Na Załężu- mikołajowy konkurs dla dzieci

Rada Osiedla Załęże zaprosiła do udziału w świątecznym konkursie dzieci od 3 do 15 lat. Przedmiotem tej zabawy będzie wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice pod tytułem „Moje Święta Bożego Narodzenia”

Prace należy dostarczyć do 10 grudnia wraz z danymi autora ( imię, nazwisko, adres, wiek, nr telefonu ) w zaklejonej kopercie : Administracja Załęże SM Górnik, ul
Gliwicka 224 ( skrzynka przed wejściem ).

Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia 2020r, na tablicach informacyjnych i stronie internetowej SM Górnik. Laureatów oczywiście wyłoni specjalne Jury powołana przez Radę Osiedla.

Nagrody będą niemałe. Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej ( od 3-6 lat i od 7-15 lat) zwycięzcy otrzymają bony towarowe o wartości 100 zł, a pozostali uczestnicy jako nagrodę pocieszenia odbiorą bony o wartości 50 zł.

foto frepick.com