katowicach punktowych, awaryjnych napraw pokrycia dachowego,napraw obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz częściowych remontów połaci dachowych.
3292020.08.05Zakończony Przetarg na remont polegający na wymianie rozdzielni głównej i wewnętrznych linii zasilających w budynku mieszkalnym przy ul. Kredytowej 15 w Katowicach.
3302020.08.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44a, 44b, ul. Koszalińskiej 37, ul. Piotrowickiej 45-49, ul. Traktorzystów 30, ul. A. Krajowej 21b w Katowicach.
3312020.08.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Grzyśki 2, 4, 13, 15a, 15b, ul. Adwentowicza 17, ul. Hetmańskiej 36, ul. Kredytowej 15, ul. Ligockiej 88a, ul. Ligockiej 88b, ul. Rolnej 51, 53 w Katowicach.
3322020.07.15Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na ułożeniu płytek gresowych na spocznikach i biegach schodowych klatek ogólnodostępnych w budynku przy ul. Grzyśki 1-11 w Katowicach.
3332020.06.3008.07.2020Zakończony Przetarg nieograniczony wymianę wodomierzy indywidualnych do pomiaru zużycia wody zimnej i ciepłej oraz świadczenie usług w zakresie odczytu radiowego obchodowego/objazdowego (walk-by) przez okres 5 lat lub wymianę wodomierzy indywidualnych oraz świadczenie usług w zakresie odczytu radiowego i cyklicznej legalizacji wodomierzy przez okres od 10 do 15 lat, w całych zasobach Spółdzielni, z opcją zainstalowania i uruchomienia otwartego stacjonarnego systemu zdalnego odczytu (umożliwiającego odczyt i transmisję danych bez użycia zestawu do odczytu obchodowego) wraz z interfejsem do oprogramowania Globe OMS lub innego (analogicznego) oprogramowania wspierającego monitorowanie węzłów i analizę pozyskanych danych.
3342020.06.2427.07.2020Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu polegający na wymianie poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej 4 w Katowicach.
3352020.06.2421.07.2020Unieważniony Przetarg nieograniczony na ocieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych przy ul. Zadole 44b, Gdańskiej 14, ul. Gdańskiej 16 w Katowicach.
3362020.06.2421.07.20Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów w budynkach przy ul. Gdańskiej 22, ul. Bronisławy 29a i b, ul. Traktorzystów 30 w Katowicach.
3372020.06.1720.07.2020Zakończony Przetarg na opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z remontem rozdzielaczy w pawilonie handlowym przy ul. Gliwickiej 224 i 218e w Katowicach.
3382020.06.1520.07.2020Zakończony Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych przy ul. Traktorzystów 30, ul. Noskowskiego 10, ul. Armii Krajowej 21, 21a-21b, 25 w Katowicach.
3392020.06.0414.07.2020Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów kanalizacji sanitarnej (13 pionów) wraz z wymianą zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odpowietrzenie pionu w budynku mieszkalnym przy ul. Płochy 4 w Katowicach.
3402020.06.0413.07.2020Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szeligiewicza 14 w Katowicach
3412020.06.04Zakończony Przetarg nieograniczony na opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z remontem rozdzielaczy w budynkach przy ul. Ligockiej 7b, Mikołowskiej 102-102D, 104-110, 112-116, Pięknej 49-55, 57-59 w Katowicach
3422020.05.27Zakończony Przetarg nieograniczony na zabudowę wyłącznika przeciwpożarowego prądu wraz ze sterowaniem i wykonaniem protokołów prawidłowego działania urządzeń w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22 w Katowicach.
3432020.05.27Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu segmentu północnego budynku mieszkalnego przy ul. Ligockiej 5 w Katowicach.
3442020.05.27Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę opraw oświetlenia LED klatek schodowych oraz piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Rolnej 55 , ul. Lisieckiego 25-25a, ul. Gallusa 4, ul. Dworskiej 11f i 11g, ul. Brynowskiej 45, ul. Brynowskiej 57a w Katowicach.
3452020.05.27Unieważniony Przetarg nieograniczony na remont polegający na ułożeniu płytek gresowych na spocznikach i biegach schodowych klatek ogólnodostępnych w budynku przy ul. Grzyśki 1-11 w Katowicach.
3462020.05.22Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji c.o. w obrębie piwnic, wykonaniu rozdzielaczy wraz z węzłem pomiarowo-rozliczeniowym i transmisją danych, regulacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołowskiej 37-39 w Katowicach.
3472020.05.07Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy indywidualnych do pomiaru zużycia wody zimnej i ciepłej oraz świadczenie usług w zakresie odczytu radiowego obchodowego/objazdowego (walk-by) i cyklicznej legalizacji wodomierzy przez okres od 10 do 15 lat, w całych zasobach Spółdzielni, z opcją zainstalowania i uruchomienia otwartego stacjonarnego systemu zdalnego odczytu (umożliwiającego odczyt i transmisję danych bez użycia zestawu do odczytu obchodowego) wraz z interfejsem do oprogramowania Globe OMS lub innego (analogicznego) oprogramowania wspierającego monitorowanie węzłów i analizę pozyskanych danych.
3482020.04.30Zakończony Przetarg nieograniczony na remont wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej ułożonych w szachtach technologicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Fliegera 12 w Katowicach.
3492020.04.30Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji c.o. w obrębie piwnic instalacji c.o. i dostosowaniu parametrów pracy instalacji c.o. do nowych warunków zasilania w ciepło w budynkach przy ul. Traktorzystów 30, Noskowskiego 10, Armii Krajowej 21, 25 w Katowicach.
3502020.03.10Odwołany Unieważniony Przetarg nieograniczony na remont polegający na zabudowie wyłącznika przeciwpożarowego prądu wraz ze sterowaniem i wykonaniem protokołów prawidłowego działania urządzeń w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22 w Katowicach.
3512020.03.06Odwołany Unieważniony Przetarg nieograniczony na ocieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych przy ul. Zadole 44b, Gdańskiej 14, ul. Gdańskiej 16 w Katowicach.
