Uchwały zostały przegłosowane

Znane są już wyniki głosowania pierwszej części Walnego Zgromadzeniu Członków Spółdzielni „Górnik” przeprowadzone na piśmie w dniach 31 sierpnia -3 września 2020r. we wszystkich sześciu osiedlach.

Głosowano nad trzema uchwałami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni: sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni w 2019 roku oraz o podziale nadwyżki bilansowej na działalność statutową.

Głosowanie odbywało się zgodnie z regulaminem na piśmie w wyznaczonych lokalach w siedzibach każdej administracji , zachowując niezbędne wymogi sanitarne związane z epidemią COVID-19.

W piątek 4 września podczas Kolegium Walnego Zgromadzenia, w skład którego weszli przedstawiciele Rad Osiedli, oficjalnie  zatwierdzono wyniki głosowania   tej części Walnego Zgromadzenia.