Pierwszy w tym roku numer gazety „Pod wspólnym dachem”

Do Państwa skrzynek pocztowych powinien już dotrzeć najnowszy numer naszej spółdzielczej gazety. Gdyby z jakiś powodów nie udało się otrzymać tego egzemplarza prosimy o zwrócenie się do kierowników administracji.

Warto w tym numerze zwrócić szczególna uwagę na teksty dotyczące przyjętej przez Radę Nadzorczą strategii remontowej i planów Spółdzielni na najbliższe lata. Opisujemy w nich w jaki sposób tworzona jest strategia, co wpływa na jej priorytety oraz w jaki sposób jest realizowana i kontrolowana. Wszystko po to aby Mieszkańcy świadomi byli działań planowanych oraz przedsięwzięć wynikających z ich potrzeb w zakresie remontów.

Z kolei w tekście poświęconym wymianie wodomierzy w budynkach Spółdzielni znajdziecie Państwo wiele ważnych informacji o cenach, formach zapłaty i zasadach wymiany tych urządzeń. Oczywiście jak zawsze bogata w treści jest rubryk poświęcona temu co dzieje się na naszych osiedlach.

wersja elektroniczna gazety: