Zatrzymajmy się przy tym plakacie

Na klatkach schodowych , a dokładnie na tablicach ogłoszeń, pojawił się plakat – instrukcja wejścia do iBOK-zakładki Elektronicznego Biura Obsługi Klienta czyli tej części strony internetowej , która dostępna jest tylko dla członków Spółdzielni. Warto zatrzymać się, zrobić zdjęcie plakatu i kierując się wytycznymi krok po kroku zalogować się w tym miejscu na stronie internetowej. Dzięki temu będziecie Państwo nie tylko mieli aktualne informacje o stanie finansów swojego lokalu ale i możliwość zgłoszenia awarii i śledzenia sposobu jej usunięcia. Bardzo ważne aby zachować identyfikator( telekod) oraz hasło, które jest podane na nadsyłanym dokumencie z ostatnim rozliczeniem za wodę.