KOMUNIKAT WS. ODPŁATNOŚCI ZA WYMIANĘ WODOMIERZY

Od października 2020 r. do końca marca 2021 r., prowadzona jest akcja wymiany wodomierzy indywidualnych w Państwa lokalach mieszkalnych.

Koszt wymiany wodomierzy

Koszt wymiany wodomierzy (i modułów radiowych), w wysokości 108 zł brutto za każdy wodomierz, zostanie podzielony na 5 rocznych rat. Pierwszą ratę (28 zł/szt.) zapłacą Państwo w 2021 roku, na specjalny numer rachunku bankowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 – tj. inny niż dla opłat „czynszowych”, a następne raty (po 20 zł/szt.) płatne będą w kolejnych latach. O terminie ich płatności będziemy Państwa informować z wyprzedzeniem. Osoby, którym wygodniej będzie uiścić opłatę jednorazowo, będą mogły to uczynić przy pierwszej płatności. Deklarację o wyborze płatności jednorazowej przekaże Państwu monter podczas montażu urządzeń/nia. Można ją także pobrać ze strony internetowej Spółdzielni (w sekcji „druki do pobrania”).

W przypadku zbycia mieszkania, zbywający zobowiązany będzie w całości uiścić pozostałe raty za wodomierze.

W razie nieudostępnienia mieszkania w dwóch pierwszych terminach wymiany trzeba będzie dodatkowo uiścić opłatę za dojazd montera w wysokości 30,75 zł za jedno mieszkanie (niezależnie od ilości wodomierzy). Opłata za dojazd nie będzie rozłożona na raty.

Jeśli nie mogą Państwo wpuścić monterów z przyczyn związanych z  pandemią (np. kwarantanna, choroba, …), prosimy wysłać do Spółdzielni informację przez aplikację eBOK, podając w wiadomości swój adres email i numer telefonu. W takich przypadkach dostępny będzie dla Państwa dodatkowy termin bez odpłatności za dojazd monterów.

Jeśli ktoś nie korzysta z aplikacji eBOK, może wysłać email na adres Spółdzielni sekretariat@smgornik.katowice.pl

lub przesłać pismo drogą pocztową. Prosimy podać adres lokalu, którego dotyczy problem oraz Państwa dane kontaktowe (numer telefonu !).

Wykonanie wymiany wodomierzy jak i przeglądów technicznych (np. pomiarów elektrycznych, przeglądów gazowych i kominowych) jest koniecznością i wynika z wymogów prawa, z których przestrzegania nie zwalnia nas nawet pandemia.

Prosimy pamiętać o przygotowaniu mieszkania do wymiany wodomierzy indywidualnych !!!

Elementy wyposażenia (meble itp.), które ograniczają lub uniemożliwiają dostęp do zaworów odcinających lub wodomierzy, należy zdemontować przed przyjściem monterów.

Informacje o harmonogramie wymiany wodomierzy znajdują się w artykule: https://smgornik.katowice.pl/pl4-cp/?p=13204