Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”