3522020.03.04Odwołany Unieważniony Przetarg nieograniczony na remont dachu segmentu północnego budynku mieszkalnego przy ul. Ligockiej 5 w Katowicach.
3532020.03.04Odwołany Unieważniony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szeligiewicza 14 w Katowicach.
3542020.03.03Odwołany Unieważniony Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji sanitarnej wodociągowo – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Fliegera 12 w Katowicach.
3552020.02.25Odwołany Unieważniony Przetarg nieograniczony na remont polegający na ułożeniu płytek gresowych na spocznikach i biegach schodowych klatek ogólnodostępnych w budynku przy ul. Grzyśki 1-11 w Katowicach.
3562020.02.25Odwołany Unieważniony Przetarg nieograniczony na wymianę opraw oświetlenia LED klatek schodowych oraz piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Rolnej 55, ul. Lisieckiego 25-25a, ul. Gallusa 4, ul. Dworskiej 11f i 11g, ul. Brynowskiej 45, ul. Brynowskiej 57a w Katowicach.
3572020.02.21Zakończony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni chodników i schodów terenowych przed budynkami przy ul. Lisieckiego 8-12 w Katowicach.
3582020.02.20Zakończony Przetarg nieograniczony na opomiarowanie instalacji c.o. w budynkach przy ul. Gliwickiej 218 -d, 220 -d, 222 -d w Katowicach.
3592020.02.20Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie zaworów podpionowych centralnego ogrzewania na zawory samoregulujące zgodnie z dokumentacją projektową w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach.
3602020.02.11Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym wolnostojącym wielorodzinnym zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Mikołowska 129.
3612020.02.07Zakończony Przetarg nieograniczony na dostosowanie klatki schodowej i korytarzy do aktualnych wymagań p.poż w zakresie wymiany drzwi wejściowych na korytarzu na stalowe EI 30 Sm z samozamykaczem i możliwością podłączenia instalacji dzwonkowej wraz z robotami towarzyszącymi w oparciu o projekt w budynku mieszkalnym przy ul. Ondraszka 11 w Katowicach.
3622020.02.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zadaszeń oraz schodów zewnętrznych z wymianą balustrad wiatrołapu w budynku przy ul. Ondraszka 19 w Katowicach
3632020.02.06Zakończony Przetarg nieograniczony na remont schodów przed budynkiem przy ul. Noskowskiego 10, ul. A. Krajowej 25 w Katowicach.
3642020.01.13Unieważniony Zakończony Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. W. Pola 11, Mikołowskiej 119, 125a, 129 oraz drenażu opaskowego przy ścianie północno -wschodniej budynku przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach.
3652020.01.13Zakończony Przetarg nieograniczony na remont izolacji szczytowej ściany fundamentowej budynku przy ul. Lisieckiego 12 w Katowicach.
3662019.12.23Zakończony Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 81-81g w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektem budowlanym, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną.
3672019.12.17Zakończony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni chodników przy ul. Kłodnickiej 68-74 w Katowicach
3682019.11.25Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywania piaskiem na terenie Administracji Centrum i Słoneczna w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach
3692019.10.30Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywania piaskiem na terenie Administracji Centrum i Słoneczna w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach
3702019.10.28Przetarg ustny
3712019.10.16Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi i kontroli kominiarskich, kontroli szczelności instalacji gazowych na Osiedlu Centrum i Załężu w zasobach SM „Górnik” w Katowicach
3722019.10.10Komunikaty Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. W. Pola 11, Mikołowskiej 125a, 129 oraz drenażu opaskowego przy ścianie północno wschodniej budynku przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach
3732019.10.02Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i remontu instalacji gazowej w korytarzach budynków przy ul. Ondraszka 11 i ul. Janasa 3a w Katowicach.
3742019.10.02Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem gazomierzy na klatkę schodową w budynku mieszkalnym przy ul. Pięknej 50 w Katowicach
3752019.10.02Zakończony Przetarg nieograniczony na remont izolacji szczytowej ściany fundamentowej budynku przy ul. Lisieckiego 12 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
3762019.09.24Zakończony Przetarg nieograniczony na remont parteru – korytarza przy mieszkaniu 1A i 1B oraz holu przed windami w budynku mieszkalnym przy ul. Fliegera 14 w Katowicach
3772019.09.20Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na odśnieżanie chodników i ciągów komunikacyjnych oraz posypywaniu ich piaskiem lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni pisemnie wskazane przez Zamawiającego.
3782019.09.20Zakończony Przetarg na remont polegający na zabudowie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 65, 67, 69, 74, 76 /ADM Słoneczna/, ul. Brynowskiej 43, ul. Ligockiej 2, 4, 6 /ADM Centrum/, ul. Ondraszka 11, 19 /ADM Załęże/ w Katowicach
3792019.09.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń (pomieszczenia biurowe i konserwatorów) w pawilonie handlowym przy ul. Gliwickiej 224a i ul. Gliwickiej 218e w Katowicach.
3802019.09.18Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę rozdzielni głównej z wewnętrznych linii zasilających w budynku mieszkalnym przy ul. Kredytowej 15 w Katowicach
3812019.09.16Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatki schodowej z białkowaniem piwnic wraz z wykonaniem wygrodzenia przeciwpożarowego wejścia do piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Ligockiej 7b w Katowicach.
3822019.08.13Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i remontu instalacji gazowej w korytarzach budynków przy ul. Ondraszka 11 i Janasa 3a w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną.
3832019.08.13Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na rewitalizację planu zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną.
3842019.08.08Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów na poziomie pierwszego piętra w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a
3852019.07.25Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę poziomej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 21ab w Katowicach zgodnie z projektem techniczny i przedmiarem robót oraz wymianą rozdzielaczy c.o. w budynku przy ul. Traktorzystów 30 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót.
3862019.07.24Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie rozdzielni głównej z wewnętrznych linii zasilających w budynku mieszkalnym przy ul. Kredytowej 15 w Katowicach.
3872019.07.24Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont izolacji szczytowej ściany fundamentowej budynku przy ul. Lisieckiego 12 w Katowicach.
