Komunikat ws. terminu dostarczenia rozliczeń zużycia wody w lokalach mieszkalnych za okres 01.08.2020 do 31.01.2021

Z uwagi na prowadzoną aktualnie wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, uchwałą nr 2 z dnia 11.01.2021 r. podjęła decyzję o jednorazowym wydłużeniu terminu dostarczenia użytkownikom lokali mieszkalnych indywidualnych rozliczeń z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków, za okres od 01.08.2020 do 31.01.2021r. Rozliczenie za ww. okres zostanie Państwu dostarczone zgodnie z przyjętą procedurą, w terminie do 31.05.2021r,

Wyżej wspomniana uchwała Rady Nadzorczej została udostępniona w aplikacji eBOK.

foto:freepik.com