Rewolucji parkingowej na Os.Słoneczna ciąg dalszy

Po tym jak od lutego na Osiedlu Słoneczna wprowadzono Strefę Kontrolowanego Parkowania, na wniosek mieszkańców, przy wjeździe do nieruchomości przy dwóch ulicach od 5 maja zostaną zamontowane szlabany.
Dotyczyć to będzie budynków przy ulicy Złotej 35-39 i 41a-4 3a , Sportowej 36,36a,36b oraz nieruchomości o numerze 314. Z informacji i skarg mieszkańców tej części osiedla wynikało, że bywały dni, gdy pojazdy z obcymi rejestracjami całymi dniami blokowały wjazd i uniemożliwiały parkowanie blisko swojego domu.
Równocześnie z montażem szlabanów wydawane będą mieszkańcom piloty umożliwiające ich otwarcie. Użycie ich będzie niezbędne zarówno przy wjeździe jak i wyjeździe z osiedla. Piloty, za które zapłacić należy ok 50 zł( nr konta podamy w terminie późniejszym) przysługiwać będą tylko właścicielom mieszkań oraz ich najemcom po przedstawieniu upoważnienia od właściciela lokalu.
Zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami na jedno mieszkanie przysługiwać będą dwa piloty, które do odbioru, po okazaniu dowodu wpłaty, będą w siedzibie administracji przy ulicy Słonecznej 45. tel. 32 7579620.Tam też można uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące tej sprawy.


Ważne, że tego rodzaju blokada będzie posiadała specjalny system rozpoznawania sygnałów pojazdów służb ratunkowych , porządkowych i straży pożarnej. Dzięki wbudowanemu modułowi S.O.S szlabany przed takimi samochodami otwierać się będą automatycznie.

Dzięki szlabanom znacznie utrudniony będzie wjazd obcych samochodów blokujących miejsce dla członków spółdzielni i uporządkuje ruch oraz parkowanie pojazdów w tym miejscu.