Pamiętajmy o konkursie fotograficznym na najładniejszy balkon. Termin nadsyłania prac- 24 sierpnia

Mimo, że jeszcze przez ponad miesiąc członkowie Spółdzielni „Górnik” mogą wziąć udział w tegorocznym konkursie fotograficznym na najbardziej ukwiecony balkon i teren przydomowy, do siedziby Spółdzielni już napływają pierwsze prace.
Tym razem do konkursu przystąpiły wszystkie Rady Osiedli i to, wyłonione spośród nich, Jury przyzna nagrody. Będą nimi bony podarunkowe do sklepu ogrodniczego w wysokości od 50 do 500 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni w terminie do dnia 24 sierpnia 2021 r.

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć: pracę konkursową w postaci fotografii w liczbie d 5 do 7 sztuk, przedstawiającą aranżację balkonu lub ogródka oraz krótki opis balkonu, ogródka przydomowego lub terenu wokół nieruchomości, zawierający m.in. od kiedy zagospodarowywane jest przedstawione miejsce, nazwy roślin itp. lub uzasadnienie- co skłoniło autora zdjęć do wyboru tego właśnie miejsca. Pożądanym jest aby Uczestnik konkursu był również autorem aranżacji (balkonu, ogródka przydomowego). Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Edycja 2021”.

Ważne aby dotrzymać terminu nadsyłania prac – 24 sierpnia 2021 r.

Poniżej karta zgłoszenia i regulamin konkursu