Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Janasa 3a w Katowicach, wraz z rozbiórką istniejącej izolacji cieplnej i jej utylizacją zgodnie z przedmiarami robót, projektem budowlanym, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną.