Emerycie-zobacz jak rozliczyć podatek za 2020 r

Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię informacyjną skierowaną do emerytów i rencistów dotyczącą rozliczania podatku dochodowego PIT za 2020 r. Dla osób, które otrzymały z ZUS-u PIT -40 A i PIT-11A Ministerstwo opublikowało specjalną instrukcję, która zamieszczamy poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w II Urzędzie Skarbowym w Katowicach tel.: +48 32 35 81 706