Na Zadolu staramy się działać rozsądnie

Czas epidemii zmusił nas do życia i działania w innej , nieznanej dotychczas rzeczywistości . Pomimo ograniczeń życie toczy się swoim torem i powstają problemy , które musimy rozwiązać . Zmieniliśmy model naszej pracy dostosowany do aktualnie obowiązujących rozporządzeń . Rada Osiedla Zadole wykorzystała do tego celu Platformę ZOOM , na której od marca br. odbywają się comiesięczne posiedzenia naszej Rady.

Przygotowanie każdego spotkania jest czasochłonne ale i precyzyjne. Każdy z członków otrzymuje odpowiednio wcześniej na swoją pocztę internetową zestaw zagadnień , które będą procedowane Łatwiej jest wtedy wyrazić swoją wyważoną opinię na temat danego zagadnienia. Nie zaniedbujemy problemów zgłaszanych przez naszych mieszkańców, których reprezentujemy i staramy się znaleźć rozsądne rozwiązania .

Józef Sołtysik -przewodniczacy RO Zadole

W czasie internetowych konferencji zajęliśmy się między innymi następującymi sprawami :

-znacznymi podwyżkami naszych czynszów w pozycji Fundusz Eksploatacji . Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do Zarządu SMG ;

– pojemnikami na odpady BIO i ich usytuowaniem ;

– nanieśliśmy nasze uwagi na projekcie wykonanym przez MZUiM Katowice a dotyczącym budowy miejsc postojowych przy budynkach Gdańska 14,16,18 w ramach BO Katowice 2020 [niestety realizacja tego projektu dopiero w 2021 roku] ;

– pokosem traw na naszych terenach zielonych . Było to zagadnienie bardzo drażliwe ze względu na różne opinie zwolenników i przeciwników realizacji tej operacji ;

– wysłaliśmy interpelację do V-ce Przewodniczącego RM Katowice Tomasza Maśnicy w sprawie oczyszczenia brzegów Ślepiotki ;

Slepiotka w okolicach osiedla Zadole

Ostatni problem , który nam spędza sen z oczu to : Miejsca Składowania Odpadów Wielkogabarytowych . Prosimy gorąco naszych mieszkańców , aby w tych miejscach nie pozostawiali folii i kartonów po nowym sprzęcie, odpadów budowlanych , starych farb i elementów plastikowych .

Cieszymy się , że powoli znoszone są ograniczenia spowodowane epidemią i mamy nadzieję , że wkrótce wrócimy do normalności . Musimy jednak przyznać , że przy całych niedogodnościach i utrudnieniach , COVID-19 nauczył nas empatii i wyrozumiałości w stosunku do sąsiadów i zdecydowanie bardziej precyzyjnego działania .

Józef Sołtysik -przewodniczący Rady Osiedla Zadole