Niebezpieczeństwo czyha w zagraconych korytarzach

Pomimo wielu informacji przekazywanych w naszej gazecie jak i na stronie internetowej oraz w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami nadal budzi emocje sprawa zastawiania korytarzy meblami i niepotrzebnym w mieszkaniach sprzętem.


Wciąż otrzymujemy sygnały od mieszkańców niemal wszystkich naszych osiedli o zagraconych korytarzach. Ostatnio szczególnie dużo skarg w tej sprawie napłynęło z osiedla Centrum. Dlatego tamtejsza administracja przeprowadziła specjalną akcje informacyjną i kontrolną wśród mieszkańców.


W budynkach gdzie zalegają wszelakiego rodzaju przedmioty w ciągach komunikacyjnych , które stanowią drogę ewakuacyjną, co jest niezgodne z przepisami p/pożarowymi oraz Regulaminem Porządku Domowego S.M.” Górnik” w Katowicach, zostały rozwieszone na tablicach korkowych informacje dotyczące zobowiązania się lokatorów do ścisłego przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa p/pożarowego.


Dozorcy zostali zobowiązani do zebrania podpisów od lokatorów, którzy nie stosują się do zasad przedstawionych w niniejszej informacji potwierdzając zapoznanie się z jego treścią własnoręcznym podpisem.
Oczywiście nawet najlepsza akcja nie powstrzyma ludzi, którzy bez wyobraźni igrają z niebezpieczeństwem. W razie pożaru lub innego zagrożenia sprzęty te mogą stanowić barierę nie do pokonania i przyczynić się do tego, że ewakuacja z zagrożonego terenu nie będzie możliwa.
Dlatego we wspólnym interesie nie pozostańmy bierni wobec takich zachowań i sygnalizujmy administratorom przykłady lekceważenia naszego bezpieczeństwa. Dziś publikujemy autentyczne zdjęcia zagraconych korytarzy w budynkach na Osiedlu „Centrum” ale tak naprawdę właściciele tych rzeczy powinni być ukarani za lekceważenie niebezpieczeństwa i brak zdrowego rozsądku.