Specjalne formy pracy Spółdzielni

W związku z rozszerzeniem na cały kraj od 10.10.2020r. roku zasad strefy żółtej związanej z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie Mieszkańców i Pracowników, zawiesza bezpośrednią obsługę we wszystkich działach Spółdzielni.
Wszelkie dokumenty niezbędne dla Mieszkańców należy składać, w zamkniętej kopercie, do urny postawionej w siedzibie zarządu przy ulicy Mikołowskiej 125A(wejście od kasy MONETIA) lub przesłać drogę pocztową bądź elektroniczną na adres:

sekretariat@smgornik.katowice.pl

Informacje dotyczące spraw Mieszkańców można uzyskać także pod numerami telefonu: 32/2519-671)-3)
Zamknięte do odwołania zostają także wszystkie place zabaw i siłownie na wolnym powietrzu.

Prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń we własnym oraz wspólnym interesie Mieszkańców i Pracowników naszej Spółdzielni.