3882019.07.24Zakończony Przetarg na remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi – niższa część budynku przy ul. Kominka 2 w Katowicach.
3892019.07.24Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów wraz z wymianą nasad kominowych ponad dachem płaskim w budynku przy ul. Rochowiaka 20a-b w Katowicach.
3902019.07.24Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem gazomierzy na klatkę schodową w budynku mieszkalnym przy ul. Pięknej 50 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.
3912019.07.23Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie głównych tablic elektrycznych i wykonaniu wyłącznika ppoż. w budynkach mieszkalnych przy ul. Płochy 5, ul. Radomskiej 9, ul. Kruczej 24 w Katowicach.
3922019.07.22Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów na poziomie pierwszego piętra w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a, zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją.
3932019.07.22Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich wybranych pomieszczeń w budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją.
3942019.07.11Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na zabudowę przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 65, 67, 69, 74, 76, ul. Brynowskiej 43, ul. Ligockiej 2, 4, 6, ul. Ondraszka 11, 19 w Katowicach.
3952019.07.09Komunikaty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów ponad dachem wraz z zabudowaniem specjalistycznych nasad kominowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 349, 349a, 351, 353, 355 w Katowicach
3962019.07.09Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i remontu instalacji gazowej w korytarzach budynków przy ul. Ondraszka i ul. Janasa a w Katowicach.
3972019.07.04Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie Projektu Budowlanego wraz z realizacją remontu wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 69 w Katowicach zgodnie ze Specyfikacja Techniczną.
3982019.07.04Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na rewitalizację planu zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną.
3992019.07.02Zakończony Przetarg nieograniczony na remont i adaptację pomieszczeń dla nowej siedziby Administracji „Słoneczna” wraz z remontem sali konferencyjnej przy ul. Ściegiennego 45 w Katowicach zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacjami.
4002019.05.21Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na rewitalizację planu zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.
4012019.05.20Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów kanalizacji sanitarnej (13 pionów) wraz z wymianą zaworów podpionowych cwu, zw, umożliwiających odpowietrzenie pionu w budynku mieszkalnym przy ul. Płochy 4 w Katowicach.
4022019.05.20Zakończony Przetarg nieograniczony na remont i opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Gawliny 2, 4, ul. Kubiny 3, 5, ul. Kominka 7, ul. Ligockiej 3a, 5, 5a, 7, 7a, ul. Ściegiennego 49 b, 49d w Katowicach.
4032019.05.17Zakończony Przetarg nieograniczony na remont parkingu przy siedzibie Administracji „Rolna” ul. Grzyśki 14 w Katowicach
4042019.05.15Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę elektronicznych podzielników kosztów ciepła oraz świadczenie usług w zakresie rozliczenia kosztów zużytej energii cieplej przez okres 10 lat, w całych zasobach Spółdzielni.
4052019.05.10Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę poziomej kanalizacji sanitarnej na ścianach budynku przy ul. Bromboszcza 2 w Katowicach oraz kanalizacji zewnętrznej wraz z przyłączami i studniami rewizyjnymi.
4062019.05.10Zakończony Przetarg nieograniczony na montaż wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach
4072019.05.09Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu w pawilonie handlowym przy ul. Ściegiennego 45 w Katowicach.
4082019.04.24Zakończony Przetarg na remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej przy ul. Kredytowej 15-17 w Katowicach na kostkę brukową gr. 6 cm
4092019.04.24Zakończony Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych (6 szt.), piwnic wraz z pomieszczeniami technicznymi wspólnego użytku oraz innych elementów wyposażenia budynku przy ul. Grzyśki 1-11 w Katowicach.
4102019.04.19Zakończony Przetarg nieograniczony na remont 24 szt. balkonów w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Słonecznej 65, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 78, 81b, 83f, ul. Dębowej 4, ul. Złota 5a, 43a ul. Ściegiennego 49d w Katowicach
4112019.04.15Zakończony Przetarg nieograniczony na przebudowę schodów wejściowych do budynku przy ul. Kłodnickiej 68-74 w Katowicach.
4122019.04.12Zakończony Przetarg nieograniczony na remont trzech pionów balkonów (piony balkonów małych – 12 szt.) elewacji zachodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Panewnickiej 335 i a w Katowicach wraz z wymianą parapetów zewnętrznych okien przynależnych do remontowanych balkonów.
4132019.04.12Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę opraw oświetlenia klatek schodowych i piwnic w budynkach przy ul. Ligockiej 2, 4, ul. Raciborskiej 40, ul. Kominka 2, ul. Brynowskiej 63 w Katowicach.
4142019.04.12Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 83-83g w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych.
4152019.03.29Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów instalacji wod – kan w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 25,25a w Katowicach.
4162019.03.22Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów ponad dachem wraz z dociepleniem w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 343, 343a, 343b, 343c, 347, 347a w Katowicach.
4172019.03.22Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni chodników przed budynkami przy ul. Fliegera 4-6-8, 10 w Katowicach.
4182019.03.15Zakończony Przetarg nieograniczony na przebudowę (odtworzenie) i remont schodów zewnętrznych z wymianą balustrad, remont zadaszeń oraz zabudowa wiatrołapu w budynku przy ul. Ondraszka 11 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną.
4192019.03.15Zakończony Przetarg nieograniczony na przebudowę (odtworzenie) schodów zewnętrznych z wymianą balustrad i remont ich zadaszeń w budynku przy ul. Janasa 3a w Katowicach.
4202019.03.15Unieważniony Przetarg nieograniczony na przebudowę schodów wejściowych do budynku przy ul. Kłodnickiej 68-74 w Katowicach wraz z zadaszeniem oraz wymianą drzwi wejściowych na podstawie pozwolenia budowlanego.
4212019.02.28Zakończony Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej przeznaczonej do ogrzewania budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zlokalizowanej przy ul. Mikołowskiej 37-39 w Katowicach zgodnie ze specyfikacją.
4222019.02.28Zakończony Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowych przeznaczonych do ogrzewania budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 24 a,b, ul. Armii Krajowej 25, ul. Traktorzystów 30 w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczna i ekspertyzami technicznymi stanu ochrony przeciwpożarowej.
