Szybka reakcja po zniszczeniu przez wodę podziemnego pojemnika na odpady przy ul . Dworskiej

14 października doszło do dość nietypowej awarii w miejscu składowania odpadów przy ul. Dworskiej – zabudowane w ubiegłym roku pojemniki półpodziemne( pod powierzchnią uległy niemal całkowitemu wypchnięciu ponad poziom terenu.

Wybicie pojemników najprawdopodobniej jest wynikiem podniesienia poziomu wód gruntowych w tej okolicy w związku długotrwałymi opadami deszczu. Administracja powiadomiła dostawcę przedmiotowych pojemników półpodziemnych (MPGK Katowice) o zaistniałym zdarzeniu oraz potrzebie ich pilnej naprawy.

Do czasu ponownego wbudowania pojemników Administracja „Centrum” w uzgodnieniu z ww. odbiorcą odpadów natychmiast podjęła starania, by zapewnić mieszkańcom możliwość tymczasowego skorzystania z pojemników zastępczych, w miejscu dawnego ich usytuowania.

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia wybitych pojemników przed powtórnym wystąpieniem podobnej sytuacji, w przyszłości konieczna może okazać się ich likwidacja oraz przeniesienie w inne dogodne miejsce.