Szkody górnicze budynków przy ul.Mikołowskiej 113 i 119 będą naprawione.

W tej sprawie Zarząd Spółdzielni Górnik wystosował do mieszkańców tych nieruchomości specjalne komunikaty. Oto ich treść:

Informacja dla Mieszkańców ul Mikołowskiej 113.

Pragniemy poinformować Państwa, że po trzech latach batalii sądowej między naszą Spółdzielnią, a kopalnią Wujek, Sąd Okręgowy w Katowicach podzielił nasze argumenty
i wydal prawomocny już wyrok w sprawie obowiązku naprawy szkód górniczych przez kopalnię w budynku przy ulicy Mikołowskiej 113.

W myśl tego wyroku naprawa polegać miałaby na prostowaniu budynku. Wyrok zapadł jednak bez sądowej klauzuli zawierającej termin wykonania tych robót.

Biorąc pod uwagę opinie biegłego sądowego, który ustalił, że średnie wychylenie budynku nie przekracza 11,8mm/m, a więc według Głównego Urzędu Górniczego jest małe i nie zagrażające konstrukcji oraz przede wszystkim kierując się sygnałami mieszkańców tej nieruchomości, podjęliśmy negocjacje z Polską Grupą Górniczą SA, w skład której wchodzi KWK Wujek.

W wyniku tych rozmów otrzymaliśmy propozycję ugody aby za przekazaną przez kopalnię kwotę 1,5 mln złotych odstąpić od prostowania budynku, a środki te przeznaczyć na kompleksowy remont części wspólnych tj. korytarzy, wind, klatki schodowej, elewacji wraz z termomodernizacją i innych prac służących wszystkim mieszkańcom tej posesji.

Propozycja takiej ugody, dzięki której pokryte zostaną koszty unowocześnienia i znacznego podniesienia komfortu życia w strefach wspólnych oraz obniżenia – w wyniku termomodernizacji- kosztów ogrzewania, wydaje się zasadna i korzystna, Tym bardziej,
że większość lokatorów dostosowała już zabudowy swych lokali do, spowodowanej szkodami górniczymi 11- milimetrowej krzywizny, dopasowując meble, segmenty kuchenne, a nawet ramy okienne i podwieszane sufity. Bez prostowania budynku nie trzeba by teraz tych elementów demontować i ponosić dodatkowych kosztów.

O planowanym w latach 2021-2022 remoncie i termomodernizacji będziemy Państwa systematycznie informować.

Informacja dla Mieszkańców ul Mikołowskiej 119.

Choć ponad trzy lata temu Spółdzielnia „Górnik” skierowała do Sądu Okręgowego
w Katowicach pozew domagając się od kopalni Wujek naprawienia szkód górniczych
w budynku przy ulicy Mikołowskiej 119, sprawa nadal się toczy i nie sposób określić terminu jej zakończenia.

Domagaliśmy się naprawy szkód przez prostowanie budynku. Biorąc jednak pod uwagę opinie biegłego sądowego, który ustalił, że średnie wychylenie budynku nie przekracza 11,2m/m, a więc według Głównego Urzędu Górniczego jest małe i nie zagrażające konstrukcji oraz przede wszystkim kierując się sygnałami mieszkańców tej nieruchomości, podjęliśmy negocjacje z Polską Grupą Górniczą SA, w skład której wchodzi KWK Wujek.

W wyniku tych rozmów otrzymaliśmy propozycję sądowej ugody aby za przekazaną przez kopalnię kwotę 1 miliona złotych odstąpić od prostowania budynku, a środki te przeznaczyć na kompleksowy remont części wspólnych tj. korytarzy, wind, klatki schodowej, elewacji wraz z termomodernizacją i innych prac służących wszystkim mieszkańcom tej posesji.

Propozycja takiej ugody, dzięki której pokryte zostaną koszty unowocześnienia i znacznego podniesienia komfortu życia w strefach wspólnych oraz obniżenia – w wyniku termomodernizacji- kosztów ogrzewania, wydaje się zasadna i korzystna, Tym bardziej,
że większość lokatorów dostosowała już zabudowy swych lokali do, spowodowanej szkodami górniczymi 11- milimetrowej krzywizny, dopasowując meble, segmenty kuchenne, a nawet ramy okienne i podwieszane sufity. Bez prostowania budynku nie trzeba by teraz tych elementów demontować i ponosić dodatkowych kosztów.

O planowanym w latach 2021-2012 remoncie i termomodernizacji będziemy Państwa systematycznie informować.

W Spółdzielni Górnik byłyby to pierwsze budynki, w których szkody górnicze zostałyby usunięte w ten-stosunkowo mało destrukcyjny i obciążający mieszkańców- sposób. Do tej pory na skutek działań Spółdzielni wyprostowano 5 pochylonych, w wyniku szkód górniczych, wieżowców przy ulicy Ligockiej i Wincentego Pola. Dwa kolejne- przy ulicach Brynowskiej i Ligockiej -właśnie są przygotowywane do tej budowlanej operacji.