Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków SM „Górnik”odbywanym w częściach w 2020 r.