Na Osiedlu Centrum pojawiły się nowe ulotki o zasadach segregacji odpadów wielkogabarytowych. Oto ich treść:

PRZYPOMINAMY: jeśli odpady nie mieszczą się w pojemnikach ustaw w workach przy odpowiednim pojemniku*

*zgodnie z uchwałą nr XXXI/679/21 Rady Miasta Katowice § 2 pkt.11 i 12 „w przypadku zwiększenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych, a nie mieszczących się w pojemniku na odpady dopuszcza się ich odbiór przez przedsiębiorcę w workach” – pojemność worków nie większa niż 60 l, odpowiednia wytrzymałość umożliwiająca transport/ w reklamówkach nie zostaną zabrane, co zwiększy nakład pracy dozorcy /.

PAMIĘTAJMY, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić w wyznaczonym miejscu w przeddzień terminu wskazanego
w harmonogramie pod adresem:https://www.mpgk.com.pl/dla-mieszkancow/harmonogram-wywozu-odpadow;
oraz na wiatach śmietnikowych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są bez dodatkowych opłat w workach BIG BAG* do 2 m3
( dostępnych w Biurze Obsługi Klienta MPGK Sp. z o.o)

* możliwość otrzymania worków BIG BAG uzyskujemy na podstawie zaświadczenia SM „Górnik” wydanego za opłatą (5 zł) wnoszoną w kasie Monetii w siedzibie Zarządu Spółdzielni i wniesieniu kaucji w wys. 60 zł w MPGK

Do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów można bezpłatnie dostarczyć:

  • Gruz własnym transportem do 0,5 m3/ na dzień w ramach 2 m3/rok lub odbiór bezpłatny przez MPGK jw.
  • Zużyty sprzęt AGD i RTV (kompletny)
  • Zużyte opony oraz odpady niebezpieczne (farby, lakiery, akumulatory, płyny samochodowe)

Adresy GPZO • ul. Milowicka 7A • ul. Obroki 140 • ul. Zaopusta 70 • ul. Bankowa 10

(32 35 87 671) (32 35 87 600) (668 654 659) (32 25 97 36)

WAŻNE: POZOSTAWIENIE WW. ODPADÓW NIE PODLEGAJĄCYCH ODBIOROWI PRZEZ MPGK W MIEJSCU SKŁADOWANIA ODPADÓW NA TERENIE OSIEDLA GENERUJE DODATKOWE KOSZTY OBSŁUGI PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCI – BOWIEM OBOWIĄZKIEM ZARZĄDCY JEST UTRZYMANIE TYCH MIEJSC W NALEŻYTYM PORZĄDKU.