Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka pn. „W to mi graj!

Dlaczego rysowanie, malowanie, ugniatanie i lepienie jest ważne dla rozwoju dziecka?
Bo wszystkie zabawy plastyczne rozwijają poznawczo – wzmacniają pamięć, koncentrację,
spostrzegawczość i uwagę ale przede wszystkim są dla dziecka okazją do swobodnej twórczości i
uczą je, jak korzystać z wyobraźni – zasobu, którego dzieci mają pod dostatkiem.
Dzieci nieograniczone tematem, wymaganiami ze strony dorosłych, wewnętrznym cenzorem czy
obawami przed krytyką, mają nieskrępowaną wyobraźnię, są niezwykle twórcze i pomysłowe.
Zaś tworzenie – niezależnie od efektów – daje poczucie spełnienia, dumy, bycia zdolnym,
potrzebnym, wyjątkowym i ważnym.
Bez tej możliwości stworzenia czegoś własnymi rękoma trudno rozbudzić w dziecku pasję do
nauki, odkrywania i tworzenia nowych rzeczy.
Dając dziecku do rąk kredki lub farby do malowania palcami, pokazujemy mu przestrzeń do
radosnej kreacji i ekspresji.
Swobodne rysowanie i malowanie oprócz manualnej precyzji rozwija także wyobraźnię, pozwala
odzwierciedlać emocje i przedstawiać świat na swój własny sposób.
W dniu 10 czerwca 2021r. Jury konkursu w skład którego weszli wszyscy członkowie Rady
Osiedla Kokociniec rozstrzygnęło konkurs plastyczny w jednej tylko kategorii tematycznej
(6 -10 lat)
Z uwagi na to, że większość uczestników konkursu nie spełniła wymagań regulaminu Jury
zdecydowało nagrodzić tylko dwie prace plastyczne:

  • Hani Liszki – lat 9
  • Szymona Świtały – lat 9
    i przyznać autorom tych prac nagrody w postaci kart podarunkowych o wartości 150,00 zł każda.
    Członkowie Jury bardzo dziękują wszystkim dzieciom za wzięcie udziału w konkursie.

Beata Kapica- Sekretarz Rady Osiedla Kokociniec

autor: Hania Liszka
autor: Szymon Świtała