Wandalizm tzw. graficiarzy na Lisieckiego 6

Próżny był trud Don Kichota w walce z wiatrakami, natomiast Administracja „Centrum” nie poddaje się w walce z wandalizmem grafficiarzy dewastujących mury budynków. Ta nierówna walka trwa od wielu lat, którą niestety część zarządców nieruchomości przegrywa, pozostawiając szpecące bohomazy na murach, narażając przechodniów na niekoniecznie miłe doznania.

Zarówno samo usuwanie tego rodzaju dzieł, będących wytworem radosnej twórczości młodych ludzi, jak i wprowadzanie rozwiązań odstraszających (monitoring) jest kosztownym przedsięwzięciem. Przykładem może posłużyć nam tutaj nieruchomość przy ul. Lisieckiego 6, gdzie zlecono wykonawcy zamalowanie wulgarnych napisów na elewacjach wokół całego budynku.

Nasi „lokalni artyści” już w dniu zakończenia prac postanowili ponownie uwolnić swoje artystyczne dusze. Szkoda tylko, że ich „przekaz artystyczny” pozostał niezrozumiały dla mieszkańców tej części miasta.

Gdyby choć pojawiły się w tym miejscu prace na miarę Banksy`ego*, to wycinając części elewacji, na których powstały można by zapewne pozyskać niezbędne środki do kapitalnych remontów wielu budynków w naszych zasobach.

Pamiętajcie drodzy Mieszkańcy, że dopóki na straży stoją pracownicy Administracji powierzone nam mienie znajduje się w bezpiecznych rękach, lecz tylko z towarzyszącym nam wsparciem mieszkańców oraz szybką wspólną reakcją możemy skutecznie przeciwdziałać tym aktom wandalizmu. Powracający na mury tzw. artyzm niszczy mienie, którego jesteście Państwo współwłaścicielami, toteż wszyscy mieszkańcy powinni być czujni na działalność młodych buntowników, tworzących swe dzieła na naszych domach.

Przypominamy, że numer 112 pozwala złożyć anonimowe zawiadomienie o takim przestępstwie.

Piotr Działa -Kierownik Administracji „Centrum”
Michał Chomacki – Zastępca Kierownika Administracji „Centrum”