W to mi graj !-nowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Kokociniec

Rada Osiedla „Kokociniec” serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież do udziału w konkursie
plastycznym pn. „W to mi graj!”
Konkurs jest pretekstem do artystycznej wizji dzieci i młodzieży na temat spędzania wolnego czasu
w gronie rodziny czy przyjaciół czyli czasu wykorzystywanego dla wypoczynku, rozrywki czy
rozwoju swojej osobowości.
Celem konkursu jest nie tylko promocja zdrowego, aktywnego stylu życia ale także zachęcanie do
wspólnego spędzania wolnego czasu, wspomagania dzieci w rozwijaniu inwencji twórczej i
kreatywności oraz poznawania i doskonalenia nowych technik plastycznych.
W konkursie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież, których rodzice lub opiekunowie prawni są
członkowie Spółdzielni i zamieszkują na osiedlach Kokociniec i Bema.
Zgodnie z regulaminem każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną do odpowiedniej
kategorii wiekowej:
kategoria I – 6 – 10 lat
kategoria II – 11 – 15 lat
Od 17 maja do 6 czerwca prace plastyczne wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do regulaminu, należy nadesłać w formie elektronicznej na adres email:
konkursplastycznysm@onet.pl w tytule e-maila wpisując „Konkurs plastyczny – W to mi
graj!” lub dostarczyć osobiście albo za pośrednictwem poczty w kopercie z napisem „Konkurs
plastyczny – W to mi graj!” do Administracji Kokociniec, ul. Nad Strumieniem 3, 40-772
Katowice.
Ogłoszenie wyników konkursu i powiadomienie laureatów nastąpi 11 czerwca, a wręczenie nagród,
którymi będą vouchery lub karty podarunkowe do sklepu z grami planszowymi MEPEL lub do
EMPIKU, zaplanowano na 18 i 19 czerwca.
Oczywiście na stronie internetowej i w gazecie spółdzielczej zaprezentujemy nagrodzone prace i
ich autorów.