Pomóżmy Domowi Aniołów Stróżów dotrzeć do tych, którzy potrzebują wsparcia.

Zosia ma 7 lat. Większość czasu spędza w samotności. W ciepłe dni wychodzi na podwórko, ale nie jest to miejsce dla niej. Narażona jest tam na wiele złego. Dziś możesz to zmienić. Pomóż Domowi Aniołów Stróżów dotrzeć do dzieci z Załęża, które potrzebują wsparcia. Wejdź na stronę: http://anioly24.pl/pomoz-dotrzec i zmień los tych, którzy sami sobie nie poradzą.

Dom Aniołów Stróżów to organizacja, która od blisko 27 lat działa na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin z dzielnic biedy i wykluczenia. Od samego początku stawia sobie za cel wychodzenie do tych, którzy często sami o pomoc nie potrafią poprosić.

W Polsce cały czas setki tysięcy dzieci żyje w strachu, smutku i samotności. Często są to nasi sąsiedzi…
W Katowicach pomaga im Dom Aniołów Stróżów. Pedagodzy stowarzyszenia – na ulicach, placach i boiskach Załęża,
którego przemiany społeczno-gospodarcze lat 90-tych dotknęły szczególnie mocno – docierają do potrzebujących
wsparcia dzieci i ich rodzin. Jedną z nich jest siedmioletnia Zosia. Takich dzieci pod opieką Aniołów jest ponad 600 rocznie.

Misją Domu Aniołów Stróżów jest, by podopieczni stawali się zdrowymi, szczęśliwymi i odpowiedzialnymi za siebie oraz otoczenie dorosłymi. Dlatego tak ważne było stworzenie wielowymiarowego systemu wsparcia. Jednym z jego filarów jest docieranie do tych, którzy sami nie przyjdą po pomoc.

Dzięki wsparciu, jakie otrzymuje Stowarzyszenie, można docierać do dzieci w ich środowisku, zaoferować im edukację, pomoc socjalną i psychologiczną. Chcemy przygotować na zmiany, jakie mają szansę się dokonać w życiu młodych ludzi i ich rodzin – mówi Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Numer konta: 36 1050 1214 1000 0022 4957 0207

zdj. Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów