Opłaty eksploatacyjne poszczególnych nieruchomości w Spółdzielni Górnik

Ponieważ bardzo dużym zainteresowaniem Mieszkańców spotkało się zestawienie w latach 2014-2021 wysokości opłaty eksploatacyjnej zależnej od Spółdzielni, prezentujemy ją jeszcze raz w tym miejscu aby każdy mógł odnaleźć swój blok.

Opłaty te bowiem kształtowane są odrębnie dla każdej nieruchomości. Zależne są od ich wielkości i usytuowania  (sprzątanie, zużycie mediów, utrzymanie zieleni, odśnieżanie ), stanu technicznego i wyposażenia nieruchomości w instalacje i urządzenia – windy, azart, wodomierze, podzielniki i liczniki ciepła, domofony( koszty remontów i konserwacji, urządzeń mechanicznych wspomagających wentylację budynku), ale również od oczekiwań i wymagań mieszkańców.

Pomimo występujących  w 2020 r trudności nowy wymiar opłaty jest niższy w porównaniu do roku 2020.W ok 62 % opłaty pozostają niezmienione , a zaledwie w  niespełna 4% musiały zostać podwyższone. 

Okazuje się, że wysokość  opłat eksploatacyjnych w Spółdzielni Górnik w Katowicach nie odbiega od opłat stosowanych w innych spółdzielniach naszego regionu, a bywa nawet znacząco niższa.