Zmarł Witold Smoliński-wieloletni pracownik Spółdzielni „Górnik”

Urodzony w 1937 roku Witold Smoliński przez 12 lat pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Spółdzielni „Górnik”. W 2006 roku odszedł na emeryturę.

Odznaczony został m.in. Złotą Odznaką Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złotą Honorową Odznaką Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego, Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Zapamiętany zostanie jako osoba wyjątkowo serdeczna, lubiana, potrafiąca wykorzystać swą dużą wiedzę zawodową i w pełni oddana idei spółdzielczości mieszkaniowej.