Komunikat w sprawie trudności ze skontaktowaniem się z naszą Spółdzielnią

W związku z dostarczeniem Państwu w ostatnim okresie bardzo dużo dokumentów rozliczeniowych, dotyczących m.in.: kosztów centralnego ogrzewania,- kosztów zużycia wody zimnej,- opłat za wymianę podzielników kosztów centralnego ogrzewania, a dla niektórych budynków i mieszkań, także – kosztów energii cieplnej zużytej do podgrzania wody,

wielu spośród Państwa stara się dodzwonić do Zespołu do spraw rozliczania mediów lub do Działu czynszów aby uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia, lub zgłosić swoje uwagi.

W wyniku ogromnej liczby połączeń telefonicznych odbieranych w ostatnim okresie, nasze linie telefoniczne są nieomal cały czas zajęte. Prosimy  zatem o wyrozumiałość i cierpliwość.

Na najczęściej zadawane pytania staramy się odpowiadać na bieżąco na tronie internetowej, w specjalnej rubryce pt: „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”, znajdującej się w zakładce Aktualności.

Napływa do nas również bardzo dużo pism i reklamacji, dotyczących rozliczeń kosztów CO i opłat za wymianę elektronicznych podzielników kosztów. Zachodzi obawa, że czas potrzebny na przeanalizowanie indywidualnych spraw i udzielenie odpowiedzi na nie może się wydłużyć. Zapewniamy jednak, że każda złożona w terminie reklamacja, zostanie rozpatrzona, zaś odpowiedź dotrze do Państwa w najkrótszym możliwym czasie. We wszystkich pozytywnie rozpatrzonych przypadkach decyzje zostaną uwzględnione w rozliczeniach, z takim samym skutkiem, niezależnie od tego czy odpowiedź otrzymają Państwo terminowo, czy też z pewnym opóźnieniem.

foto: Prixabay