Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego RO „Kokociniec”„Przeczytaj koniecznie!”

Książki dzielą się na trzy rodzaje: relaksacyjne, wartościowe i najlepsze. Książki relaksacyjne mają
w sobie jeden cel: odstresować i porywać akcją. Wartościowe są wypełnione inspiracjami, wiedzą,
pomysłami i genialnymi ideami. Najlepsze to te, które człowiek pragnie przepisać całe podczas
robienia notatek.
W dniu 31 sierpnia 2020 r. Komisja Konkursowa w skład której weszli wszyscy członkowie Rady
Osiedla Kokociniec rozstrzygnęła konkurs na recenzję wybranej książki.
Smutny to fakt, że w kategorii wiekowej 7-13 lat nie wpłynęła na konkurs ani jedna praca.
W młodzieżowej kategorii wiekowej 14-18 lat na konkurs wpłynęła tylko jedna praca i tym samym
p. Patrycja Żogała za recenzję książki „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą” Łukasza Grassa
otrzymała I miejsce i kartę podarunkową o wartości 500 zł.
Całą pulę nagród Komisja Konkursowa mogła rozdać tylko w kategorii wiekowej 18+:
I miejsce i kartę podarunkową o wartości 500 zł otrzymała p. Iwona Burdak za recenzję książki „Od
jednego Lucypera” Anny Dziewit – Meller
II miejsce i kartę podarunkową o wartości 300 zł otrzymał p. Zbigniew Frysch za recenzję książki
„Niosąca radość” Krzysztofa Czarnoty
III miejsce i kartę podarunkową o wartości 200 zł otrzymała p. Ewa Skowronek za recenzję książki
„Stulecie Winnych” Ałbeny Grabowskiej
Wyróżnienie i kartę podarunkową o wartości 100 zł otrzymała p. Krystyna Nawrat za recenzję
książki „ Katowice, których nie ma” Barbary Szmatloch i Michała Bulsy.


Jedna z uczestniczek konkursu zadała w swojej recenzji ważne pytanie – jak zachęcić ludzi do
czytania książek w dobie kultury obrazkowej, Internetu i Netflixa? Czyżby nie było w nas potrzeby
poznawania świata i opisywania go? Kupujemy mało książek i mało ich wypożyczamy. Nie
czytamy więc nie piszemy o książkach. Nie czytamy, bo nikt nam nie pokazał, że to może być
fajne. Rozwiązaniem nie jest ani obniżanie cen książek, czego niektórzy by sobie życzyli, ani
nawet doposażanie bibliotek, bo jedyne, co ono spowoduje, to większą radość już i tak czytających.
A chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o potrzebę.
Musimy chcieć czytać, czerpać z tego radość, satysfakcję i przyjemność. Musimy czuć, że od tego
zależy nasza edukacja, nasz rozwój, nasz dzień. Dlatego tak ważna jest promocja samego
czytelnictwa oraz oswajanie ludzi z książką i przyzwyczajanie ich do tego, że to zajęcie
wartościowe, przyjemne i pożyteczne.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace:

Opracowała: Beata Kapica-Zając, Sekretarz Rady Osiedla Kokociniec

foto freepick.com