Place zabaw są już otwarte

Od połowy maja wszystkie place zabaw i siłownie na otwartym powietrzu należące do spółdzielni Górnik funkcjonują już normalnie. Wcześniej wymieniono piasek w piaskownicach, naprawiono i zdezynfekowano urządzenia oraz zapewniono środki bezpieczeństwa dla dzieci i ich opiekunów.

Od kilku miesięcy z powodu pandemii i zagrożenia dla zdrowia mieszkańców obiekty te były wyłączone z użytkowania. W tym czasie prowadzono w nich jedynie prace konserwatorskie urządzeń tego wymagających. Dopiero teraz, dzięki spadkowi liczby zakażeń koronawirusem, a także zmniany obowiązujących w kraju i regionie obostrzeń sanitarnych, dzieci znów mogły wrócić na place zabaw.