Spore zniżki dla mieszkańców Katowic-posiadaczy Karty Mieszkańca

Mieszkańcy Katowic zgodnie z zapowiedziami od 1 września mogą wyrabiać długo oczekiwaną Katowicką Kartę Mieszkańca (w wersji elektronicznej lub plastikowej., Umożliwili ona, wzorem podobnych inicjatyw w innych dużych miastach, korzystanie ze zniżek w wielu miejskich obiektach sportowych m.in. basenach i placówkach kulturalnych jak kina i teatry.
Ponieważ jednak służby prawne wojewody śląskiego z powodów formalnych związanych z publikacją uchwały Rady Miasta wstrzymały jej realizację, możliwość korzystania z ulg nastąpiła z opóźnieniem od 8 września.


Każda karta jest spersonalizowana – imienna. Może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz. Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:
-są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),
-są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
-rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
-osoby przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia), a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek.Karta wydawana jest bezpłatnie, natomiast jej wymiana z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub utraty następować będzie za opłatą w wysokości 10,00 zł.


KKM wydawana jest bezterminowo, przy czym ograniczeniu podlegają uprawnienia do posiadania zniżek. Okres ważności uprawnień do zniżek wynosić będzie 2 lata od daty wydania KKM, z możliwością odnowienia na kolejne okresy. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały w Katowicach, przedłużenie okresu obowiązywania zniżek następować będzie automatycznie.
Katowicką Kartę Mieszkańca można pozyskać w trzech różnych formach. Każda z nich jest jednakowo ważna i uprawnia do takiej samej liczby zniżek. Kartę mieszkańca można uzyskać w wersji elektronicznej (tylko osoby zameldowane na stałe) – poprzez aplikację mobilną (Katowicka Karta Mieszkańca) lub stronę internetową, przypisać do posiadanej karty bankowej (tzw. karta wirtualna) lub uzyskać kartę w wersji plastikowej (na wzór karty kredytowej).
Wykaz placówek, które będa honorować znizki dla posiadaczy Karty Mieszkańca bedzie stale rozszerzany i publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „wykaz zniżek”:

https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/karta-mieszka%C5%84ca/wykaz-zni%C5%BCek-partnerzy-programu-oferta

Więcej informacji O programie „Katowicka Karta Mieszkańca”:


https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/karta-mieszka%C5%84ca/o-programie