4232019.02.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów ponad dachem i ogniomurów w budynkach mieszkalnych przy ul. Bromboszcza 1-3, ul. Piotrowicka 45-47-49 w Katowicach.
4242019.02.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont balkonów w pionie mieszkań 5-51 w budynku przy ul. Mikołowskiej 113 w Katowicach.
4252019.02.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont części elewacji parteru (strona wschodnia i południowa) budynku przy ul. Gallusa 5 w Katowicach.
4262019.02.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni przed budynkiem przy ul. Pięknej 57-59 w Katowicach.
4272019.02.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni chodników przy ul. Ligockiej 5, 5a, 7a w Katowicach.
4282019.02.14Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 25, 25a w Katowicach.
4292019.02.14Zakończony Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Dworskiej b-c w Katowicach
4302019.02.13Zakończony Przetarg na remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Dworskiej 19 w Katowicach
4312019.02.12Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych elektrycznych w budynku przy ul. Grzyśki 1-11 w Katowicach.
4322019.02.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów ponad dachem wraz z dociepleniem w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 343, 343a, 343b, 343c, 347, 347a w Katowicach.
4332019.02.07Zakończony Przetarg na remont wentylacyjnych przewodów kominowych wraz zabudową nasad i dociepleniem w międzystropiu w budynku przy ul. Kijowkskiej 55 w Katowicach.
4342019.02.07Zakończony Przetarg na remont chodnika od strony ulicy Kijowskiej 53 w Katowicach.
4352019.02.07Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na przebudowę (odtworzenie) i remont schodów zewnętrznych z wymianą balustrad, remont zadaszeń oraz zabudowę wiatrołapu w budynku przy ul. Ondraszka 11 w Katowicach.
4362019.02.07Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na przebudowę (odtworzenie ) schodów zewnętrznych z wymianą balustrad i remont ich zadaszeń w budynku przy ul. Janasa 3a w Katowicach.
4372019.02.01Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów instalacji wod – kan w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 4 w Katowicach.
4382019.02.01Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Widok 4 w Katowicach.
4392019.01.31Zakończony Przetarg na remont balkonów /19 szt./ w budynkach przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 22, ul. Zadole 44, 44b, ul. Piotrowickiej 47, ul. Bromboszcza 2 w Katowicach.
4402019.01.16Zakończony Przetarg nieograniczony na izolację stropodachu /3 segmenty/ w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 18 w Katowicach.
4412019.01.11Zakończony Przetarg na remont schodów przed budynkiem przy ul. Koszalińskiej 37 i ul. Traktorzystów 30 w Katowicach.
4422019.01.10Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę zaworów na poziomej instalacji c.o. na zawory samoregulujące wraz z wykonaniem projektu w budynkach przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18 w Katowicach.
4432019.01.10Zakończony Przetarg nieograniczony na remont podestów przed budynkiem przy ul. Gdańskiej 16, 18, 20, 22, remont opaski wokół budynku oraz chodnika przy ul. Koszalińskiej 37, przebudowę miejsca składowania gabarytów przy ul. Zadole 44a w Katowicach.
4442019.01.10Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów ponad dachem i ogniomurów w budynkach mieszkalnych przy ul. Bromboszcza 1-3, ul. Piotrowickiej 45-47-49 w Katowicach.
4452019.01.09Zakończony Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń biurowych Administracji „Centrum” przy ul. W. Pola 10 w Katowicach.
4462019.01.09Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją remontu wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Słonecznej 69 w Katowicach.
4472019.01.09Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Słonecznej 78 w Katowicach.
4482019.01.09Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu przy ul. Słonecznej 67 w Katowicach.
4492019.01.07Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyplera 9c, 7e, ul. Skrzeka 4a, ul. Gliwickiej 220b, 222d w Katowicach.
4502019.01.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont hydroforu przy ul. Fliegera (budynek wolnostojący przy ul. Fliegera 10-12) w Katowicach
4512019.01.03Zakończony Przetarg na remont części balkonów – uzupełnienie tynków w budynku przy ul. Ligockiej 2 w Katowicach (wykonanie metodą alpinistyczną z uwagi na prowadzoną rektyfikację budynku).
4522019.01.02Komunikaty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont galerii balkonowych w budynku mieszkalnym przy ul. Raciborskiej 40 w Katowicach.
4532018.12.14Zakończony Konkurs ofert – dostawa zestawów komputerowych i laptopów
4542018.12.05Zakończony Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Ligockiej 4a, ul. Ligockiej 6 w Katowicach.
4552018.12.03Zakończony Przetarg na remont cokołu przyziemia oraz opaski wokół budynku przy ul. Kijowskiej 47 w Katowicach wraz z naprawą ścian zewnętrznych pomieszczenia pompowni przylegającego do budynku w poziomie piwnic.
4562018.11.06Zakończony Przetarg na remont części balkonów – uzupełnienie tynków w budynku przy ul. Ligockiej 2 w Katowicach.
4572018.11.06Zakończony Przetarg nieograniczony na remont galerii balkonowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Raciborskiej 40 w Katowicach
4582018.10.19Zakończony Przetarg nieograniczony na remont instalacji sanitarnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Dworskiej 11f-g w Katowicach.
4592018.10.15Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu wraz z naprawą tynku kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymały 7 w Katowicach.
4602018.10.15Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu wraz z naprawą tynku kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Podchorążych 11-13 w Katowicach.
4612018.10.15Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na dostosowanie instalacji c.o. po termomodernizacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Ondraszka 11, 19 i ul. Janasa 7a oraz wymianę zaworów c.o. i głowic termostatycznych w budynkach przy ul. Janasa 3a, 15a w Katowicach.
4622018.10.15Zakończony Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont schodów zewnętrznych przy ul. Ondraszka 11 i ul. Janasa 3a w Katowicach.
4632018.10.12Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksową sprzedaż Paliwa Gazowego na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.
4642018.10.12Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125a.
4652018.09.21Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont części balkonów – uzupełnienie tynków w budynku przy ul. Ligockiej 2 w Katowicach.
