Nikt nie zostanie bez pomocy. Specjalne wsparcie katowickiego MOPS-u dla potrzebujących

Mimo upływu czterech miesięcy od ogłoszenia pandemii COVID-19 nie maleje liczba ludzi potrzebujących wsparcia i profesjonalnej opieki. Od początku epidemii pracownicy katowickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wdrażają specjalny program działań skierowany głównie do seniorów ale także do wszystkich potrzebujących materialnego lub psychologicznego wsparcia w tych niezwykle trudnych dniach.

Oto działania, z których najczęściej korzystają mieszkańcy Spółdzielni „Górnik:.

 1. Uruchomienie usługi Pogotowia Zakupowego
 • dla osób starszych, ubogich nieobjętych kwarantanną – bezpłatny pakiet żywności oraz środków higienicznych,
 • dla Seniorów posiadających własne środki finansowe – zakup żywności, środków higienicznych oraz leków ze środków własnych oraz na zlecenie seniora.

Zgłoszenia do Pogotowia Zakupowego są przyjmowane pod nr Srebrnego Telefonu: 32 251 69 00 codziennie również w weekendy i święta w godz. 7.30 – 15.30. Usługa jest realizowana przez pracowników Fundacji Wolne Miejsce, którzy są wyposażeni w odpowiednie identyfikatory.

 1. Krzyżówki dla katowickich seniorów
 1. Telefon zaufania dla seniorów 796 970 686 – dostępny w godzinach 16:00 – 19:00.
 2. Złota Rączka dla seniorów – od dnia 6 lipca 2020 r. wznowiona zostaje usługa Złotej Rączki dla katowickich Seniorów. Zgłoszeń drobnych napraw nie wymagających natychmiastowej interwencji można dokonywać za pośrednictwem infolinii Srebrnego Telefonu 32 251 69 00. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 3. Wsparcie psychologiczne za pośrednictwem wideokomunikatorów oraz poprzez rozmowę telefoniczną pod nr 669 777 008, 601 158 007, 506 041 200 Dyżury psychologów i interwentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Można nawiązać kontakt również mailowo: oik@mops.katowice.pl
 4. Ciepłe posiłki dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych na wynos.
 5. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.
 6. Pomoc w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych (pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, pomoc w zakupie leków).
 7. Przyznawanie pomocy w obszarach pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych a także świadczeń dla rodzin.

Działania osłonowe w związku z ogłoszonym stanem epidemii

 1. Możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 na wniosek osoby złożony nie później niż do 30 dni od daty odwołania stanu epidemii.
 2. Obniżenie wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 3. Podwyższenie kryterium dochodowego do kwoty 900 zł oraz zasada obliczania dochodu
  „złotówka za złotówkę” począwszy od 1 października 2020 przy ustalaniu prawa do świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego.
 4. Wprowadzenie nowego świadczenia – dodatek solidarnościowy realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła.

W celu uzyskania pomocy należy nawiązać kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach:

W przypadku pytań, wątpliwości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zaprasza do kontaktu telefonicznego 32 251 00 87 w. 161, 162 lub mailowego: kancelaria@mops.katowice.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mops.katowice.pl

Opracowała: Sylwia Bochenek

Kierownik Działu Poradnictwa i Informacji MOPS Katowice

foto :freepick.com