Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

W  związku ze zbliżającym się okresem zimowym MOPS w Katowicach  za pośrednictwem Spółdzielni „Górnik” zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych. .Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do

1. Straży Miejskiej, tel. 986

2. Policji, tel. 997

3. Dział ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 ul. Morcinka 19a w  poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku

od 7.30  do 15.30 tel. (32) 209- 00 -09

lub całodobowo Schronisk dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Krakowska 138

tel. 32/202-38-73 oraz Schronisk dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi ul.

Orkana 7a 32/203-12-60.

Osoby bezdomne z terenu miasta Katowice mogą uzyskać schronienie w

następujących placówkach:

doraźnie dla mężczyzn :

-Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Obrońców Westerplatte 130A

-Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Obrońców Westerplatte 130B

-Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Bracka 18

doraźnie dla kobiet :

– Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi ul. Orkana 7a

całodobowo dla mężczyzn po uprzednim wydaniu decyzji administracyjnej

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach :

– Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Krakowska 138

– Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Dębowa 23 

całodobowo dla kobiet: 

– Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi ul. Orkana 7a