4662018.08.30Zakończony Przetarg na złożenie oferty na sprzedaż kamery termowizyjnej.
4672018.08.29Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 43-43g w Katowicach.
4682018.08.28Zakończony Przetarg nieograniczony na remont ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Fliegera 4-6-8, 10 wraz z chodnikami na dojściu do budynków i do budynku hydroforni przy ul. Fliegera 12 w Katowicach.
4692018.08.22Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont schodów przed budynkami przy ul. Koszalińskiej 37, ul. Traktorzystów 30 w Katowicach.
4702018.08.22Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont schodów zewnętrznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ondraszka 11, ul. Janasa 3a w Katowicach.
4712018.08.22Zakończony Przetarg nieograniczony na naprawę ocieplenia ściany szczytowej budynku mieszkalnym przy ul. Tomasza 6-8 w Katowicach.
4722018.08.21Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kontroli przewodów kominowych i kontroli szczelności instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” w Katowicach na Osiedlach: Centrum, Zadole, Kokociniec, Rolna, Załęże
4732018.07.27Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd uciążliwych owadów w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach
4742018.07.26Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi dot. mechanicznego i chemicznego czyszczenia zsypów i komór zsypowych w budynkach zarządzanych przez SM „Górnik” oraz wykonywania robót remontowych zsypów na Administracji „Centrum”
4752018.07.24Zakończony Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania i pielęgnację zieleni w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” w Katowicach tj. Administracji Załęże
4762018.07.20Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na dostosowanie instalacji c.o. po termomodernizacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Ondraszka 11, 19 i ul. Janasa 7a oraz wymiana zaworów c.o. i głowic termostatycznych w budynku przy ul. Janasa 3a, 15a w Katowicach.
4772018.07.19Unieważniony Zakończony Przetarg na remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Fliegera 4-6-8, 10 wraz z chodnikami na dojściu do budynków.
4782018.07.19Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu wraz z naprawą kominów w budynku przy ul. Podchorążych 11-13 w Katowicach.
4792018.07.19Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu wraz z naprawą tynku kominów w budynku przy ul. Drzymały 7 w Katowicach.
4802018.07.06Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi dot. mechanicznego i chemicznego czyszczenia zsypów i komór zsypowych w budynkach zarządzanych przez SM „Górnik” oraz wykonywania robót remontowych zsypów
4812018.07.05Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu i kominów oraz ścian maszynowni w budynku przy ul. Widok 4 w Katowicach.
4822018.07.05Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu i kominów oraz ścian maszynowni w budynku przy ul. Słonecznej 74 w Katowicach.
4832018.06.29Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w lokalach użytkowych przy ul.Dębowej4, Złotej 15 , ul. Ściegiennego 49d w Katowicach.
4842018.06.29Zakończony Przetarg nieograniczony na naprawę ocieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Tomasza 6-8 w Katowicach.
4852018.06.29Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na dostosowanie instalacji c.o. po termomodernizacji w budynkach przy ul. Ondraszka 11, 19, ul. Janasa 7a oraz wymiana zaworów c.o. i głowic termostatycznych w budynkach przy ul. Janasa 3a, 15a w Katowicach
4862018.06.29Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypu polegający na częściowej wymianie uszkodzonych odcinków rur zsypowych w budynkach przy ul. Mikołowskiej 113, 119 w Katowicach.
4872018.06.29Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie doszczelnienia przewodów kominowych i montaż nasad kominowych przy ul. Wyplera 7bcd, 7ef, 7ghi, 7kl, 9abc, 9fgh w Katowicach
4882018.06.26Zakończony Przetarg nieograniczony na remont schodów przed budynkiem przy ul. Koszalińskiej 37, ul. Traktorzystów 30 w Katowicach.
4892018.06.26Zakończony Przetarg nieograniczony na przebudowę (odtworzenie) i remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Ondraszka 11 i ul. Janasa 3a w Katowicach.
4902018.06.26Zakończony Przetarg nieograniczony na naprawę awaryjną, remont i przebudowę nawierzchni ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnątrz osiedlowych i nawierzchni parkingów na nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.
4912018.06.25Zakończony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni przy pawilonie handlowym przy ul. Gallusa 15 oraz remont nawierzchni chodnikowej pomiędzy pawilonem a przedszkolem przy ul. Ligockiej 3a w Katowicach.
4922018.06.25Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę: pionów c.o. z gałązkami, zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicami gazowymi (w miejsca w których nie zostały wymienione) w budynku przy ul. Lisieckiego 7, 9, 11 w Katowicach.
4932018.06.22Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę wewnętrznej instalacji wod-kan w budynku przy ul. W. Pola 29 w Katowicach.
4942018.06.22Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji wod-kan w budynku przy ul. Gallusa 14-14c w Katowicach.
4952018.06.20Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont chodnika przed budynkami wraz z przebudową kanalizacji deszczowej przy ul. Fliegera 4-6-8, 10 w Katowicach.
4962018.06.14Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynkach mieszkalnych przy ul. Złotej 5a, ul. Akacjowej 6 w Katowicach.
4972018.06.13Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu i kominów oraz ścian maszynowni w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 74, ul. Widok 4 w Katowicach.
4982018.06.13Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu z kominami oraz ścian maszynowni w budynku przy ul. Słonecznej 65 w Katowicach.
4992018.06.06Zakończony Zapytanie ofertowe na urządzenie UTM
5002018.06.01Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont zsypów polegający na częściowej wymianie uszkodzonych odcinków rur zsypowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 113 i 119 w Katowicach.
5012018.06.01Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę: pionów c.o. z gałązkami, zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicami gazowymi (w miejscach, w których nie zostały wymienione) w budynku przy ulicy Lisieckiego 7, 9, 11 w Katowicach
5022018.05.29Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w lokalach użytkowych przy ul. Dębowej 4, ul. Złotej 15, ul. Ściegiennego 49d w Katowicach.
