Wielkanocny konkurs dla dzieci członków Spółdzielni z Osiedla Rolna

Do  9 kwietnia dzieci do lat 12 z Osiedla Rolna mogą wziąć udział w konkursie plastyczno – artystycznym na najpiękniejszy  koszyczek Wielkanocny. Zdjęcia prac  należy wysłać na

adres e-mail: tr@smgornik.katowice.pl, a  do zgłoszenia należy dopisać imię i nazwisko rodziców

dziecka , adres zamieszkania wraz z numerem telefonu.

Finał  konkursu wraz z wręczeniem nagród rzeczowych  i wyróżnień odbędzie się 23.04.2021r. Wyniki opublikowane także będą na stronie internetowej.