Przystępujemy do wymiany wodomierzy

Niektórzy z Państwa pamiętają zapewne, że w grudniowym wydaniu naszej gazety spółdzielczej „Pod wspólnym dachem”informowaliśmy o planowanej wymianie wodomierzy indywidualnych w naszych zasobach. W artykule staraliśmy się przybliżyć Państwu dostępne na rynku urządzenia pomiarowe przedstawiając ich wady i zalety.

Spółdzielnia przygotowała przetarg na wymianę wodomierzy, kładąc w nim nacisk na ograniczenie występowania niebilansującej się masy wody. Jako jedni z pierwszych umożliwiliśmy złożenie ofert na montaż wodomierzy ultradźwiękowych, które w długim okresie czasu (od 12-15 lat) pomimo swojej wysokiej ceny miały wpłynąć na ograniczenie powstających różnic w bilansie wody, a przy tym w ostatecznym rozrachunku mogły okazać się atrakcyjne cenowo dla naszych mieszkańców. W wyniku długiego i żmudnego postępowania przetargowego, przekonaliśmy się, że w obecnych niestabilnych warunkach gospodarczych, firmy działające w tym segmencie rynku, nie są skłonne zawierać wieloletnich umów dotyczących najnowszych technologicznie urządzeń, które za sprawą dużej dokładności pomiaru i długiego okresu eksploatacji postrzegaliśmy jako najbardziej interesujące z punktu widzenia naszych potrzeb.

Jak się nie ma co się lubi …

Tym razem nie udało się pozyskać ofert na zabudowę wodomierzy ultradźwiękowych – w przetargu wystartowały firmy, które oferowały tylko tradycyjne wodomierze skrzydełkowe. Komisja przetargowa zdecydowała o wyborze wodomierzy polskiego producenta firmy APATOR, wraz z nowoczesnymi modułami radiowymi. Jest to – mimo tradycyjnej technologii działania – nowa generacja urządzeń o znacznie poszerzonych możliwościach, i w bardzo atrakcyjnej cenie. Umowa została zawarta na 5 lat co pozwala nam na zmianę technologii pomiaru zużycia wody po tym okresie.

Wymiana wodomierzy będzie realizowana przez firmę „Inwestprojekt-Katowice” mniej więcej od trzeciej dekady września do końca marca 2021 roku, z przerwą świąteczno-noworoczną.

Koszt wymiany wodomierzy

Koszt wymiany wodomierzy i modułów radiowych w wysokości 108 zł brutto zostanie podzielony na 5 rocznych rat. Pierwszą ratę zapłacą Państwo w 2021 roku, na specjalny numer rachunku bankowego – inny niż dla opłat czynszowych, następne raty płatne będą w kolejnych latach. O terminie ich płatności będziemy Państwa informować. Osoby, którym wygodniej będzie uiścić opłatę jednorazowo, będą mogły to uczynić przy pierwszej płatności. Deklarację o rozłożeniu płatności na raty lub wyborze płatności jednorazowej przedstawi Państwu do podpisu monter podczas montażu urządzenia.

Koszt wymiany wodomierza i modułu radiowego wzrośnie w przypadku nieudostępnienia mieszkania w dwóch pierwszych terminach wymiany. W takim wypadku trzeba będzie dodatkowo uiścić opłatę za dojazd montera w wysokości 30,75 zł za mieszkanie.

Przygotowanie mieszkania do wymiany wodomierzy indywidualnych

Jeśli zamontowali Państwo elementy wyposażenia (meble itp.), które ograniczają lub uniemożliwiają dostęp do zaworów odcinających lub wodomierzy, należy te elementy zdemontować przed przyjściem monterów. Jeżeli dostęp jest utrudniony za sprawą niewłaściwie położonej glazury, tzn. na przykład otwór rewizyjny jest za mały lub został całkowicie zabudowany, sprawa się komplikuje. W takich sytuacjach monterzy nie przystąpią do wymiany wodomierzy i poproszą Państwa o zapewnienie dostępu na Państwa koszt. Można będzie również poprosić firmę o wycenę dodatkowej usługi demontażu zabudowy i jej późniejszego odtworzenia. Rozliczenie za taką dodatkową usługę dokonuje się bezgotówkowo pomiędzy mieszkańcem a firmą (bez udziału Spółdzielni).

