W osiedlach rozpoczęły się przygotowania do zimy

Choć za oknami jeszcze ciepła jesień, w administracji Słoneczna, podobnie jak w innych osiedlach naszej Spółdzielni, na dobre rozpoczęły się przygotowania do sezonu zimowego.


Po przeprowadzonej jesiennej deratyzacji w budynkach przeprowadzono przetarg na
utrzymanie zimowe dróg dojazdowych, miejsc postojowych, parkingów, oraz ciągów pieszo-
jezdnych . W wyniku konkursu ofert wyłoniono specjalistyczna firmę, która będzie odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg.
Kolejną ważną sprawa okazało się zabezpieczenie gospodarzy budynków w odpowiednie narzędzia, piasek oraz sól.
Konserwatorzy administracji dokonują przeglądów oraz oczyszczają z liści rynny, rury
spustowe. Sprawdzają okienka piwniczne i na klatkach schodowych. Zabezpieczają piony
wodne w komorach zsypowych przed przemarzaniem.


Administratorzy wraz z technikami dokonują przeglądu oświetlenia zewnętrznego
i wewnętrznego, drzwi wejściowych do budynków, sprawdzają pomieszczenia wspólne
w piwnicach, pralnie, suszarnie byłe wózkownie, przyłącza wody, rozdzielnie centralnego
ogrzewania, hole piwniczne.


W pomieszczeniach piwnicznych znajdują się wszystkie sieci wod-kan-gaz- elek. Bardzo ważne jest aby nie składować tam przedmiotów łatwopalnych .
Apelujemy do Państwa aby zwrócić szczególną uwagę nawłaściwą segregację odpadów komunalnych tak aby śmieci nie zalegały na trawnikach. To może znacznie utrudnić ich przygotowanie do kolejnego sezonu.


Warto także aby każdy z mieszkańców popatrzył po gospodarsku wokół swojego mieszkania, piwnicy, przydomowego ogródka. Jak przetrwamy zimę, będzie zależało jak się do niej właśnie teraz przygotujemy.

Beata Kołosionek, kierownik Administracji Słoneczna

foto proxabay