5032018.05.24Unieważniony Zakończony Przetarg na remont nawierzchni przy pawilonie handlowym przy ul. Gallusa w Katowicach oraz remont nawierzchni chodnikowej pomiędzy pawilonem a przedszkolem przy ul. Ligockiej 3a w Katowicach
5042018.05.08Zakończony Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przeglądów stanu technicznego i badań skuteczności wentylacji mechanicznej, konserwacji i napraw wentylatorów oraz czyszczenie kanałów i przykanalików wentylacji mechanicznej.
5052018.04.23Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni zgodnie z przedmiarem.
5062018.04.20Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 69 w Katowicach.
5072018.04.19Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont chodnika przed wejściem do budynków mieszkalnych przy ul. Fliegera 4-6-8,10 w Katowicach wraz z wykonaniem odprowadzenia wód deszczowych z budynków.
5082018.04.18Zakończony Przetarg nieograniczony na remont 29 szt. balkonów na Adm. „Słoneczna”.
5092018.04.16Zakończony Przetarg nieograniczony na remont trzech pionów balkonów wraz z wymianą parapetów zewnętrznych okien w budynku mieszkalnym przy ul. Panewnickiej 335, 335a w Katowicach.
5102018.04.16Zakończony Przetarg nieograniczony na remont 36 szt. płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Katowicach.
5112018.04.13Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. W. Ligockiej 2-6 w Katowicach.
5122018.04.13Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wincentego Pola 27-29 w Katowicach.
5132018.04.13Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. W. Pola 77-85 w Katowicach.
5142018.04.13Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Brynowskiej 57a w Katowicach
5152018.04.13Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. L. Potoku 32 w Katowicach.
5162018.03.30Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych, korytarzy piwnic wraz z pomieszczeniami technicznymi i wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych przy ul. Hetmańskiej 20, 22-24 w Katowicach.
5172018.03.29Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 14, 16, 18 w Katowicach.
5182018.03.27Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na montażu nasad kominowych w ilości 447 szt. zgodnie z tabelą nr 1 w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyplera 7ef, 7ghi, 7kl, 9abc, 9de, w Katowicach.
5192018.03.26Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę drzwi do piwnic na przeciw pożarowe dymoszczelne EI 30 S w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, ul. Zadole 44, 44a, 44b, ul. Koszalińskiej 37 w Katowicach.
5202018.03.22Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów ponad dachem wraz z dociepleniem w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 335, 335a, 337, 337a, 339 w Katowicach.
5212018.03.20Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatki schodowej, korytarzy oraz piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.
5222018.03.19Odwołany Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 69 w Katowicach.
5232018.03.19Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 65 w Katowicach
5242018.03.19Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 74 i ul. Widok 4 w Katowicach.
5252018.03.19Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu w budynkach mieszkalnych przy ul. Złotej 5a i ul. Akacjowej 6 w Katowicach.
5262018.03.19Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 83 B i G w Katowicach, polegającego na wymianie poszycia dachowego (papa termozgrzewalna) wraz z częściową naprawą głowic kominowych.
5272018.03.13Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie Projektu Budowlanego wraz z realizacją remontu wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 65 w Katowicach
5282018.03.12Unieważniony Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż ogrodzenia placów zabaw przy ul. Leśnego Potoku 32a, ul. Ligockiej 2-6, ul. W. Pola 27-29, ul. W. Pola 77-85, ul. Brynowskiej 57a w Katowicach.
5292018.03.08Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie opraw oświetlenia klatek schodowych na oprawy LED z czujką zmierzchu, modułem awaryjnym lub wkłady LED w budynkach mieszkalnych przy ul. Ligockiej 6, ul. Brynowskiej 43, Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22 w Katowicach.
5302018.03.08Zakończony Przetarg nieograniczony na malowanie klatki schodowej i piwnic wraz z pomieszczeniami technicznymi i wspólnego użytku w budynku mieszkalnym przy ul. Koszalińskiej 37 w Katowicach.
5312018.03.05Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę poziomej instalacji wodnej z wykonaniem instalacji wyrównawczej w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 43 w Katowicach.
5322018.03.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich na ogniomurach w budynku mieszkalnym przy ul. Kijowskiej 49 w Katowicach.
5332018.03.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wykonaniu hydroizolacji części fundamentów budynku przy ul. Kruczej 24 w Katowicach wraz z drenażem terenu.
5342018.03.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont posadzek głównych korytarzy piwnicznych wraz z położeniem nowych płytek i malowaniem ścian w budynkach mieszkalnych przy ul. Małej 25, ul. Kruczej 24 w Katowicach.
5352018.02.27Zakończony Przetarg nieograniczony na remont pionów wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Płochy 5, Radomskiej 9 w Katowicach.
5362018.02.27Zakończony Przetarg nieograniczony na remont trzech pionów balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Panewnickiej 335, 335a w Katowicach.
5372018.02.26Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów ponad dachem wraz z dociepleniem w budynkach mieszkalnych przy ul. Panewnickiej 335, 335a, 337, 337a, 339 w Katowicach
5382018.02.23Unieważniony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie instalacji poziomej wodnej oraz pionów wod-kan w budynku przy ul. Gallusa 14-14c w Katowicach.
5392018.02.23Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Kubiny 3, ul. Kubiny 5 w Katowicach
5402018.02.23Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Leśnego Potoku 32 w Katowicach
5412018.02.15Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na odnowieniu attyki w pawilonie handlowym przy ul. Ligockiej 3a w Katowicach.
5422018.02.15Unieważniony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont pokrycia połaci dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Fliegera 18 w Katowicach.
5432018.02.15Unieważniony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu wraz z naprawą tynku kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Drzymały 7, Podchorążych 11-13 w Katowicach.
5442018.02.14Unieważniony Przetarg nieograniczony na remont kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Lisieckiego 14, 16, 18 w Katowicach.
5452018.02.13Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Ligockiej 7b w Katowicach.
5462018.02.13Zakończony Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu i kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Gallusa 6 w Katowicach.
5472018.02.09Zakończony Przetarg nieograniczony na remont kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 14 w Katowicach.
5482018.02.07Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu pawilonu handlowego przy ul. Gliwickiej 218e w Katowicach.
