Prezenty dla najstarszych mieszkańców Załęża

Rada Osiedla Załęże nie zapomniała o najstarszych wiekiem mieszkańcach. Specjalnie dla nich przygotowała pulę bonów podarunkowych o wartości 50 zł każdy, które otrzymają seniorzy.

Zapisy seniorów odbywać się będą w Administracji Załęże, Katowice ul. Gliwicka 224
tel. 32/2540597
w dniach:
30.11.2020r. do 02.12.20 godz. 12:00–15:00
03.12.2020r. godz. 14:00-17:00
04.12.2020r. godz. 11:00-13:00.

Weryfikację najstarszych seniorów przeprowadzą członkowie Rady Osiedla Załęże, którzy zostali przeszkoleni i podpisali zobowiązanie RODO, oraz pracownicy administracji Załęże. Nastąpi to zgodnie z regulaminem podanym poniżej.