Konkurs dla członków naszej Spółdzielni, pasjonatów kwiatów, zieleni i drzew

Zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości zlokalizowanej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.
Celem konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę naszych osiedli poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych, terenów wokół nieruchomości i zieleni balkonowej.
Jury składające się z przedstawicieli wszystkich Rad Osiedli wyróżni i zaproponuje Zarządowi nagrodzenie najładniejszych balkonów oraz ogródków, a także zagospodarowanych miejsc między nieruchomościami leżącymi na terenie Spółdzielni.
Aby wziąć udział w Konkursie należy do 24 sierpnia 2020 roku wypełnić zgłoszenie i nadesłać je wraz z załącznikami na adres:sekretariat@smgornik.katowice.pl lub piotr.biernat@smgornik.katowice.pl

Ocenie konkursowej podlegać będą nadesłane fotografie ukwieconych miejsc, których właściciele będą mogli zaprezentować swe osiągnięcia na stronie internetowej Spółdzielni oraz na łamach naszej spółdzielczej gazety pt: „Pod wspólnym dachem”. Dla laureatów przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zobacz :

foto freepick.com