5492018.02.05Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatki schodowej, korytarzy oraz piwnic wraz z pomieszczeniami technicznymi i wspólnego użytku w budynku mieszkalnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach
5502018.01.16Zakończony Przetarg nieograniczony na całoroczne świadczenie usługi w zakresie punktowych awaryjnych napraw pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynkach zarządzanych przez SM „Górnik” w Katowicach.
5512018.01.16Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kontroli przewodów kominowych i kontroli szczelności instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” tj. Administracji Słoneczna
5522018.01.15Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów wod-kan w budynkach mieszkalnych przy ul. Piotrowickiej 45-47-49, ul. Bromboszcza 1-3 w Katowicach wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej.
5532018.01.08Zakończony Przetarg nieograniczony na remont wjazdów do komór zsypowych, remont schodów, chodników oraz wykonanie miejsc składowania odpadów wielkogabarytowych na osiedlu Zadole .
5542018.01.04Zakończony Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. Administracji Zadole
5552017.12.21Zakończony Przetarg nieograniczony na remont płyt balkonowych w pionie mieszkań 54 i 55 (20 szt.), remont tynku na elewacji przy drzwiach ewakuacyjnych w budynku przy ul. Mikołowskiej 129 w Katowicach.
5562017.11.20Zakończony Przetarg na wymianę poziomej instalacji zimnej wody wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej oraz zabudową dwóch studni kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Fliegera 12 w Katowicach.
5572017.11.16Zakończony Przetarg na odbudowę i zaizolowanie pionów c.o. prowadzonych w wewnętrznych korytarzach, a zasilających grzejniki łazienkowe w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 3a w Katowicach.
5582017.10.27Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych stalowych przeszklonych /23 szt./ dostosowanych do przepisów p.pożarowych wraz z robotami towarzyszącymi.
5592017.10.27Zakończony Wykonanie ogrodzenia placów zabaw przy ul. Kijowskiej 55, ul. Płochy 5 w Katowicach
5602017.10.27Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie Projektu Budowlanego opomiarowania instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
5612017.10.18Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont pokrycia części dachu segment południowo – wschodni, bez nadszybia w budynku mieszkalnych przy ul. Ligockiej 5a w Katowicach.
5622017.10.18Zakończony Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania i pielęgnację zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. Administracji Kokociniec.
5632017.10.10Zakończony Wymiana drzwi wejściowych stalowych przeszklonych /23 szt./ dostosowanych do przepisów p.pożarowych /zgodnie z dokumentacją projektową/ wraz z robotami towarzyszącymi na klatkach schodowych / klatka główna + klatka awaryjna/ w budynku mieszkalnym przy ul. Ondraszka 11 w Katowicach.
5642017.10.06Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu w budynkach mieszkalnych przy ul. Kijowskiej 2-4-6, ul. Radomskiej 9, 11, ul. Kruczej 24 w Katowicach.
5652017.10.02Zakończony Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów wodno – kanalizacyjnych wraz z uziemieniem w budynkach mieszkalnych przy ul. Jeżynowej 6, 8, 10, ul. Małopolska 22-24-26, ul. Małopolska 32-34 w Katowicach.
5662017.09.29Zakończony Przetarg nieograniczony na remont wejścia do budynku mieszkalnego polegający na dostosowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Ondraszka 19 Katowicach / strona zachodnia/ zgodnie z projektem.
5672017.09.25Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie Projektu Budowlanego opomiarowania instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
5682017.09.22Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją: wymiany poziomów instalacji c.o., c.w.u i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, wymiany sieci c.o. niskoparametrowej oraz sieci c.w.u. i cyrkulacji, układów pomiarowych c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z telemetrią.
5692017.09.15Zakończony Przetarg nieograniczony na remont częściowy dachów w pawilonach handlowych przy ul. Gallusa 15, Mikołowskiej 117a w Katowicach.
5702017.09.07Odwołany Zakończony Przetarg nieograniczony na remont wejścia do budynku mieszkalnego polegający na dostosowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Ondraszka 19 w Katowicach.
5712017.09.06Zakończony Przetarg nieograniczony na remont wejść do budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach.
5722017.09.04Zakończony Przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem na terenie Administracji w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” w Katowicach
5732017.08.25Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dotyczący wymiany 6 szt. urządzeń dźwigowych w trzech budynkach mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 113, 119, 129 w Katowicach.
5742017.08.04Odwołany Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie Projektu Budowlanego opomiarowania instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i użytkowych.
5752017.08.02Zakończony Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach” ul. Mikołowska 125a (293 obiekty).
5762017.07.25Komunikaty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Grzyśki 13b i Grzyśki 17 w Katowicach
5772017.07.20Odwołany Zakończony Przetarg na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kijowskiej 55, ul. Płochy 5 w Katowicach
5782017.07.19Odwołany Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją: wymiany poziomów instalacji c.o., c.w.u i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, wymiany sieci c.o. niskoparametrowej oraz sieci c.w.u. i cyrkulacji, układów pomiarowych c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z telemetrią.
5792017.07.19Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont klatki schodowej wraz ze schodami i podestami w pawilonie handlowym przy ul. Ściegiennego 45 w Katowicach.
5802017.07.12Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne.
5812017.07.12Odwołany Zakończony Przetarg nieograniczony na remonty wjazdów do komór zsypowych oraz remont chodnika.
5822017.07.12Odwołany Zakończony Przetarg na odtworzenie schodów wejściowych oraz zadaszenia nad wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Janasa 3a w Katowicach /część wschodnia/.
5832017.07.12Odwołany Zakończony Przetarg na remont ogrodzenia wraz z malowaniem przy ul. Fliegera 3, 5, 7, 9, 11 w Katowicach.
5842017.07.11Odwołany Zakończony Remont koryt spływowych, pokrycia i elementy dachu, kominy.
5852017.07.10Odwołany Zakończony Przetarg na remont płyt balkonowych (20 szt.) oraz naprawa tynków na elewacji.
5862017.07.07Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu przy ul. Dworskiej 11de w Katowicach.
5872017.07.07Zakończony Przetarg na wymianę drzwi piwnicznych na drzwi p.poż.
5882017.06.22Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych oraz monitoring kamerą TV.
