Piękne koty z ulicy Pięknej będą sterylizowane

Przez wiele lat mieszkańcy bloków przy ul. Pięknej i Mikołowskiej zapewniają troskliwą opiekę wolnożyjącym kotom przy ich nieruchomościach. Widok leniwie wylegujących się kotów w różnych miejscach ulicy Pięknej stał się nawet charakterystycznym symbolem tej ulicy. Do tej pory sporym problemem jednak był niekontrolowany wzrost populacji tych zwierząt.

Od 15 czerwca działacze Fundacji „Koty Katowic” przy współudziale pracowników Administracji „Centrum” rozpoczęli akcję sterylizacji wolnożyjących kotów żyjących przy domach na ulicach Pięknej i Mikołowskiej.

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na każdą gminę obowiązek świadczenia pomocy poprzez opiekę nad wolnożyjącymi kotami. Sterylizacja jest jedną z takich form opieki. Korzystając zatem ze środków Urzędu Miasta Katowice przeznaczonych na sterylizację kotów wolnożyjących oraz doświadczeniu Fundacji „Koty Katowic” podjęto działania zapobiegające niekontrolowanemu rozmnażaniu się kotów w rejonie budynków przy ul. Pięknej i Mikołowskiej.

Akcja polega na schwytaniu kotów, przekazaniu do sterylizacji i kastracji oraz otoczeniu opieką bezpośrednio po zabiegach. Niebawem wysterylizowane i wykastrowane koty powrócą do swoich karmicieli ciesząc swą obecnością mieszkańców.

Ewa Kołodziej

Administracja Centrum