Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy indywidualnych do pomiaru zużycia wody zimnej i ciepłej oraz świadczenie usług w zakresie odczytu radiowego obchodowego/objazdowego (walk-by) i cyklicznej legalizacji wodomierzy przez okres od 10 do 15 lat, w całych zasobach Spółdzielni, z opcją zainstalowania i uruchomienia otwartego stacjonarnego systemu zdalnego odczytu (umożliwiającego odczyt i transmisję danych bez użycia zestawu do odczytu obchodowego) wraz z interfejsem do oprogramowania Globe OMS lub innego (analogicznego) oprogramowania wspierającego monitorowanie węzłów i analizę pozyskanych danych.

Katowice, 7 maja 2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na ww. zadanie został unieważniony.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Katowicach, ul. Mikołowska 125a (dalej Zamawiający lub SMG lub Spółdzielnia) ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę wodomierzy indywidualnych do pomiaru zużycia wody zimnej i ciepłej oraz świadczenie usług w zakresie odczytu radiowego obchodowego/objazdowego (walk-by) i cyklicznej legalizacji wodomierzy przez okres od 10 do 15 lat, w całych zasobach Spółdzielni, z opcją zainstalowania i uruchomienia otwartego stacjonarnego systemu zdalnego odczytu (umożliwiającego odczyt i transmisję danych bez użycia zestawu do odczytu obchodowego) wraz z interfejsem do oprogramowania Globe OMS lub innego (analogicznego) oprogramowania wspierającego monitorowanie węzłów i analizę pozyskanych danych.

Całość dokumentu Zawiadomienia znajduje się w załączonym pliku PDF.