Na Załężu o śmieciach nie tylko dyskutowano ale i sprzątano

W czasie spotkania przedstawicieli Straży Miejskiej, administracji i Rady Osiedla Załęże Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”,  Śląsko Dobrowskiej Spółki Mieszkaniowej i Stowarzyszenia „Zielone Załęże” rozmawialiśmy o problemie śmieci w Załężu .   

Aby sytuacja uległa poprawie wiele zależy od samych mieszkańców, albo można powiedzieć od tej części z nas, która śmieci wyrzuca gdzie popadnie ,nie segreguje odpadów,  dewastuje mienie publiczne .Jeżeli zachowanie tych ludzi się nie zmieni . To służby miejskie i spółdzielnie nie nadążą ze sprzątaniem i usuwaniem szkód. Przedstawiciele Straży Miejskiej obecni na spotkaniu obiecali pomoc poprzez liczniejsze kontrole i reagowanie na zgłaszane problemy .   

Mieszkańcy Załęża kolejny raz 8 maja spotkali się w umówionym miejscu by wykonać kawał dobrej roboty. Spotkaliśmy się na przystanku tramwajowym Załęże – Wiśniowa i przez kilka godzin sprzątaliśmy przyległe tereny . W sprzątaniu brało udział około 50 osób, w tym sporo osób  mieszkających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

Organizatorami akcji było Stowarzyszenie „Zielone Załęże” i Stowarzyszenie Wolnej Herbaty .Kolejna akcja „Sprzątamy Załęże” planowana jest w pierwszej połowie czerwca br. 

Jerzy Wydra-Sekretarz Rady Osiedla Załęże