5892017.06.22Odwołany Zakończony Przetarg nieograniczony na remonty wjazdów do komór zsypowych oraz remont chodnika.
5902017.06.22Odwołany Zakończony Przetarg na odtworzenie schodów wejściowych oraz zadaszenia nad wejściem do budynku przy ul. Janasa 3a w Katowicach /strona wschodnia/.
5912017.06.13Komunikaty Zakończony Przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego sprzątania-utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości, świadczone w przypadku nieobecności podmiotów świadczących w/w usługi dla Zamawiającego
5922017.06.05Odwołany Zakończony Przetarg na remont ogrodzenia wraz z malowaniem przy ul. Fliegera 3, 5, 7, 9, 11 w Katowicach.
5932017.06.01Odwołany Zakończony Przetarg nieograniczony na montaż i rozbudowę systemów monitoringów wizyjnych.
5942017.05.31Zakończony Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach SM”Górnik” w Katowicach.
5952017.05.26Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu w budynkach mieszkalnych przy ul. Ściegiennego 43-43a, 43e, ul. Słonecznej 81d w Katowicach.
5962017.05.24Zakończony Przetarg nieograniczony na malowanie klatki schodowej wraz z piwnicami w budynku mieszkalnym przy ul. Rochowiaka 20a-b w Katowicach.
5972017.05.24Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Gallusa 13b w Katowicach.
5982017.05.23Zakończony Wymiana pionów i poziomów instalacji wod – kan wraz z wykonaniem uziemienia w budynku mieszkalnym przy ul. Gallusa 13 w Katowicach.
5992017.05.23Zakończony Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z uziemieniem w budynku mieszkalnym przy ul. Raciborskiej 40 w Katowicach.
6002017.05.19Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę opraw oświetlenia klatek schodowych na oprawy ledowe z czujką ruchu i modułem oświetlenia awaryjnego w budynkach przy ul. Koszalińskiej 37, ul. Zadole 44a, 44b, ul. Ściegiennego 49b, 49d w Katowicach.
6012017.05.17Zakończony Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni po modernizacji sieci c.o. w rejonie ul. Brynowska – Dworska. Wykonanie miejsc postojowych przy wymienniku ciepła przy ul. Woźniczki.
6022017.05.16Zakończony Przetarg nieograniczony na remonty dachów w pawilonach handlowych.
6032017.05.16Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Brynowskiej 57a w Katowicach.
6042017.05.10Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Dworskiej 11de, 13bc, ul. Leśnego Potoku 30, 32 w Katowicach.
6052017.05.09Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę zaworów pod-pionowych c.o. na kulowe w budynkach mieszkalnych przy ul. Kredytowej 15, 17, ul. Ligockiej 88-90, 88a-90a, 88b-90b w Katowicach.
6062017.05.08Zakończony Przetarg nieograniczony na wymianę pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Kruczej 24, Radomskiej 9, 11 w Katowicach.
6072017.05.04Zakończony Przetarg nieograniczony na: 1. usługe utrzymania i pielęgnacje zieleni 2. usługę odśnieżania 3.usługę kompleksowego sprzątania w budynkach i na terenie zewn. w przypadku nieobecności podmiotów świadczących dla Zamawiającego w/w usługę
6082017.03.21Zakończony Przetarg na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych remontu wejść do budynków.
6092017.03.16Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu w pawilonie handlowym przy ul. Rolnej 59c w Katowicach.
6102017.03.15Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont płyt balkonowych /25 balkonów/ zgodnie z załącznikiem na administracji Zadole.
6112017.03.15Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na dostosowanie anten zbiorczych do odbioru programów nadawanych przez naziemną telewizję cyfrową na multipleksie 8 na budynkach wyposażonych w zbiorcze anteny telewizyjne.
6122017.03.06Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont płyt balkonowych i naprawę tynków na elewacji w budynkach mieszkalnych.
6132017.03.03Ogłoszony Zakończony Server plików NAS – zapytanie ofertowe
6142017.03.03Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu w budynku nieszklanym przy ul. Ligockiej 7a w Katowicach.
6152017.03.02Remonty Zakończony Przetarg na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych remontu wejść do budynków przy ul. Janasa 3a, 7a, 15a, ul. Ondraszka 11, 19 w Katowicach.
6162017.03.01Remonty Zakończony Przetarg na opracowanie koncepcji, projektu i remont Stacji Grupowego Wymiennika Ciepła.
6172017.03.01Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Dobrej 4 w Katowicach.
6182017.02.24Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Fliegera 10 w Katowicach.
6192017.02.24Odwołany Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego częściowej modernizacji instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Janasa 7a, ul. Ondraszka 11, 19 i sprawowanie nadzoru autorskiego
6202017.02.21Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont dachów w budynkach mieszkalnych przy ul. Borówkowej 3, 5, 11, ul. Jeżynowej 10, ul. Malinowej 17 w Katowicach.
6212017.02.20Remonty Zakończony Przetarg na wykonanie placu zabaw.
6222017.02.16Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na opracowanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań termomodernizacyjnych.
6232017.02.09Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont 23 balkonów zgodnie z załącznikiem i przedmiarem robót /dotyczy Administracji Słoneczna/.
6242017.01.27Remonty Zakończony Przetarg na roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, napraw bieżących, konserwacji i prac o charakterze eksploatacyjnym instalacji i sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, centralnie grzanej wody, wymienników ciepła i hydroforów w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
6252017.01.26Odwołany Remonty Zakończony Przetarg na wykonanie usługi konsultingowo – finansowej na celu pozyskanie środków pomocowych.
6262017.01.18Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 81-a, 83-g w Katowicach.
6272017.01.18Remonty Zakończony Przetarg nieograniczony na remont posadzek w korytarzach polegający na wymianie wykładzin w budynku przy ul. Gdańskiej 22 w Katowicach.
6282017.01.18Zakończony ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Środki czystości)
6292017.01.18Zakończony ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Materiały instalacyjne)
6302017.01.18Zakończony ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Materiały elektryczne)
6312017.01.18Zakończony ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Materiały budowlane)
6322017.01.18Zakończony ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Materiały biurowe)