Od 25 września zaczynamy grzać

W związku z utrzymującymi się w godzinach nocnych niskimi temperaturami, Zarząd Spółdzielni „Górnik” skierował do dostawców ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. i Dalkia Sp. z o.o. pisma z informacją o rozpoczęciu od 25 września br. sezonu grzewczego w naszych budynkach. Rozruch, polegający na dostarczeniu tzw. czynnika grzewczego, może potrwać do kilkunastu godzin.
W razie stwierdzenia problemów z niedogrzaniem mieszkań należy skontaktować się z kierownikami administracji osiedli. W zdecydowanej większości budynków zainstalowane są już automatyczne regulatory sterujące centralnym ogrzewaniem, które w zależności od temperatury regulują dostawy energii cieplnej.
Zakończenie sezonu grzewczego 2020/21 będzie wynikać bezpośrednio z utrzymującej się temperatury na zewnątrz. Sezon grzewczy w naszych warunkach pogodowych zazwyczaj trwa do kwietnia.