Uwaga mieszkańcy Osiedla Słoneczna!!! Jak rozłożyć na raty oplatę za regulację prawną gruntów ?

Uprzejmie przypominamy, że na mocy uchwał Rady Nadzorczej nr 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021 z dnia 11.01.2021 r. oraz 13/2021, 14/2021, 15/2021 z dnia 01.03.2021 r. a także zgodnie z §11 ust. 16 Statutu Spółdzielni oraz „Regulaminu ponoszenia kosztów związanych z regulacją stanu terenowo – prawnego gruntów przynależnych do poszczególnych nieruchomości” zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 36/2015 z dnia 14.12.2015 r.  z późn. zm. wszelkie koszty dokonania regulacji prawnych gruntów, na których znajdują się budynki ponoszą użytkownicy lokali posiadający prawo do lokalu w nieruchomości, której dotyczy regulacja spraw terenowo prawnych.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności terminowej spłaty indywidualnie wyliczonej kwoty za udział w nieruchomości.

Jednocześnie mają Państwo możliwość wnioskowania o rozłożenie na raty opłaty na 12 nieoprocentowanych rat.

Wnioski ratalne należy wypełnić i złożyć/przesłać do siedziby Spółdzielni/Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. (liczy się data dostarczenia wniosku).