Kontrole techniczne naszych domów-obowiązkowe i bezpieczne

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców  dotyczącymi przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w czasie pandemii, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, w nadesłanym do Spółdzielni „Górnik” piśmie,  potwierdza obowiązek dokonywania  przez Spółdzielnię  kontroli okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego użytkowanych budynków. Rocznemu sprawdzeniu podlegać winny w szczególności:

  • elementy w budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacje i urządzenia służących ochronie środowiska;
  • instalacje gazowych oraz przewody kominowe i wentylacyjne;
  • co 5 lat kontroli winien podlegać stan budynku pod kątem  jego estetyki, a także sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Ekipy przeprowadzające kontrole wyposażone są w  specjalistyczny sprzęt zabezpieczający przed zarażeniem koronawirusem  oraz stosują specjalne procedury epidemiczne.

To gwarancja, że obowiązkowe kontrole techniczne, które muszą być przeprowadzone do końca roku, będą całkowicie bezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

foto prixabay