Monterzy w domu podczas pandemii

Tym z Państwa, którzy obawiają się wpuszczać do swoich mieszkań ekipy monterskie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, śpieszymy wyjaśnić, że firma realizująca dla nas usługę wymiany wodomierzy zobowiązana jest do wyposażenia swoich ekip w niezbędne środki ochrony indywidualnej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki i środki dezynfekujące) oraz identyfikatory ze zdjęciem. Monterzy zgłoszą się do Państwa wyłącznie w terminach określonych w ogłoszeniach rozwieszonych wcześniej w klatkach schodowych. Zjawienie się montera w innym terminie powinno wzbudzić Państwa czujność. Prosimy by powiadamiać administrację lub Zespół ds. rozliczeń mediów o tego rodzaju zdarzeniach.

Dla bezpieczeństwa należy również zachować odpowiedni dystans i warto samemu także zastosować indywidualne środki ochrony. Do podpisania protokołu wymiany warto użyć własnego długopisu, lub rękawiczek jednorazowych jeśli podpisujemy długopisem montera. Jeśli protokoły sporządzane będą w formie elektronicznej (na urządzeniu mobilnym – smartfonie lub tablecie) warto zdezynfekować rysik lub dopilnować by uczynił to monter.

Podkreślamy, że NASI MONTERZY NIE SĄ UPRAWNIENI DO POBIERANIA OD PAŃSTWA JAKICHKOLWIEK OPŁAT!

Co z tzw. niebilansującą się masą wody?

Nowa generacja tradycyjnych i popularnych wodomierzy skrzydełkowych ma obecnie możliwość wykrywania i sygnalizowania rożnych niepożądanych zjawisk, jak np. wycieków z niesprawnych baterii i spłuczek. Oprócz tego, w budynkach wyposażonych w centralną instalację ciepłej wody użytkowej zamontowane zostaną zawory zwrotne, zapobiegające przepływowi wody pomiędzy układami zimnej i ciepłej wody (poprzez uszkodzone baterie).

Trzeba jednak jasno podkreślić, że nikt nie wymyślił – jak dotąd – takich rozwiązań, które całkowicie eliminują zjawisko niebilansującej się masy wody.

Nikt z nas, idąc do sklepu np. po jakieś drogie owoce, nie zastanawia się na tym, że gdyby zostały zważone przy pomocy wagi aptecznej czy laboratoryjnej okazałoby się, że ważą o pół grama lub gram mniej niż wykazała to waga sklepowa. A przecież to właśnie jest niezgodność wskazań urządzeń pomiarowych o różnej klasie (i cenie), która w przypadku wodomierzy jest główną przyczyną różnicy w bilansie wody.

Na zakończenie

Będziemy bacznie przyglądać się jak wspomniane „nowinki” wpłyną na wyniki bilansowania wody w węzłach rozliczeniowych. W zależności od rezultatów, rozważymy dalsze działania, takie jak:

  • budowa stacjonarnego systemu do odczytu wodomierzy i podzielników oraz transmisji danych, który daje możliwość wykonywania odczytów z dowolną częstotliwością, bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
  • pod koniec obowiązywania obecnej umowy, ponowienie przetargu zorientowanego na ultradźwiękową technologię pomiaru, bo wielu producentów przygotowuje własne produkty tego rodzaju, a to oznacza, że grono potencjalnych oferentów się powiększy zaś sytuacja gospodarcza z pewnością będzie bardziej czytelna i stabilna niż obecnie.

O szczegółach dotyczących terminów i zasad realizacji wymiany wodomierzy powiadomimy Państwa poprzez akcję ogłoszeniową w klatkach schodowych, a w razie potrzeby także indywidualnie.

Grzegorz Kopernok

Z-ca Kierownika Działu Technicznego

zdjęcia: freepick.com