Zostanie wyprostowany kolejny wieżowiec Spółdzielni „Górnik”

Przy ulicy Ligockiej 4 rozpoczęły się prace przygotowawcze do wyprostowania kolejnego-siódmego już- budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, który przechylił się w wyniku eksploatacji górniczej prowadzonej przez całe lata w Kopalni ” Wujek” Prostowanie oraz prace z tym związane zaplanowano od 4 marca do 15 października 2021r Odbywać się one będą w wieżowcu z 55 mieszkaniami i ponad setką mieszkańców codziennie od 7.00 .W tym czasie można spodziewać się więc przerw w dostawie mediów /wod- kan , gaz/.Windy uruchamiane będą naprzemiennie co tydzień . Informacje na ten temat podawane będą na bieżąco na tablicy ogłoszeń.
Firma MPL wykona także niezbędne naprawy szkód w mieszkaniach, które powstały w wyniku przechylenia budynku . Remont klatki w wyższym standardzie wykona z kolei Spółdzielnia, ale wcześniej docieplone będą ściany przyziemia pod przyszłe docieplenie budynku.
Po 2- letniej gwarancji obiekt będzie gotowy do prac termomodernizacyjnych i tak jak sąsiednie bloki stanie się kolejną wizytówką Spółdzielni „Górnik”, a żyjący w nim mieszkańcy cieszyć się będą mogli nowoczesnym, wygodnym i estetycznym standardem.

Od siedmiu lat Zarząd Spółdzielni zabiegał o ekspertyzy i wyroki sądowe nakazujące kopalni sfinansowanie szkód górniczych powodujących znaczne i niebezpieczne odchylenia ścian budynków. Teraz można powiedzieć, że się powiodło. Po tym jak zakończono najważniejszy etap prostowania wieżowca przy ulicy Brynowskiej 43, ta sama ekipa remontująca rozpoczęła prace przy budynku stojących przy Ligockiej 4. Na rozstrzygnięcia sądowe dotyczące sfinansowania naprawy szkód górniczych-być może już w tym roku- oczekuje jeszcze budynek przy ulicy Brynowskiej 45.


Dla mieszkańców bloku przy Ligockiej 4, których czeka teraz trudny czas związany z pracami remontowymi, szczegółowych informacji udziela Marek Depta- asystent kierownika budowy-tel:695 525 111 oraz Lidia Szary-koordynator do spraw szkód górniczych Administracja Osiedla „Centrum” tel. (32) 251 68 49. lub 516 094 620