Polowanie na wiosnę na Kokocińcu

Dla pasjonatów fotografii oraz miłośników budzacej się na wiosnę przyrody Rada Osiedla Kokociniec ogłosiła fotograficzny konkurs pod nazwą „Budzimy się na wiosnę”.

Uczestniczyć w nim mogą członkowie Spółdzielni mieszkający na osiedlach Kokociniec i Bema. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie poprzez wykonane fotografii walorów osiedlowej przyrody, flory, fauny oraz krajobrazów z mieszkańcami naszych osiedli w tle.

Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia – każde zdjęcie do jednej z dwóch kategorii:

kategoria I – „Wiosna w mojej okolicy”

kategoria II – „ Moja wiosenna aktywność”

Od 15 marca do 11 kwietnia 2021 r fotografie wraz z wypełnionym formularzem i zgłoszeniem, stanowiącym załącznik nr 1 do reguaminu, należy nadesłać w formie elektronicznej na adres e- mail: konkursfotograficznysm@onet.pl w tytule e-maila wpisując „Konkurs fotograficzny – Budzimy się na wiosnę!”

Ogłoszenie wyników konkursu i powiadomienie laureatów nastapi 16 kwietnia, a wręczenie nagród, którymi będą bony podarunkowe, zaplanowano na  17 kwietnia.

Oczywiście na stronie internetowej i w gazecie spółdzielczej zaprezentujemy nagrodzone prace i ich autorów.