Żeby zieleń otoczyła nasze osiedla


Nie ma w Spółdzielni „Górnik” osiedla, w którym mieszkańcy nie chcieliby aby wokół ich domów rosła zadbana trawa, kwitły zieleńce i klomby, a wieżowcom towarzyszyły bardziej lub mniej ozdobne drzewa. To przedmiot troski działaczy rad osiedli jak również pracowników administracji.
W samym środku tegorocznej wiosny zrobiliśmy rekonesans sprawdzając jakie prace w zakresie dbania o zieleń prowadzą już nasze administracje i jakie plany mają na najbliższe miesiące.
W Administracji „Centrum” jeszcze w ubiegłym roku dokonano nasadzeń na łączną kwotę 6133,00 zł. Kwota ta obejmowała zarówno nasadzenia zastępcze w ramach realizacji decyzji Urzędu Miasta, jak i rewitalizację terenów zielonych oraz uzupełnienie skradzionych roślin, nasadzonych w ramach jednego z zadań z Budżetu Obywatelskiego, przy ul. Lisieckiego 4, Lisieckiego 6 i Strzeleckiej 17. Przy wyborze roślin kierowano się ich walorami ekologicznymi oraz estetycznymi, przykładowo tamaryszki są zarówno roślinami miododajnymi, jak i posiadają właściwości oczyszczające powietrze, co ma istotne znaczenie szczególnie w centrum miasta.


Część z roślin została nasadzona w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców np. w celu zamaskowania wiat śmietnikowych przy ul. Lisieckiego 8 lub w celu zasłonięcia siatki odgradzającej parking przy ul. Kominka 2 od nieruchomości przy ul. Lisieckiego 11. Wynika to z faktu, że budynek przy ul. Lisieckiego 11 jest położony niżej względem budynku przy ul. Kominka 2 stąd całą dobę jest narażona na światła samochodów świecące lokatorom z ul. Lisieckiego 11 prosto w okna sypialni. Podobny problem był przy ul. Fliegera 11 gdzie obsadzono płot winobluszczem zimozielonym oraz cisem pospolitym tak, aby odgrodzić mieszkańców od położonego powyżej parkingu Akademii Wychowania Fizycznego.
W tym roku Administracja „Centrum” planuje wykonanie kolejnych nasadzeń mających na celu poprawę estetyki naszych zasobów oraz rewitalizację zieleni, która w wielu miejscach uległa już przerostowi, zdziczeniu i wymaga wymiany na nowe egzemplarze. Przy wyborze roślin do nasadzeń zostały również uwzględnione sugestie przedstawiciela Rady Osiedla.


Na Osiedlu Centrum liczne są przykłady współpracy pracowników administracji z lokatorami, którzy często za własne pieniądze dosadzają rośliny ozdobne, jak miało to miejsce w przy garażach przy ul. W. Pola 10 czy przy ul. Strzeleckiej 19, gdzie lokatorzy docenili pracę pracowników administracji i podparli tyczkami nasadzone tam klony. Wspaniałym przykładem współpracy lokatorów naszych zasobów z Administracją „Centrum” w zakresie dbania o zieleń i estetykę terenów wokół nieruchomości stanowią przepiękne rabaty przy ul. Pięknej 49 – 59, Mikołowskiej 102 – 116, ul. Lisieckiego 11, W. Pola 2 – 4, Kubiny 3, Fliegera 3 – 11.


Z kolei na Osiedlu Słoneczna dokonano już pierwszego z czterech planowanych koszeń trawników. Teraz czas na pielęgnację żywopłotów i krzewów, które będą dwukrotnie przycinane i formowane.


Pracownicy Administracji Kokociniec natomiast zaplanowali w tym roku maksymalnie cztery koszenia traw oraz trzy przycinania pielęgnacyjne żywopłotów i krzewów, których realizacja przypada zwykle na miesiące maj-wrzesień oraz uzależniona jest od panujących warunków pogodowych, które mają wpływ na tempo wzrostu roślin.
W ramach środków wnoszonych przez Mieszkańców, Administracja zamierza dokonać w okresie jesiennym cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew oraz podkrzesania i cięć krzewów. W planie prac o charakterze eksploatacyjnym zabezpieczono również środki na wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze, wynikające z wydanej decyzji przez Urząd Miasta Katowice. W tym roku UM zobowiązał do nasadzenia czterech drzew, w zamian za wycinkę dwóch, które rosną w bliskim sąsiedztwie budynku przy ul. Małej 25 i zabierają dostęp światła do lokali Mieszkańców.
Administracja Kokociniec posiada w swoich zasobach rozległe tereny zielone, z bujną różnorodną roślinnością oraz specyficznym mikroklimatem. Ogółem zasoby zielone Administracji obejmują trawniki o powierzchni 53 601,12 m2 oraz żywopłoty o powierzchni 1 508 mb. Na pielęgnację całej zieleni zaplanowano na rok 2021 kwotę w wysokości 74 712,80 zł.
W perspektywie najbliższych lat planuje się dokonać w naszych zasobach odmłodzenia krzewostanu poprzez wycinkę starych, nieatrakcyjnych krzewów i żywopłotów oraz nasadzenie w ich miejsce nowych egzemplarzy, a także przeprowadzić sukcesywnie częściową rewitalizację terenów zielonych.
Podobne działania zaplanowano w innych osiedlach na Zadolu i Załężu, przy czym większość prac pielęgnacyjnych w koronach drzew przeprowadzonych zostanie jesienią, po okresie lęgowym ptaków. Wszystkie tego typu zadania zlecono specjalistycznym firmom.


Gdy dodamy do tych działań efekty planowanego konkursu na najpiękniejsze balkony i tereny przydomowe, to w środku lata istotnie będzie można powiedzieć , że nasze osiedla są skąpane w zieleni.