Ostrożnie otwieramy boiska i place zabaw

Od 1 lipca 2020 roku decyzją Zarządu zostają ponownie uruchomione place zabaw, siłownie zewnętrze i boiska położone na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.
Nastąpiło to po ogłoszeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego oficjalnych wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-COV-2 w Polsce.


Celem wprowadzonych zasad jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem. Zgodnie z nimi:

😎Na placu zabaw obowiązuje zachowanie dystansu 2 m od innych osób lub obowiązkowe zakrycie ust i nosa. Dotyczy to także dzieci. Nakaz zasłaniania nosa i ust nie obowiązuje dzieci do 4 roku życia.
😎Na boiskach mogą przebywać wyłącznie osoby trenujące/uczestniczące w grach zespołowych dla których boisko jest przeznaczone.
😎Należy unikać gromadzenia się na placu większej ilości osób uniemożliwiających zachowanie bezpieczeństwa. Wybierać należy na zabawę pory dnia, gdy ruch na placu zabaw jest niewielki, oraz starać się, aby dzieci nie bawiły się w grupie, lecz pojedynczo.
😎Należy mieć ze sobą płyn do dezynfekcji rąk. W trakcie pobytu, przed jedzeniem przekąski, przed piciem zdezynfekuj ręce.
😎Po powrocie do domu należy obowiązkowo zdezynfekować lub dokładnie umyć ręce (mycie co najmniej przez 30 sekund).