Place zabaw i siłownie pozostaną zamknięte!!

W związku z pytaniami dotyczącymi udostępnienia placów zabaw, zgłaszanymi zarówno bezpośrednio do Spółdzielni jak i na forach internetowych, informujemy, że  do czasu obowiązywania zaostrzonych  rygorów sanitarnych wszystkie place zabaw oraz siłownie zewnętrzne zarządzane przez Spółdzielnię „Górnik” pozostaną zamknięte. Decyzja władz Spółdzielni podyktowana jest brakiem możliwości zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla osób tam przebywających oraz przede wszystkim  troską o zdrowie i życie dzieci, a także ich opiekunów.

Na terenie Spółdzielni znajduje się 37,  w większości ogrodzonych, placów zabaw oraz wiele siłowni i urządzeń sprawnościowych na wolnym powietrzu. Wzrastająca  od kilku miesięcy liczba zarażonych koronawirusem i ofiar śmiertelnych pandemii Covid 19 – także wśród mieszkańców Naszej Spółdzielni -jest  głównym powodem zamknięcia tych obiektów.

Obecnie  trwają  w nich prace konserwacyjne, przeglądy techniczne i naprawy usterek urządzeń oraz działania służące  koniecznej wymianie piasku w piaskownicach i zamontowaniu pojemników do dezynfekcji indywidualnej. Nie bez znaczenia jest  także fakt, iż otwarcie placów zabaw wymagałoby poniesienia dodatkowych i niemałych kosztów przez mieszkańców związanych z obowiązkowym  codziennym odkażaniem tych terenów.

Udostępnienie placów zabaw nastąpi niezwłocznie po zniesieniu  rygorów sanitarnych oraz stworzenia warunków do bezpiecznego korzystania z tych form rekreacji.

Poniżej link  dotyczący wytycznych Sanepidu w zakresie funkcjonowania placów zabaw :
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce