Jak słońce zatrzymane na dachach zmniejszy nasze rachunki

W lutym na części dachu budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” przy ulicy Mikołowskiej 125a w Katowicach zostały zakończone prace polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 9,625 kWp.

System składa się z 25 nowoczesnych paneli monokrystalicznych. Instalacja produkuje energię od świtu do zmierzchu a co za tym idzie zużywana jest przez pracowników Zarządu na bieżąco, bez konieczności oddawania nadwyżki do Tauronu. Zmniejszenie ilości zakupionej energii przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania budynku administracji i zarządu poprzez zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej np. do utrzymania sieci komputerowej czy też innych urządzeń biurowych wymagających podłączenia do sieci energetycznej.

Instalacja na dachu budynku zarządu jedynie w połowie pokrywa zapotrzebowanie w energię. Jest jednak pierwszą inwestycją w naszej Spółdzielni, która stanie się wzorem do powielania na budynkach mieszkalnych poddawanych termomodernizacji od 2021 r. Zaoszczędzona tym sposobem energia elektryczna wykorzystana będzie na pokrycie zapotrzebowania w częściach wspólnych budynku jak korytarze, piwnice, a nawet windy.

Z uwagi na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach Spółdzielnia będzie mogła korzystać z dofinansowania z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego, a przeznaczonych na tzw. premię termomodernizacyjną. Dzięki niej szybciej będzie można uzyskać dofinansowanie.
W końcowym rozliczeniu przełoży się to na zwiększenie nadwyżki bilansowej Spółdzielni w danym roku.

Tym samym coraz więcej naszych wyremontowanych budynków wykorzystując nowoczesne urządzenia technologiczne będzie uniezależniać się od ceny prądu, które od kilku lat znacznie rosną.

Wkrótce przekonamy się, na ile konkretnie, dzięki inwestycjom na dachach, obniżymy koszty eksploatacji wyremontowanych budynków, co pozwoli mieszkańcom zmniejszyć opłaty.